Q and A: Fenerbahçe Sürücü Kursu ehliyet soruları, ehliyet testleri, ehliyet testi, trafik testi, trafik testleri, trafik soruları, en son ehliyet soruları, son ehliyet sınavı soruları, ehliyet kursu soruları, ehliyet kursu sınav soruları, 27 ekim ehliyet soruları, temmuz, ağustos, şubat, 2008 ehliyet soruları, b sınıfı ehliyet soruları, çıkmış ehliyet sınav soruları, ehliyet trafik soruları, geçmiş ehliyet soruları, sürücü kursu soruları, trafik sınavı, ehliyet soru, sürücü kursu sınav soruları, ehliyet sınavları, sınav ehliyet, ehliyet deneme sınavı

Testi bitirdiğinizde soruların yanlarında göreceğiniz  D : Doğu | Y : Yanlış  ifade eder.

1.) Aşağıdakilerden hangisi, şehirler arası kara yollarını düzenlemek ve işaretlemekle görevlidir?

A) Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
B) Karayolları Genel Müdürlüğü
C) Çevre Koruma Genel Müdürlüğü
D) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

2.) Ticari olarak tescil edilmiş motorlu taşıt sürücüsüne ne denir?

A) Hizmetli
B) Araç sahibi 
C) Şoför
D) Aracı işleten

3.) Taşıt yolunun trafik işaretleri ile belirlenerek yayaların karşıya geçmesi için ayrılmış bölümüne ne denir?

A) Yaya yolu
B) Yaya geçidi
C) Platform
D)  Geçiş yolu

4.) Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu sayısına ne denir?

A) Azami toplam ağırlık
B) Yüklü ağırlık
C) Taşıma sınırı
D) Gabari

5.) Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sürücüye ne yapılır?

A) Masraf ödetilir ve para cezası verilir.
B) Trafikten ömür boyu men edilir.
C) 6 ay hapis cezası verilir.
D) Sürücü belgesi geri alınır.

6.) Kırmızı ışık ile birlikte yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

A) Yavaşlamalıdır.
B) Durmalıdır.
C) Dikkatli geçmelidir.
D) Kalkışa hazırlanmalıdır.

7.) Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? 

A) Yol kenarında besi çiftliği bulunduğunu
B) Canlı hayvan pazarına yaklaşıldığını
C) Hayvanla çekilen taşıtların yola çıkabileceğini
D) Ehli hayvanların yola çıkabileceğini

8.) Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder? 

A) Kontrolsüz kavşağı
B) Dönel kavşak yaklaşımını
C) Demir yolu geçidini 
D) Ana yol - tali yol kavşağını

9.) Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli devamlı viraj işaretidir?

A) I
B) II
C) III
D) IV

10.) Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar? 

A) Geri gitmeyi
B) Sola dönmeyi
C) "U" dönüşü yapmayı
D) Ada etrafında dönmeyi

11.) Aşağıdakilerden hangisi öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır?

A) I
B) II 
C) III
D) IV

12.) Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?

A)
B)
C)
D)

13.) Koşulların uygun olması hâlinde sürücüler kesik yol çizgileri boyunca aşağıdakilerden hangisini yapabilirler?

A) İki şeridi birden kullanabilirler.
B) Önlerindeki araçları geçebilirler.
C) Sol şeritte sürekli seyredebilirler.
D) Diğer şeride geçemezler.

14.) Uyuşturucu bağımlıları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?   

A) Bu kişilere sürücü belgesi verilmez.
B) Uyuşturucu kullandıklarından şüphelenildiğinde sağlık muayenesine tabi tutulurlar.
C) Uyuşturucu kullandıkları tespit edilenlerin sürücü belgeleri süresiz geri alınır
D) Sürücü belgeleri geri alınanlar yeniden sürücü yetiştirme kursuna alınırlar.

15.) Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, 24 saatlik bir süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler? 

A)  5
B) 4.5
C) 4
D) 3.5

16.) Tek yönlü yollarda şerit değiştirme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Arkadan gelen araçların durumuna göre ani ve hızlı hareket etmek
B) Girilecek şeridin boş olduğu görüldükten sonra işaret vermek
C) Arkadan gelen araçları ikaz edip yavaşlatmak
D) Girilecek şerit boşsa işaret vermeden geçmek

17.) Aşağıdakilerden hangisi çok şeritli yollarda geçme ve dönme dışında en sağ şeritten gitmek zorundadır? 

A) Kamyon
B) Otomobil
C) Otobüs
D) Motosiklet
18.)

