Q and A: dersimizdireksiyon.net, direksiyon dersi, direksiyon egitimi, bayandan direksiyon, özel direksiyon, ehliyet soruları, ehliyet testleri, ehliyet testi, trafik testi, trafik testleri, trafik soruları, en son ehliyet soruları, son ehliyet sınavı soruları, ehliyet kursu soruları, ehliyet kursu sınav soruları, 27 ekim ehliyet soruları, temmuz, ağustos, şubat, 2008 ehliyet soruları, b sınıfı ehliyet soruları, çıkmış ehliyet sınav soruları, ehliyet trafik soruları, geçmiş ehliyet soruları, sürücü kursu soruları, trafik sınavı, ehliyet soru, sürücü kursu sınav soruları, ehliyet sınavları, sınav ehliyet, ehliyet deneme sınavı

Testi bitirdiğinizde soruların yanlarında göreceğiniz  D : Doğu | Y : Yanlış  ifade eder.

1.) Aşağıdakilerden hangisine sürücü belgesi verilebilir?

A) İleri derecede diyabet hastalığı olanlara
B) Sara hastalığı olanlara
C) Tavuk karası (gece körlüğü) olanlara
D) Gözlük veya lens kullananlara

2.) Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?

A) Kendini üstün görmek
B) Kendi kendine kurallar koymak
C) Paylaşmayı bilmek ve uygulamak
D) Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek

3.) Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görev ve yetkisi yoktur?

A) İçişleri Bakanlığının
B) Millî Eğitim Bakanlığının
C) Dışişleri Bakanlığının
D)  Ulaştırma Bakanlığının

4.) Yayaların ve sürücülerin yolu kullanmadaki önceliğine ne ad verilir?

A) Geçiş üstünlüğü
B) Geçiş hakkı
C) Geçiş kolaylığı
D) Geçiş yolu

5.) Karayolunun hangi kısmı, yalnızca zorunlu hâllerde taşıtlarca kullanılabilir?

A) Banket
B) Yaya yolu
C) Geçiş yolu
D) Bağlantı yolu

6.) Karayolunun, diğer bir karayolu veya demiryolunun altından geçmesini sağlayan yapıya ne denir?

A) Üst geçit
B) Alt geçit
C) Hemzemin geçit
D) Kavşak

7.) Sürücüsü dahil en az 16 oturma yeri olan motorlu taşıta ne ad verilir?

A) Otomobil
B) Dolmuş Otomobil
C) Minibüs
D) Otobüs

8.) Aksine bir durum yoksa, sürücü kırmızı ışıkta ne yapmalıdır? 

A) Gelen araç yoksa dikkatle geçmelidir
B) Sağa veya sola dönmemelidir
C) Durup beklemelidir
D) Yayalar geçebileceği için yavaş gitmelidir

9.) Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu aşağıdakilerden hangisi bildirir?

A) Kırmızı ile birlikte yanan sarı ışık
B) Aralıklı yanan sarı ışık
C) Kırmızı ışık
D) Yeşilden sonra yanan sarı ışık

10.) Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) 2 ve 4 numaralı araçlar geçmelidir.
B) 1 ve 3 numaralı araçlar harekete hazırlanmalıdır.
C) 4 numaralı araç bekleyip, sırasıyla 1, 2, 3 numaralı araçlar geçmelidir.
D) 3 ve 4 numaralı araçlar bekleyip,1 ve 2 numaralı araçlar geçmelidir

11.) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi dönel kavşağa yaklaşıldığını bildirir?

A)
B)

 

C)
D)

12.) Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? 

A) Öndeki aracı geçmemesi
B) Aracının hızını azaltması
C) İlk geçiş hakkını yayalara vermesi
D) Yayaları ikaz ederek geçmesi

13.) Aşağıdaki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

A) Vitesi büyütmelidir.
B) Vitesi küçülterek seyretmelidir.
C) Hızını artırmalıdır.
D) Tekerleklere zincir takmalıdır.

14.) Aşağıdakilerden hangisi gabarilerle ilgilidir?

 

A) 1-2
B) 1-3
C) 2-3
D) 1-2-3

15.) Aşağıdaki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdakilerden hangisi girebilir?

 

A)  Otomobil
B) Kamyonet
C) Motosiklet
D) Lâstik tekerlekli traktör

16.) Yan yana devamlı iki çizgi bulunan bir karayolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İki yönlü karayolu olduğu
B) Bölünmüş karayolu olduğu
C) Diğer yol bölümüne geçilemeyeceği
D) Çizgilerin yolda ayırıcı görevi yaptığı

17.) Aşağıdaki durumların hangisinde şerit değiştirmek yasaktır? 

A) Durma ve duraklamada
B) Geçme ve park etmede
C) Kavşağa gelindiğinde
D) Sağa ve sola dönmede
18.) Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler? 
A) Gidişe ayrılan şeritlerden en soldakini sürekli işgal etmek
B) Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek
C) Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek
D) Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten sürmek

19.) Kavşaklarda trafik düzeninin sağlanmasındaki yetki durumuyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Zorunlu kalmadıkça trafik zabıtası,ışıklı cihaz bulunan kavşakların yönetimine müdahale etmemelidir.
B) Trafik zabıtası, ışıklı trafik cihazı bulunan kavşaklardaki trafik müdahale edemez
C) Kavşak trafiği, trafik zabıtası tarafından yönetiliyorsa, ışıklı cihazların mesajları dikkate alınmaz
D) Trafik zabıtası veya ışıklı trafik cihazı bulunmayan kavşaklarda trafik levhası ile yer işaretlerine uyulur.

