BUGÜN BİZDEN DİREKSİYON DERSİ ALMAK İSTERMİSİNİZ ?
TRAFİK BİLGİSİ-TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

 

 

ADA ETRAFINDA DÖNÜNÜZ.

Dönel kavşak girişlerinde ada etrafında dönüş yönünü ve aksi işaretlenmedikçe ada etrafında dönüş halinde bulunan araçların ilk geçiş hakkına sahip olduğunu bildirir.

 

 

 

AT ARABASI GİREMEZ.

At arabalarının bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. At arabası sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir.

 

 

AZAMİ HIZ SINIRLAMASI.

Belirlenmiş olan azami hız limiti veya bu limitlerin altındaki hız limitlerini hatırlatır. Sürücüler, levhada belirtilen hız sınırını aşmaması gerekir.

 

 

 

SU & KİRLETİCİ MADDE TAŞIYAN TAŞIT GİREMEZ.

İlgililerce belirlenmiş olan miktarlardan fazla su kirletici madde taşıyan taşıtların bu yola, sanat yapılarına ve tesislere girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir.

 

 

PATLAYICI & PARLAYICI MADDE TAŞIYAN TAŞIT GİREMEZ. 

İlgililerce belirtilen miktardan fazla patlayıcı ve parlayıcı madde taşıyan araçların bu yola, köprü, menfez, tünel, altgeçit gibi sanat yapılarına girmelerinin yasaklanmış olduğunu bildirir.

 

 

BÜTÜN YASAKLAMA VE KISITLAMA SONU.

Daha önce konulmuş olan bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir.

(Yapım, bakım, onarım yapılan yol kesimlerinde konulan birden fazla yasaklama ve kısıtlamalar gibi.)

 

 

DİNGİL BAŞINA BELİRTİLEN TONDAN FAZLA YÜK DÜŞEN TAŞIT GİREMEZ.

Dingil ağırlığı levhada belirtilen değerden fazla olan araçların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Dingil ağırlığı fazla olan araçları kullananların bu yola girmemeleri gerekir.

 

 

DUR.

Tali yoldan anayol kavşağına gelindiğini bildirir. Kavşak gelişinde durulur. Anayoldan gelen araçlar varsa ilk geçiş hakkı onlara verildikten sonra, harekete geçilerek kavşağa girilir.

 

 

EL ARABASI GİREMEZ.

El arabalarının bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. El arabası sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir.

 

 

GEÇME YASAĞI SONU.

Daha önce konulmuş olan geçme yasağının sona erdiğini bildirir. Sürücüler, bu levhadan sonra engel bir hal yoksa öndeki aracı geçebilirler.

 

 

GENİŞLİĞİ BELİRTİLEN UZUNLUKTAN FAZLA OLAN ARAÇ GİREMEZ.

Levhada belirtilen ölçüden daha geniş olan araçların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Daha geniş araçları sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir.

 

 

TAŞIT GİREMEZ.

Bisiklet, motorlu bisiklet(mopet) ve el arabaları dışındaki araçların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Araç sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir.

 

 

GÜMRÜK ! DURMADAN GEÇMEK YASAKTIR.

Gümrük teşkilatı bulunan sınır kapılarında ve karayollarındaki araçların gümrük kontrolü için durdurulması gereken diğer yerlerde, sürücülerin durmak mecburiyetinde olduklarını bildirir.

 

 

HER İKİ YÖNDEN GİDİNİZ.

Yolun gidişe ayrılan kısmı üzerinde refüj, ada veya sabit cisim bulunması halinde, bunların önüne konulan bu levha, refüjün, adanın veya sabit cismin her iki tarafından da gidilebileceğini bildirir.

 

 

HIZ SINIRLAMASI SONU.

Yolun önceki bir kesiminde konulmuş olan hız kısıtlamalarının sona erdiğini bildirir. Sürücüler, bu levhadan sonra kullandıkları aracın cinsine göre hızlarını arttırabilirler.

 

 

İLERİDEN SOLA MECBURİ YÖN.

Kavşaklarda bazı yolların tek yönlü olması halinde veya servis yolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerde, mecburen sola gidilmesini bildirir.

 

 

İLERDEN SAĞA MECBURİ YÖN.

Kavşaklarda bazı yolların tek yönlü olması halinde veya servis yolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerde, mecburen sağa gidilmesini bildirir.

 

 

İLERİ MECBURİ YÖN.

Kavşaklarda bazı yolların tek yönlü olması halinde veya servis yolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerde, mecburen ileriye gidilmesini bildirir.

 

 

İLERİ VE SOLA MECBURİ YÖN.