1. Işıklı trafik işaret cihazı    2.Trafik işaret levhası    3.Yer işaretleri    4.Trafik polisi

Sürücülerin yukarıdakilere uymadaki öncelik sıralaması nasıl olmalıdır? 

A) 1-2-3-4
B) 1-4-2-3
C) 4-1-2-3
D) 4-2-3-1

19.) Sürücüler, araçlarının hızını aşağıdakilerden hangisine göre ayarlamak zorundadırlar?

A) Aracın markasına, modeline ve tipine göre
B) Aracın fennî muayeneden geçip geçmediğine göre 
C) Sürücünün sağlık ve zindelik durumuna göre
D) Aracın cinsine, yol, hava, görüş, yük ve trafik durumuna göre

20.) Yerleşim yerleri içindeki yollarda, aksine bir işaret yoksa, minibüs, otobüs ve kamyon için azami hız saatte kaç kilometredir?

A) 20
B) 30
C) 40
D) 50
21.) Araçların cinslerine göre değişmekle birlikte en yüksek hız sınırları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Şehir içinde 50 km/saat   Otoyolda 120 km/saat
B) Şehir içinde 80 km/saat   Otoyolda 110 km/saat
C) Şehir içinde 90 km/saat   Otoyolda 110 km/saat
D) Şehir içinde 60 km/saat   Otoyolda 130 km/saat

22.) Seyir hâlinde iken öndeki aracı takip mesafesi en az ne kadar olmalıdır?

A) Araç boyunun iki katı
B) Araç ağırlığının üç katı
C) Araç hızı kadar
D) Araç hızının yarısı

23.) Geçiş ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Geçişler sol şerit kullanılarak yapılmalıdır.
B) Bir aracı geçmekte olan araç geçilemez.
C) Geçişlerde takip mesafesi dikkate alınmaz.
D) Geçişlerde yol çizgilerine dikkat edilmelidir.

24.) Şekildeki geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
A) 2 ve 3 numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır.
B) 1 numaralı araç izlediği şeridin sağına yanaşmamıştır.
C) 2 numaralı araç arkadan gelen trafiği kontrol etmemiştir.
D) 3 numaralı aracın geçiş yapması yanlıştır.

25.) Aşağıdakilerden hangisi durmaya örnektir? 

A) Park etmek
B) Kırmızı ışıkta beklemek
C) Yük boşaltmak
D) Yolcu indirmek ve bindirmek 
26.) Aşağıdakilerden hangisi duraklama sayılır? 
A) Trafik polisinin dur işaretine uymak
B) Kırmızı ışıkta beklemek
C) Öndeki aracın durması nedeni ile beklemek
D) Yolcu indirmek ve bindirmek
27.) Taşıt yolunun sol şeridinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? 
A) Yolcu indirmek ve bindirmek
B) Vites küçültmek
C) Yavaşlamak
D) Uygun hızla seyretmek

28.) Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?  

A) Park ışıklarını
B) Sis ışıklarını
C) Yakını gösteren ışıkları
D) Uzağı gösteren ışıkları

29.) Yeterince aydınlatılmamış tünellerde hangi ışıkların yakılması zorunludur?

A) Acil uyarı ışıklarının
B) Sis ışıklarının
C) Uzağı gösteren ışıkların
D) Yakını gösteren ışıkların
30.) Arıza nedeniyle yolda kalan araçların sürücüleri, tehlikeye meydan vermemek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? 
A) Aracın etrafına taş dizmeli
B) Aracı yol dışına veya bankete çıkarıp işaretlemeli
C) Aracın yerini değiştirmeden tamirci çağırmalı
D) Eski lâstik yakarak sürücüleri uyarmalı

31.) Çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu kaç metreyi geçerse üzerine kırmızı bez veya kırmızı yansıtıcı asılmalıdır? 

