Q and A: dersimizdireksiyon.net, direksiyon dersi, direksiyon egitimi, bayandan direksiyon, özel direksiyon, ehliyet soruları, ehliyet testleri, ehliyet testi, trafik testi, trafik testleri, trafik soruları, en son ehliyet soruları, son ehliyet sınavı soruları, ehliyet kursu soruları, ehliyet kursu sınav soruları, 27 ekim ehliyet soruları, temmuz, ağustos, şubat, 2008 ehliyet soruları, b sınıfı ehliyet soruları, çıkmış ehliyet sınav soruları, ehliyet trafik soruları, geçmiş ehliyet soruları, sürücü kursu soruları, trafik sınavı, ehliyet soru, sürücü kursu sınav soruları, ehliyet sınavları, sınav ehliyet, ehliyet deneme sınavı

Testi bitirdiğinizde soruların yanlarında göreceğiniz  D : Doğu | Y : Yanlış  ifade eder.

1.) Takoğraf cihazının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir? 

A) Sürücünün kat ettiği kilometreyi ve akaryakıtı tespit etmektir
B) Sürücünün çalışma ve dinlenme süreleriyle yaptığı hızı tespit etmektir
C) Sürücünün çalıştığı günleri ve hak ettiği ücreti tespit eder
D) Sürücünün taşıdığı yük miktarını ve aldığı parayı tespit eder

2.) Yan yana çizilmiş iki devamlı çizginin anlamı nedir,bu çizgi boyunca hangi yasak getirilmiştir? 

A) Karayolunu bölünmüş yol durumuna getirmiştir hiçbir sebeple çizgilerin soluna geçilemez
B) Yolu tek yönlü hale getirmiştir ağır araçların sol tarafa geçmesi yasaktır
C) Karayolunu tek yönlü yol durumuna getirmiştir öndeki araçları geçmek yasaktır
D) Çizgi boyunca durma,duraklama ve park etme yasağı konmuş anlamındadır bu yasağa uyulur?

3.) Aşağıdaki trafik işareti görülünce ne yapılır?

A) Hız sabit tutulur, geçme yasağına uyulur.
B) Hız azaltılır, geçme yasağına uyulur.
C) Hız artırılır, sağa sinyal verilir.
D) Hız azaltılır, sola sinyal verilir.

4.) Aşağıdaki trafik işaretinin anlamı nedir?

A) Kontrollü demir yolu geçidi
B) Otoyol başlangıcı
C) Ana yol - tali yol kavşağı
D) Geçme yasağı sonu

5.) Sarı renkli tepe lambası aşağıdakilerden hangisinde bulunur?

A) Koruma ilgili zabıta araçlarında
B) İtfaiye ve cankurtaran araçlarında
C) Sivil savunma hizmetlerine ait araçlarda
D) Kurtarıcı araçlarda özel izinle karayoluna çıkan araçlarda 

6.) Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilir?

A) 4
B) 5
C) 4,5
D) 24

7.) Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarında kaza tespit tutanağı düzenlemekle görevlidir? 

A) Fahri trafik müfettişi
B) Trafik zabıtası
C) Trafik mühendisi 
D) Fenerbahçe sürücü kursu trafik öğretmeni

8.) Karayolları Trafik Kanunu'na göre, araçların durma ve duraklamayı gerektiren haller dışında bırakılmasına ne denir?

A) Park etme
B) Bekleme
C) Durma
D) Duraklama

9.) Şekildeki kara yolu kesiminde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) 1. aracın 2. araca takip mesafesince yaklaşması
B) 1. aracın 2. aracı geçmeye çalışması
C) 3. aracın dönemece girerken hızının azaltması
D) 2. aracın dönemece girerken hızını azaltması

10.)İki veya daha fazla kara yolunun kesişmesi veya birleşmesiyle oluşan ortak alana ne denir?

A) Kavşak
B) Sığınma cebi
C) Kontrolsüz kavşak 
D) Ana yol

11.) Araçların kara yolu yapılarından güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için belirlenen dingil ağırlığına ne denir?

A) Gabari
B) Azami dingil ağırlığı   
C) Yüksüz ağırlık
D) Yüklü ağırlık 

12.) İşaret levhalarıyla ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?

A) Üzerlerine yazı yazılması
B) Yerlerinin değiştirilmesi
C) Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi
D) Görülmesi engellenecek şekilde park edilmesi

13.) Aksine bir durum yoksa, sürücü kırmızı ışıkta ne yapmalıdır?

A) Durup beklemelidir.
B) Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmelidir.
C) Gelen araç yoksa dikkatle geçmelidir.
D) Yayalar geçebileceği için yavaş gitmelidir

14.) Aşağıdaki taşıtlardan hangisinde sürücülerin ve yolcuların sigara içmesi yasaktır?