Kavşaklarda bazı yolların tek yönlü olması halinde veya servis yolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerde, mecburen ileri ve sola gidilmesini bildirir.

 

 

İLERİ VE SAĞA MECBURİ YÖN.

Kavşaklarda bazı yolların tek yönlü olması halinde veya servis yolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerde, mecburen ileri ve sağa gidilmesini bildirir.

 

 

KAMYON GİREMEZ.

Kamyonların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Kamyon sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir.

 

 

KAMYONLAR İÇİN GEÇME YASAĞI SONU.

Daha önce kamyonlar için konulmuş olan geçme yasağının sona erdiğini bildirir. Kamyon sürücüleri, bu levhadan sonra engel bir hal yoksa öndeki araçları geçebilirler.

 

 

KAMYONLAR İÇİN ÖNDEKİ TAŞITI GEÇMEK YASAKTIR.

Bu levhanın hitap ettiği yönde seyreden kamyonların, önlerindekini geçmenin yasaklanmış olduğunu bildirir. Kamyon sürücülerin geçme yasağı sonuna kadar önlerindeki araçları geçmemeleri gerekir.

 

 

KARŞIDAN GELENE YOL VER.

İki yönlü taşıt yolunun daimi veya arıza nedeniyle (Köprü, menfez geçit, kayma, çökme gibi) iki aracın emniyetle geçemeyeceği şekilde dar olduğu yönlerde karşı yönden gelen araca geçiş kolaylığı sağlanmasını bildirir. Karşı yönden gelen araç dar kesimi geçtikten sonra, yola devam edilir.

 

 

MECBURİ ASGARİ HIZ.

Otoyollarla ekspres yollarda trafiğin belirli bir hız limitinin altına inmeden kalkışını sağlamak amacıyla, levhada gösterilen hız limitinin altına inilemeyeceğini bildirir.

 

 

 

MECBURİ ASGARİ HIZ SONU.

Daha önce konulmuş olan mecburi asgari hız levhasıyla amaçlanan şartların sona erdiğini bildirir.

 

 

MECBURİ ATLI YOLU.

Bir yolun tamamen veya belirli bir kısmının sadece atların kullanımına ayrılmış olduğunu, yolun bu kısmının diğer trafiğe kapalı olduğunu bildirir.

 

 

 

MECBURİ ATLI YOLU SONU.

Atların kullanımına ayrılmış yolun bittiğini belirtir.

 

 

BİSİKLET GİREMEZ.

Bisikletlerin bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Bisiklet sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir.

 

 

MECBURİ BİSİKLET YOLU.

Bir yolun tamamen veya belirli bir kısmının sadece bisikletlerin kullanımına ayrılmış olduğunu, yolun bu kısmının diğer trafiğe kapalı olduğunu bildirir.

 

 

 

MECBURİ BİSİKLET YOLU SONU.

Bisiklet kullanımına ayrılmış olan yolun bittiğini belirtir.

 

 

 

MECBURİ YAYA YOLU.

Bir yolun tamamen veya belirli bir kısmının sadece yayaların kullanımına ayrılmış olduğunu, yolun bu kısmının diğer trafiğe kapalı olduğunu bildirir.

 

 

 

MECBURİ YAYA YOLU SONU.

 Sadece yayaların kullanımına ayrılmış olan yolun bitmiş olduğunu belirtir.

 

 

 

MOPET GİREMEZ.

Mopetlerin (Motorlu Bisiklet) bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Mopet sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir.

 

 

MOTORLU TAŞIT GİREMEZ.

Motosikletler de dahil olmak üzere motorlu taşıtlarını bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Motorlu taşıt sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir.

 

 

MOTOSİKLET HARİÇ TAŞIT TRAFİĞİNE KAPALI YOL.

Yolun her iki yönde taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu (motosiklet dışında) bildirir. Bu yola her iki taraftan motorlu taşıtların girmemesi gerekir.

 

 

 

MOTOSİKLET GİREMEZ.

Motosikletlerin bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Motosiklet sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir.

 

 

OTOBÜS GİREMEZ.

Otobüslerin bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Otobüs sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir.
 

 

 

ÖNDEKİ TAŞIT BELİRTİLEN MESAFEDEN FAZLA YAKIN TAKİP EDİLEMEZ.

Yol ve trafik şartları nedeniyle, araçlar arasındaki takip mesafesinin levhada belirtilen mesafeden az olmamasını bildirir. Sürücülerin bu hususa uymaları gerekir.

 

 

ÖNDEKİ TAŞITI GEÇMEK YASAKTIR.