A) 1
B) 1.5
C) 2
D) 2.5
32.) Sürücünün hangi davranışı tedbirsiz ve saygısız araç sürme suçu sayılmaz?   
A) Kırmızı ışıkta geçmek
B) Yayalara su sıçratmak
C) Sigara külü ve izmaritlerini yola dökmek
D) Keyfi olarak taşıt trafiğinin seyir emniyetini ihlâl etmek
33.) Bariyerli demiryolu geçidine yaklaşan sürücü nasıl hareket etmelidir? 
A) Yol açıksa hızlı geçerek uzaklaşmalı
B) Bariyer inmekte ise dikkatli ve hızlı geçmeli
C) Geçide geldiğinde durup görevlinin işaretini beklemeli
D) Hızını azaltıp, bariyerin izin vermesi hâlinde uygun hızla geçmeli
34.) Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçların yüklü veya yüksüz olarak azamî yükseklikleri kaç metredir? 
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
35.) Aşağıdakilerden hangisi karayollarında yük taşımak amacıyla alınır? 
A) Ticarî taşıt kullanma belgesi
B) Zorunlu trafik sigorta belgesi
C) Tescil belgesi
D) Sürücü belgesi

36.) Trafiğe çıkan bir araçta tescil belgesi ile birlikte hangisinin bulunması gerekir? 

A) Noter satış belgesinin
B) Trafik belgesinin
C) İşletme belgesinin
D) Karayolu uygunluk belgesinin
37.) "C" sınıfı sürücü belgesiyle, aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz?   
A) Kamyon
B) Minibüs
C) Kamyonet
D) Otobüs
38.) Kesik ve devamlı yol çizgisi olan bir karayolu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Devamlı çizgi tarafındaki araçlar şerit değiştirebilirler.
B) Kesik çizgi tarafındaki araçlar önlerindeki araçları geçebilirler.
C) Her iki yöndeki araçlar şerit değiştiremezler.
D) Her iki yöndeki araçlar önlerindeki araçları geçemezler.
39.) Şekildeki tek yönlü ve çok şeritli yolda 3 numaralı aracın şerit değiştirebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir? 

A) 1 numaralı aracın sağa geçmesi
B) 4 numaralı aracın yavaşlaması
C) 5 numaralı aracın geçmesi
D) 2 numaralı aracın şerit değiştirmesi

40.) Sürücüler, aşağıdaki durumların hangisinde şerit değiştirebilirler?

A) Önlerinde seyreden araç yoksa
B) Arkalarından gelen araç yoksa
C) Arkalarından gelen araca yol vermek için
D) Geçmek, dönmek ve park etmek için
41.) Şekildeki karayolu bölümünde aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur? 

A) Takip mesafesinin azaltılması
B) Aynı şeritte uygun hızla seyredilmesi
C) Arkadaki aracın öndeki aracı geçmesi
D) Öndeki aracın karşı şeride geçmesi

42.) Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde önceliğe sahiptir?

A) Trafik ışıkları
B) Trafik levhaları
C) Yer işaretleri
D) Trafik zabıtası

43.) Yerleşim yerleri dışındaki yollarda aksine bir işaret bulunmadıkça otomobillerin azamî hızı saatte kaç kilometredir?

A) 70
B) 80
C) 90
D) 100

44.) Aracın iki saniyede gideceği yol uzunluğu, hangi mesafenin belirlenmesinde kullanılır? 

A) Fren mesafesinin
B) Duruş mesafesinin
C) Takip mesafesinin
D) İntikal mesafesinin
45.) Şekildeki karayolunda seyreden araçların aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? 

A) 1 numaralı aracın bulunduğu şeritte seyretmesi
B) 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi
C) 4 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride girmesi
D) 3 numaralı aracın en sağdaki şeritte seyretmesi

46.) Aşağıdakilerden hangisi güvenli geçiş yapılmasını etkilemez?

A) Trafik ve yol durumu
B) Aracın uzunluğu
C) Aracın hızı
D) Aracın modeli

47.) Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Sağ banketten geçiş için yararlanılabilir.
B) Tramvayların sol yanından geçilmez.
C) Geçme sırasında hız sınırı ihlâline ceza verilmez.
D) Çok şeritli yollarda sağ şeritten hızlı gitme geçme sayılmaz.
48.) Aşağıdaki durumlardan hangisinde araçların sağından geçilebilir?
A) Yavaş seyreden araçların  
B) Trafik zorunluluğu nedeniyle bekleyen araçların
C) Tırmanma şeridi olmayan yollardaki araçların
D) Konvoy oluşturmuş araçların

49.) Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş oklar neyi ifade eder? 

A) Sürücülerin hızlarını artırmaları gerektiğini
B) Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu
C) Sağa ve sola dönülemeyeceğini
D) Zamanında uygun şeride girilmesi gerektiğini

50.) Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? 

A) Arkadan gelen araçlara yol vermek
B) İşaret verdiği anda şerit değiştirmek
C) Niyetini dönüş lâmbasıyla önceden bildirmek
D) Dönmeye başladıktan sonra işaret vermek