A) Fenerbahçe sürücü kursu eğitim araçlarında
B) Resmi taşıtlarda
C) Toplu taşıma araçlarında
D) İtfaiye araçlarında

15.)

Şekildeki karayolunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) Gidişe ayrılan yolun orta şeridinde seyredilmesi
B) Gidişe ayrılan yolun en solundaki şeride girilmesi
C) Karşıdan gelen trafiğe ait yol bölümüne girilmesi
D) Gidişe ayrılan yolun en sağından gidilmesi

16.) Aşağıdaki hal ve hareketlerden hangisi bir trafik suçudur?

A) Araç cinslerine göre tespit edilmiş hızların altında seyretmek
B) Araçlara taşıma sınırı altında yük yüklemek
C) Tehlikeli madde taşıyan araçlarla ağır araçları geçmek
D) Araçların cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten gitmek

17.) Sürücüler kullandıkları araçların hızlarını aşağıdakilerden hangisine göre ayarlamak zorundadırlar?

A) Aracın markasına modeline ve tipine göre
B) Aracın fenni muayeneden geçip geçmediğine göre
C) Sürücünün sağlık ve zindelik durumuna göre
D) Aracın cinsine yol hava yük ve trafik durumuna göre
18.) Aksine bir işaret yoksa otoyolda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?
A) 80
B) 120
C) 90
D) 130

19.) Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?

A) 90
B) 100
C) 120
D) 130

20.) Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs kamyonet ve kamyonlar için azami hız saatte kaç kilometredir? 

A) 50
B) 70
C) 90
D) 100
21.) Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda motosiklet ve arazi taşıtları için azami hız saatte kaç kilometredir?
A) 70
B) 80
C) 90
D) 100

22.) Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yerleri dışında römorksuz otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?

A) 70
B)  80
C)  90
D)  100

23.) Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yerleri dışında römorksuz minibüs otobüs kamyonet ve kamyonlar için azami hız saatte kaç kilometredir?

A) 80
B) 90
C) 100
D) 110

24.) Aşağıdakilerden hangisi, şehirler arası kara yollarını düzenlemek ve işaretlemekle görevlidir?

A) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
B) Çevre Koruma Genel Müdürlüğü
C) Karayolları Genel Müdürlüğü
D) Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

25.) Ticari olarak tescil edilmiş motorlu taşıt sürücüsüne ne denir?

A) Şoför
B) Aracı işleten
C) Araç sahibi 
D) Hizmetli
26.) Taşıt yolunun trafik işaretleri ile belirlenerek yayaların karşıya geçmesi için ayrılmış bölümüne ne denir? 
A) Geçiş yolu 
B) Yaya geçidi 
C) Yaya yolu 
D) Platform
27.) Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu sayısına ne denir?
A) Yüklü ağırlık 
B) Azami toplam ağırlık 
C) Taşıma sınırı  (kapasite)
D) Gabari

28.) Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sürücüye ne yapılır?

A) Masraf ödetilir ve para cezası verilir. 
B) Sürücü belgesi geri alınır.
C) Trafikten ömür boyu men edilir.
D) 6 ay hapis cezası verilir.

29.) Kırmızı ışık ile birlikte yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

A) Durmalıdır.
B) Kalkışa hazırlanmalıdır.
C) Dikkatli geçmelidir.
D) Yavaşlamalıdır.
30.) Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yerleri dışında römorksuz arazi taşıtları ve motosikletler için azami hız saatte kaç kilometredir?
A) 70
B) 80
C) 90
D) 95

31.) Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yerleri dışında tehlikeli madde taşıyan taşıtlarla motorlu bisikletler ve özel izinle karayollarına çıkan araçlar için azami hız saatte kaç kilometredir?

A) 30
B) 40
C) 50
D) 60
32.) Kesik kesik çizilmiş olan yol çizgisi boyunca aşağıdaki hareketlerden hangisi yapılabilir?
A) Kurallara uymak suretiyle iki şerit birden kullanılabilir
B) Kurallara uymak şartıyla öndeki araçlar geçilebilir
C) Şeritlerin hangisi daha düzgün ise o şeritten gidilir
D) Hiçbir sebeple bir şeritten diğerine geçilmez
33.) Devamlı olarak çizilmiş yol çizgisi neyi belirtir?
A) Sağ şeritten gidilemeyeceğini
B) Hiçbir sebeple durulamayacağını
C) Öndeki araçların geçilemeyeceğini
D) Sağ bankette durulamayacağını
34.) Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde önceliğe sahiptir?
A) Yer işaretleri
B) Trafik levhaları
C) Trafik ışıkları
D) Trafik görevlisi
35.) Yerleşim yerleri dışındaki yollarda aksine bir işaret bulunmadıkça otomobillerin azamî hızı saatte kaç kilometredir?
A) 80
B) 90
C) 100
D) 200

36.) Aracın iki saniyede gideceği yol uzunluğu, hangi mesafenin belirlenmesinde kullanılır? 