Bu levhanın hitap ettiği yönde seyreden bütün araçların, önlerindekini geçmenin yasaklanmış olduğunu bildirir. Sürücülerin geçme yasağı sonuna kadar önlerindeki araçları geçmemeleri gerekir.

 

 

SOLA DÖNÜLMEZ.

Yaklaşılan ilk levhada sola dönüşün yasaklanmış olduğunu bildirir. Sürücülerin bu kavşakta sola dönmemeleri gerekir.

 

 

SAĞA DÖNÜLMEZ.

Yaklaşılan ilk levhada sağa dönüşün yasaklanmış olduğunu bildirir. Sürücülerin bu kavşakta sağa dönmemeleri gerekir.

 

 

SOLA MECBURİ YÖN.

Kavşaklarda bazı yolların tek yönlü olması halinde veya servis yolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerde, mecburen sola hareket edileceğini bildirir.

 

 

SAĞA MECBURİ YÖN.

Kavşaklarda bazı yolların tek yönlü olması halinde veya servis yolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerde, mecburen sağa hareket edileceğini bildirir.

 

 

SAĞA VE SOLA MECBURİ YÖN.

Bazı yönlerin trafiğe kapalı olması haline veya kavşaklarda ve servis yolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerde, mecburen sağa ve sola gidilmesini bildirir.

 

 

SOLDAN GİDİNİZ.

Bölünmüş yollarda refüj başlarına, kavşaklardaki diğer adalarla yol platformu üzerindeki sabit cisimlerin önüne konulan bu levha, refüjün, adanın veya sabit cismin solundan gidilmesini bildirir.

 

 

SAĞDAN GİDİNİZ.

Bölünmüş yollarda refüj başlarına, kavşaklardaki diğer adalarla yol platformu üzerindeki sabit cisimlerin önüne konulan bu levha, refüjün, adanın veya sabit cismin sağından gidilmesini bildirir.

 

 

SESLİ İKAZ KULLANIMI YASAKTIR.

Araçlardaki sesli ikaz cihazlarının, tehlike anlarında ikaz görevi dışında kullanılmasının yasaklanmış olduğunu bildirir. Sürücülerin gereksiz yere bu ses cihazlarını kullanmamaları gerekir.

 

 

 

TAŞIT GİREMEZ.

Motorlu motorsuz taşıtların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir.

 

 

 

TAŞIT TRAFİĞİNE KAPALI YOL.

Yolun her iki yönde taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir. Bu yola her iki taraftan da araçların girmemesi gerekir.

 

 

TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN TAŞITLAR GİREMEZ.

İlgililerce belirtilen nitelikte tehlikeli madde taşıyan araçların bu yola, köprü, menfez, tünel, altgeçit gibi sanat yapılarına girmelerinin yasaklanmış olduğunu bildirir.

 

 

TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN TAŞITLARIN İZLEYECEĞİ MECBURİ YÖN.

İlgililerce belirtilen nitelikte tehlikeli madde taşıyan araçlar için planlanmış mecburi yön levhası.

 

 

 

TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN TAŞITLARIN İZLEYECEĞİ MECBURİ YÖN.

İlgililerce belirtilen nitelikte tehlikeli madde taşıyan araçlar için planlanmış mecburi yön levhası.

 

 

TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN TAŞITLARIN İZLEYECEĞİ MECBURİ YÖN.

İlgililerce belirtilen nitelikte tehlikeli madde taşıyan araçlar için planlanmış mecburi yön levhası.

 

 

TRAKTÖR GİREMEZ.

Lastik tekerlekli traktörlerin bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Bu tür aracı sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir.

 

 

TREYLER GİREMEZ.

Römorklu kamyonların veya römorklu lastik tekerlekli traktörlerin bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Bu tür araçları sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir.

 

 

"U" DÖNÜŞÜ YAPILMAZ.

Her ne şekilde olursa olsun geri dönme manevralarının yapılmasının yasaklanmış olduğunu belirtir. Sürücülerin burada geri dönüş yapmamaları gerekir.

 

 

UZUNLUĞU BELİRTİLEN METREDEN UZUN TAŞITLAR GİREMEZ.

Levhada belirtilen ölçüden daha uzun olan araçların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Daha uzun araçları sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir.

 

 

 

YAYA GİREMEZ.

Yayaların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Yayaların bu yola girmemeleri gerekir.

 

 

YOL VER.

Tali yoldan anayol kavşağına gelindiğini bildirir. Anayoldan gelen araçlar varsa, ilk geçiş hakkı onlara verildikten sonra kavşağa girilir.

