Testi bitirdiğinizde soruların yanlarında göreceğiniz   Doğu |  Yanlış  ifade eder.

1.) Aşağıdakilerden hangisi park etmeye örnektir

A) 10 dakika süre ile beklemek
B) Park etmek için manevra yapmak
C) Yük yüklemek veya boşaltmak
D) Yolun kapalı olması durumunda beklemek

2.) Frenleri sağlam olan arızalı araç ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu enfazla  kaç metre olabilir?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

3.) Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazının en az kaç adet ve her birinin kaç kilogram olması zorunludur?

                        Adet                   Kilogram

A)                       3                              2
B)                       2                              6
C)                       3                              6
D)                       2                             12

4.) Sürücüler şehirlerarası yola çıktıklarında yanlarına aşağıdakilerden hangisini almalıdır?

A) Şehir haritası
B) Şehir planı
C) karayolları haritası
D) Şehir krokisi

5.) Bakımı yapılmamış bir aracın egzozundan daha fazla duman havaya karışır.Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A) Gürültü kirliliğine
B) Orman yangınına
C) Toprak erozyonuna
D) Hava kirliliğine

6.) Kamyon,kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) Yüklerin bağlanması
B) Kasanın yan ve arka kapılarının kapatılması
C) Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
D) Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması

7.) Geceleri ışıkların kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek
B) Park veya sis ışıkları ile seyretmek
C) Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak
D) Aydınlatılmamış tünellerde uzağı gösteren ışıkları yakmak

8.) Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasına en az kaç metre uzağına yansıtıcı konulmalıdır

A) 30
B) 20
C) 10
D) 5

9.) Araç kornasının,gündüzleri hangi durumda kullanılması zorunludur?

A) Kaldırımdaki yayaların taşıt yoluna girmelerini önlemede
B) İlerisi görülmeyen dönemeçlere yaklaşırken gelişi haber vermede
C) Kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücülerinin harekete hazırlanmalarını haber vermek
D) Bisiklet yolundaki bisikletlilerin taşıt yoluna girmelerini önlemede

10.) Yerleşim yerlerinde ,kavşaklara kaç metre mesafe içinde duraklama yapmak ?yasaktır

A) 20
B) 15
C) 10
D) 5

11.) İkamet adresini değiştiren araç sahipleri,bu değişikliği kaç gün içinde ilgili trafik kuruluşuna bildirmek zorundadır?

A) 30
B) 40
C) 50
D) 60

12.) Trafik kazalarında araçlara ait kusurlardan bazıları şunlardır?

 -  Lastik Patlaması

 -  Kusurlu rot

 - Aks kırılması

 - Kusurlu fren

Bu sebeplere bağlı trafik kazalarını önlemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olur?

A) Seyir sırasında saatte bir mola verilmesi
B) Araç yakıtının zamanında alınması
C) Araç bakımının zamanında yapılması
D) Araç yağının zamanında değiştirilmesi

13.) Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda otobüsler için azami hız sınırı kaç kilometredir?   

A) 100
B) 110
C) 120
D) 130

14.) Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden değildir

A) Kısa mesafeli yerlere yaya gidilmesi
B) İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
C) Mümkün olduğunca toplu taşım araçlarının kullanılması
D) Trafiği yoğun olmayan taşıt yollarının seçilmesi

15.) Aşağıdakilerden hangisinde" takoğraf cihazı" kullanılır? 

A)  Otobüs
B) İş makinası
C) Taksi
D) Dolmuş taksi

16.) Denetim ve kontrollar sırasında,araç muayene süresini (sahip değiştirme hali hariç)geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Muayene yaptırmaları için 30 günlük süre verilir
B) Araçları trafikten men edilir
C) Adli para cezası verilir
D) 3 aydan az olmamak şartıyla hafif hapisle cezalandırılır.

17.) Aksine bir durum yoksa,sürücü kırmızı ışıkta ne yapmalıdır?

A) Hiç bir yöne hareket etmemelidir
B) Gelen araç yoksa dikkatli geçilmelidir
C) Durmadan geçmelidir
D) Yayalar geçebileceği için yavaş gitmelidir
18.)İşaret levhalarıyla ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez
A) Görülmesi engellenecek şekilde park edilmesi
B) Yerlerinin değiştirilmesi
C) Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi
D) Üzerlerine yazı yazılması

19.)Yapısı itibariyle,sürücüsünden başka 8 ile 14 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş motorlu taşıta ne denir?

A) Otobüs
B) Minibüs
C) Otomobil
D) Arazi taşıtı

20.) Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı ile belirli şekilde diğer taşıt yolundan ayrılması ile meydana gelen kara yoluna bölünmüş kara yolu denir.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar bölünmüş kara yolunda bulunmaktadır?

A)
B)
C)
D)
21.) Şekle göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) 1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır
B) 3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yoldadır
C) 1,2,3 ve 4 numaralı taşıtlar iki yönlü karayolundadır
D) 3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş karayolundadır

22.) Belirli araçların,can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla,görev sırasında trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne ad verilir? 

A) Geçiş üstünlüğü
B) Geçiş hakkı
C) Gabari
D) Geçiş kolaylığı

23.) Motorlu taşıt sürücü sertifikasını alan aday,sürücü belgesini almak için nereye başvurur?

A) İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
B) İl Özel İdaresine
C) Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı  trafik tescil kuruluşuna
D) İl veya ilçedeki sürücü kurslarından birine

24.) 1. Duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etmek yasaktır.

        2. Geçiş yolları üzerinde park etmek yasaktır

 

Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir ?