A) Duruş mesafesinin
B) Fren mesafesinin
C) Takip mesafesinin 
D) İntikal mesafesinin
37.) Yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgisinin anlamı nedir? Bu çizgi boyunca ne yapılabilir?
A) Karayolunu bölünmüş yol durumuna getirmiştir sol şeride geçilebilir
B) Karayolunu tek yönlü yol durumuna getirmiştir dönülebilir
C) Karayolunu iki yönlü yol durumuna getirmiştir öndeki araçlar geçilebilir
D) Sadece bir yönde geçme yasağı getirmiştir araca en yakın olan çizginin anlamına göre hareket edilir
38.) Aşağıdakilerden hangisi çevrenin korunması için alınacak tedbirlerden değildir? 
A) Küçük silindir hacimli otomobil kullanması
B) Aynı güçten olanın seçilmesi
C) Uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun durdurulması
D) Yürüyerek gidebilecek bir yere araçla gidilmesi
39.) Aksine bir işaret ve karar bulunmadıkça sürücüler araçlarını yolun neresinden sürmek zorundadırlar?
A) Yolun en sağında
B) Trafik müsait ise ortasından
C) Boş ve düzgün şeritten
D) Yolun sağ banketinden

40.) Çok şeritli yolarda sürücüler araçlarını hangi şeritten sürmek zorundadırlar?

A) Gidişe ayrılan şeritlerin ortadakinden
B) Gidişe ayrılan şeritlerin en solundakinden
C) Gidişe ayrılan şeritlerin boş olanından
D) Yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten
41.) Şerit değiştirmek isteyen sürücüler işaret vermeden ve manevraya başlamadan önce ne yapmak zorundadırlar?
A) Arkadan gelen araç sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmak
B) Arkadan gelen araç sürücülerini ikaz ederek durdurmak
C) Arkadan gelen araç varsa hız arttırıp şerit değiştirmek
D) Gireceği şeritten gelen araç varsa emniyetle geçmesini beklemek

42.) Trafiği aksatmadan ve tehlikeye düşürmeden nasıl şerit değiştirilir?

A) Arkadan gelen araçların durumuna göre ani ve hızlı hareket ederek
B) Girilecek şeridin boş olduğunu gördükten sonra işaret vererek
C) Arkadan gelen araçları ikaz edip onları yavaşlatarak
D) Arkadan gelen araç yoksa herhangi bir işaret vermeden manevraya başlayarak

43.) Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden hangisi devamlı olarak işgal edilemez?

A) En sağdaki
B) Ortadaki
C) En soldaki
D) Orta ile en sağdaki

44.) Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden en soldaki hangi hallerde kullanılabilir?

A) Azami hızla seyredilmesi halinde
B) Sadece dönme ve geçme hallerinde
C) Arkadan gelen araç olmaması halinde
D) Arkadan gelenlerin yavaş seyretmeleri halinde
45.) Yerleşim yerleri dışındaki yollarda aksine bir işaret bulunmadıkça otomobillerin azamî hızı saatte kaç kilometredir?
A) 70
B) 100 
C) 80 
D) 90

46.) Tünellere ve dar köprülere yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları uygundur?

A) Hızını artırması 
B) Önündeki aracı geçmesi 
C) Taşıt yolu üzerinde duraklaması 
D) Hızını azaltması

47.) Dört veya daha çok şeritli ve iki yönlü yollarda hangi araçları sürenler geçme ve dönme dışında en sağdaki şeritten gitmek zorundadırlar? 

A) Motosiklet otomobil minibüs kamyonet ve otobüs dışındaki araçları sürenler
B) Kamyon çekici römork ve yarı römork takılı araçlar dışındaki araçları sürenler
C) Lastik tekerlekli traktör iş makinesi ve arazi taşıtı araçları sürenler
D) Tehlikeli madde taşıyanlarla özel amaçlı taşıtlar dışındaki araçları sürenler
48.) Sürücüler aşağıdaki durumların hangisinde şerit değiştirme hakkına sahiptirler?
A) Önlerinde giden araç bulunmaması halinde istedikleri şeritten gitmek için
B) Arkalarından gelen araçların bulunmaması halinde istedikleri şeritten gitmeleri için
C) Geçmek dönmek durmak duraklamak ve park etmek için
D) Arkalarından hızla gelen araçlara yol vermek için

49.) Yerleşim yerleri içindeki ve dışındaki kavşaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?

A) Yerleşim yerleri içinde 30 dışında 150
B) Yerleşim yerleri içinde 50 dışında 200
C) Yerleşim yerleri içinde 60 dışında 250
D) Yerleşim yerleri içinde 75 dışında 300

50.) Üç şeritli ve iki yönlü yollarda hangi şeridin kullanılması yasaktır?

A) En sağdakinin
B) Ortadakinin
C) En soldakinin
D) En soldakiyle sağdakinin