 

 

YÜKLÜ AĞIRLIĞI BELİRTİLEN TONAJDAN AĞIR TAŞITLAR GİREMEZ.

Yüklü ağırlığı levhada belirtilen değerden fazla olan araçların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Yüklü ağırlığı fazla olan araçları sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir.

 

 

YÜKSEKLİĞİ BELİRTİLEN METREDEN YÜKSEK TAŞITLAR GİREMEZ.

Levhada belirtilen ölçüden daha yüksek olan araçların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Daha yüksek araçları sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir.

 

 

 

ZİNCİR TAKMAK MECBURİDİR.

Patinaj zinciri takılmasının mecburi olduğunu, en az iki çekici tekerleğe zincir takılmasının gerekli olduğunu bildirir.

 

 

 

ZİNCİR TAKMA MECBURİYETİ SONU.

Zincir takma mecburiyetinin sona erdiğini bildirir.

Zincir takma mecburiyetinin sona erdiğini bildirir.
TRAFİK BİLGİSİ ANA SAYFA
 • DİREKSİYONDERSİ  TV
 • FARKIMIZ, KALİTE ODAĞIMIZ
 • HAYAT KURTARAN TRAFİK KURALLARI
 • ÇOCUKLAR İÇİN
 • GEÇMİŞ DÖNEMLERE AİT EHLİYET SINAVI SORU VE CEVAPLARI
 • SÜRÜCÜLER İÇİN PRATİK BİLGİLER
 • 2010 YILI TRAFİK CEZALARI
 • ONLİNE EĞİTİM
 • EĞLENELİM
 • HABERLER
 • TRAFİKTE DİKKAT
 • KAMERALAR İSTANBUL
USTA DİREKSİYON EĞİTMENİ DİREKSİYON EĞİTİMİ DERSİ ÖĞRETİCİSİ NASIL OLUNUR
NEDEN DİREKSİYON DERSİ STAJYER ÖĞRENCİ
DİREKSİYON EĞİTİMİ KAZANIMLAR-ARAÇ VE YOL TANIMA-PRATİK-ÖZGÜVEN
BAYAN DİREKSİYON HOCASI PROFESYONEL SÜRÜŞ EĞİTİMİ
BAYAN DİREKSİYON ÖĞRETMENİ-SÜRÜCÜ EĞİTMENİ TERCİHİ    BAY-BAYAN
PEDAGOJİK FORMASYON-EMPATİ ACEMİ-DENEYİMLİ SÜRÜCÜ
DİREKSİYON-EHLİYET SINAVI SONUÇLARI
EHLİYET SINAV SORULARI EHLİYET SINAV YERLERİ     EHLİYET SINAV TARİHLERİ
 DİREKSİYON DERSİ TEORİK   KAZA YERİNDE İLKYARDIM UYGULAMASI
DİREKSİYON DERSİ TEORİK EĞİTMEN TAVSİYELERİ
DİREKSİYON DERSİ TEORİK KİŞİSEL GÜVENLİK
 ÖZEL DİREKSİYON DERSİ GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ GÜVENLİ SÜRÜCÜ
DİREKSİYON DERSİ PRATİK EKONOMİK SÜRÜŞ TEKNİKLERİ-ECO DRIVE
DİREKSİYON EĞİTİMİ TEORİK AGRESİF SÜRÜCÜ
  DİREKSİYON DERSİ PRATİK  TEHLİKE ALGISI
  DİREKSİYON DERSİ PRATİK OTOMATİK VİTES
DİREKSİYON DERSİ PRATİK MANÜEL VİTES
SÜRÜCÜ KURSU PSİKOTEKNİK-SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARI GELİŞTİRME
SÜRÜCÜ ADAYLARI-SAĞLIK RAPORU SÜRÜCÜ  BELGESİ TESCİL İŞLEMLERİ
  DİREKSİYON DERSİ TEORİK  ARIZA ANINDA HAREKET TARZI
PROFESYONEL SÜRÜŞ EĞİTİMİ  ONLİNE SÜRÜŞ TESTİ
DİREKSİYON DERSİ TEORİK YOLCU GÜVENLİĞİ