A) Her ikisi de doğrudur
B) Her ikisi de yanlıştır
C) 1. doğru 2. yanlıştır
D) 1. yanlış 2. doğrudur

25.) Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda,kamyonet ile tarım traktörü karşılaşması halinde,hangisi diğerine yol vermelidir?

A) Kamyonet sürücüsü,tarım traktörüne
B) Tarım traktörü sürücüsü,kamyonete
C) Şeridi daralmış olan diğerine
D) Hızı fazla olan az olana
26.) Şekildeki araçların geçiş üstünlüğü sırası nasıl olmalıdır?

A) 1-3-4-2
B) 3-4-1-2
C) 2-3-4-1
D) 4-1-2-3
27.) Şekildeki kavşakta karşılaşan sürücülerin geçiş hakkı sırası nasıl olmalıdır? 

A) 1-2-3
B) 2-1-3
C) 1-3-2
D) 3-2-1

 28.) Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

A) Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını
B) Hızın 70 kilometreyi geçemeyeceğini
C) 70 metreden sonra yolun daralacağını
D) 70 metreden sonra park alanı olduğunu

29.) Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Takip mesafesini
B) Azami ağırlığı
C) Yerleşim birimine olan uzaklığı
D) Azami hızı
30.) Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?
A)
B)
C)
D)

31.) Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

A) Geri dönmelidir
B) Hızını azaltmalıdır
C) Hızını artırmalıdır
D) Yolun kayganlığını kontrol etmelidir
32.) Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir?
A)
B)
C)
D)
33.) Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün hangisini yapması yanlıştır?

A) Aracını yavaşlatması
B) Yolu kontrol etmesi
C) Takip mesafesini azaltması
D) O bölgeden dikkatli geçmesi
34.) Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Öndeki aracı geçmemesi
B) Aracının hızını azaltması
C) Geçiş hakkını yayalara vermesi
D) Yayaları ikaz ederek geçmesi
35.) Bir kavşakta;

   1. Trafik işaret levhası

   2. Trafik görevlisi

   3. Işıklı işaret cihazı

   bulunması halinde,sürücü bunlara hangi sıra ile uymak zorundadır

A) 1-2-3
B) 2-3-1
C) 3-2-1
D) 3-1-2

36.) Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır? 

A)
B)
C)
D)
37.) Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Yaya geçidini
B) Yaya yolunu
C) Yayanın giremiyeceğini
D) Yola yayanın çıkabileceğini
38.) Otoyolda 110 km/saat hızla seyreden bir aracın,önündeki aracı takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır?
A) 50
B) 55
C) 60
D) 65
39.) Hız sınırını ihlal sebebiyle sürücü belgesinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için,aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2

40.) Yerleşim yerleri içindeki yollarda,aksine bir işaret yoksa,minibüs,otobüs ve kamyon için azami hız kaç kilometredir?

A) 20
B) 30
C) 40
D) 50
41.) Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yolda şerit değiştirme sırasında yapılması doğrudur? 
A) Araçların durumuna göre ani ve hızlı hareket etmek
B) Girilecek şerit boş olduğunda işaret vermek
C) Arkadan gelen araçları ikaz edip yavaşlatmak
D) Girilecek şerit boşsa işaret vermeden geçmek

42.) Kavşaklara yaklaşırken kaç metre içinde şerit değiştirmek yasaktır?

              Yerleşim yerleri içinde(m)         Yerleşim yerleri dışında(m)  
A)                             30                                                           150
B)                              50                                                           200
C)                              60                                                           250
D)                              70                                                           300

43.) Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin 4,5 saat devamlı araç kullandıktan sonra en az kaç  dakika dinlenmeleri gerekir?

A) 20
B) 25
C) 35
D) 45

44.) Suçun işlendiği tarihten itibaren 5 yıl içinde 0,50 promilin üstünde alkollü olduğu üçüncü defa tespit edilen sürücünün,sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

A) 5 yıl
B) 2 yıl
C) 1 yıl
D) 6 ay
45.) Koşulların uygun olması halinde sürücü kesik yol çizgileri boyunca aşağıdakilerden hangisini yapabilir?
A) İki şeridi birden kullanabilir
B) Önündeki aracı geçebilir
C) Sol şeritte sürekli seyredebilir
D) Diğer şeride geçemez

46.) Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) İşaret verdiği anda manevraya başlamalıdır
B) Ön,arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmelidir
C) Manevraya başladıktan sonra işaret vermelidir
D) Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmelidir 

47.) Işıksız kavşakta sola dönmek isteyen sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) Arkadan gelen araca yol vermelidir
B) Yolun sağına yanaşmalıdır
C) Sağdan gelen araca yol vermelidir
D) Karşıya geçecek yayaları uyararak geçmelerini engellemelidir
48.) Sağa dönmek isteyen sürücü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?

      1- Hız azaltır.

      2- İşaret verir

      3- Dar kavisle dönülür.

      4- Yolun sağına yanaşılır

A) 2-4-1-3
B) 1-2-3-4
C) 4-2-1-3
D) 1-4-2-3

49.) Araç geçme ile ilgili aşağıdaki davranışlar hangi sıra ile izlenmelidir?

     1-Geçiş şeridinde yeterli kadar ilerlemek

     2-Sola dönüş lambası ile işaret vermek

     3-Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek

     4-Sağa dönüş lambası ile işaret vermek

A) 1-2-3-4
B) 2-3-1-4
C) 2-1-3-4
D) 1-4-3-2
50.) Geçiş ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Geçişler sol şerit kullanılarak yapılmalıdır
B) Bir aracı geçmekte olan araç geçilemez
C) Geçişlerde takip mesafesi dikkate alınmaz
D) Geçişlerde yol çizgilerine dikkat edilmelidir