ÖZEL DİREKSİYON DERSİ PRATİK TEMEL SÜRÜŞ BECERİLERİ DİREKSİYON NASIL TUTULUR
TRAFİK VE YOL BECERİLERİ  SÜRÜŞ EĞİTİMİ-SÜRÜŞ DERSİ DİREKSİYON EĞİTİMİ
OTOYOL SÜRÜŞ BECERİLERİ SÜRÜŞ EĞİTİMİ-DİREKSİYON DERSİ
DİREKSİYON DERSİ PRATİK   ARAÇ BAKIMI RUTİN KONTROL
DİREKSİYON DERSİ PRATİK DİREKSİYON GELİŞTİRME   KOKPİT ALIŞTIRMASI
DİREKSİYON DERSİ PRATİK   AYNA SİNYAL MANEVRA  (A_S_M)
DİREKSİYON DERSİ PRATİK POZİSYON HIZ BAKIŞ  (P_H_B)
ÖZEL DİREKSİYON DERSİ GÜVENLİ ARAÇ SEÇİMİ NCAP-INNOVATİON
DİREKSİYON DERSİ TEORİK SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ  ENGEL TEŞKİL EDEN APARATLAR MULTİMEDİA
DİREKSİYON DERSİ TEORİK EĞİTMEN-ÖĞRENCİ DİYALOĞU GÖSTER BANA-ANLAT BANA
 ÖZEL DİREKSİYON EĞİTİMİ   ARAÇ GÜVENLİĞİ-SİGORTA
BASİT SÜRÜŞ TEKNİKLERİ DİREKSİYON KONTROLÜ KALKIŞ ALMA TEKNİKLERİ
ÖZEL DİREKSİYON DERSİ PRATİK VİTES VE DEBRİYAJ KONTROLÜ
ÖZEL DİREKSİYON DERSİ PRATİK YOKUŞ YUKARI KALKIŞ ALMA
SÜRÜŞ EĞİTİMİ -SÜRÜŞ DERSİ-SÜRÜŞ TEKNİKLERİ FREN MESAFESİ-DURMA
ÖZEL DİREKSİYON EĞİTİMİ YOKUŞ YUKARI-AŞAĞI PARK
ÖZEL DİREKSİYON DERSİ PARK ETME TEKNİKLERİ PARALEL PARK-DİKEY PARK-GERİ PARK
İLERİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ TAKİP MESAFESİ-HIZ DEFANSİF SÜRÜŞ
SÜRÜŞ TEKNİKLERİ-SÜRÜŞ EĞİTİMİ-SÜRÜŞ DERSİ VİRAJLARDA HAREKET TARZI
DİREKSİYON DERSİ PRATİK SÜRÜŞ EĞİTİMİ-SÜRÜŞ DERSİ SOLLAMA-GEÇME-GEÇİLME
DİREKSİYON DERSİ PRATİK    GECE SÜRÜŞ TEKNİKLERİ
DİREKSİYON EĞİTİMİ TEORİK  ACİL DURUM ARAÇ KİTİ
DİREKSİYON HAKİMİYETİ TRAFİKTE SÜRÜŞ EĞİTİMİ MANEVRALAR
PROFESYONEL  SÜRÜŞ EĞİTİMİ DİREKSİYON DERSİ PRATİK KAVŞAKLAR-KATILIMLAR
DİREKSİYON EĞİTİMİ TEORİK TRAFİK İŞARETLERİ-TRAFİK IŞIKLARI
DİREKSİYON KURSU TEORİK YAYALAR- DİĞER YOL KULLANICILARI
DİREKSİYON DERSİ TEORİK  SÜRÜŞ ERGONOMİSİ SAĞLIKLI SÜRÜŞ
SÜRÜŞ TEKNİKLERİ-SÜRÜŞ EĞİTİMİ-SÜRÜŞ SİMÜLATÖRÜ NETTEN DİREKSİYON DERSİ
ÖZEL DİREKSİYON EĞİTİMİ ALKOL, İLAÇ VE GSM DİREKSİYON OKULU
HAVA KOŞULLARI-YOĞUN YAĞIŞLI SİSLİ ORTAM-KAR VE BUZLU HAVA SÜRÜŞ TEKNİKLERİ-SÜRÜŞ DERSİ
SÜRÜŞ EĞİTİMİ-SÜRÜCÜ OKULU-DİREKSİYON DERSİ OYUNLARI-GÖRSEL DERS-ONLİNE-VİDEO DERS
ARAÇ SATIN ALMA-TAVSİYELER TRAFİK TESCİL İŞLEMLERİ
ÖZEL SÜRÜCÜ KURSLARI İSTANBUL
2009 © Her hakkı saklıdır. Sitedeki materyaller izinsiz kopyalanamaz. MAXEL YAZILIM [email protected]
 • sayfayı paylas
 • stumbleupon
 • Delicious
 • reddit
 • Digg
 • Twitter
 • Myspace
 • linkedin
 • yahoo
 • newsvine
 • netvibes
 • google
 • Diigo
 • friendfeed