20.) Yerleşim yerleri içindeki yollarda, aksine bir işaret yoksa, minibüs, otobüs ve kamyon için azamî hız saatte kaç kilometredir?

A) 20
B) 30
C) 40
D) 50
21.) Seyir hâlinde iken öndeki aracı takip mesafesi en az ne kadar olmalıdır?
A) Araç boyunun iki katı
B) Araç hızının yarısı
C) Araç hızı kadar
D) Araç ağırlığının üç katı

22.) Yerleşim yerleri dışındaki yollarda, tehlikeli madde taşıyan araçlar ile diğer araçlar arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

A) 20
B) 30
C) 40
D) 50

23.) Geçiş ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Geçişler sol şerit kullanılarak yapılmalıdır.
B) Bir aracı geçmekte olan araç geçilemez.
C) Geçişlerde takip mesafesi dikkate alınmaz.
D) Geçişlerde yol çizgilerine dikkat edilmelidir.

24.) Yan yana devamlı iki çizgi bulunan bir karayolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İki yönlü karayolu olduğu
B) Bölünmüş karayolu olduğu
C) Diğer yol bölümüne geçilemeyeceği
D) Çizgilerin yolda ayırıcı görevi yaptığı

25.) Sürücüye ait belgeler tam olsa bile aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü trafikten men edilir? 

A) Taşıma sınırından fazla yolcu alınmış ise
B) Taşıma sınırından fazla yük yüklenmiş ise
C) Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyor ise
D) Araca zorunlu malî sorumluluk sigortası yaptırılmamış ise
26.) Aşağıdakilerin hangisinde verilen durum ile izlenecek şerit arasında uyumsuzluk vardır? 
A) Sola döneceklerin sol şeritte seyretmesi
B) Yavaş gidenlerin sağ şeridi izlemesi
C) Araç geçenlerin sol şeritten gitmesi
D) Yolun boş olması halinde iki şeridin birlikte kullanılması
27.) Aşağıdaki şekilde karayolunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 

A) Gidişe ayrılan yolun orta şeridinde seyredilmesi
B) Gidişe ayrılan yolun en solundaki şeride girilmesi
C) Karşıdan gelen trafiğe ait yol bölümüne girilmesi
D) Gidişe ayrılan yolun en sağından gidilmesi

28.) Yerleşim yerleri içinde kavşaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır? 

A) 30
B) 40
C) 50
D) 60

29.) Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde önceliğe sahiptir?

A) Trafik ışıkları
B) Trafik zabıtası
C) Yer işaretleri
D) Trafik levhaları
30.) Tünellere ve dar köprülere yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları uygundur?
A) Taşıt yolu üzerinde duraklaması
B) Önündeki aracı geçmesi
C) Hızını artırması
D) Hızını azaltması

31.) Konvoy hâlinde seyreden araçlar arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

A) Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar 
B) Araç uzunluğunun üç katı kadar
C) Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar
D) Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar
32.) Aşağıdaki şekilde  yolda önündeki araca hızla yaklaşan 1 numaralı araç  sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

 

A) 2 numaralı aracı geçmelidir.
B) Geçiş için 3 numaralı aracın geçmesini beklemelidir.
C) Hızını azaltarak takip mesafesini korumalıdır.
D) 2 numaralı aracı uyararak sağa yanaşmasını istemelidir.
33.) Aşağıdakilerden hangisi, araç geçmek için uyulması gereken kurallardan biri değildir?
A) Karşı yönden gelen trafiği kontrol etmek
B) Öndeki aracın işaretini beklemek
C) Başka araç tarafından geçilmiyor olmak
D) Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak
34.) Aşağı şekildeki geçme işleminde 2 numaralı araç için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Geçme yasağına uymamıştır.
B) Karşıdan gelen aracın mesafesini ve hızını dikkate almayarak tehlikeli geçiş yapmıştır.
C) Geçilen araçtan yeteri kadar uzaklaşmadan sağ şeride girmiştir.
D) Geçme sırasında tamamen sol şeride geçmemiş, sağ şeridi de kullanmıştır.
35.) Işıksız kavşaklarda sola dönmek isteyen bir sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) Karşıya geçecek yayaları uyararak geçmelerini engellemelidir.
B) Yolun sağına yanaşmalıdır.
C) Arkadan gelen araca yol vermelidir.
D) Sağdan gelen araca yol vermelidir.

36.) Aşağıdakilerin hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır?

A) Bağlantı yolunda seyrederken
B) Tek yönlü yollarda park ederken
C) İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlarken
D) Tek yönlü yollarda duraklarken
37.) Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

  

A) Hızını azaltarak yoluna devam etmelidir.
B) 2 numaralı aracın geçmesini beklemelidir
C) Hızlanarak geçiş hakkını kendi kullanmalıdır.
D) Klakson çalıp 2 numaralı aracı yavaşlatmalıdır.
38.) Şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır? 

A) Klâkson çalıp 1 numaralı aracı durdurmalıdır.
B) Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır.
C) Hızını artırıp kavşağa girmelidir
D) 1 numaralı aracın geçmesini beklemelidir.
39.) İniş eğimli yolda seyreden araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yasaktır? 
A) Çıkışta kullandıkları vitesi kullanmaları
B) Hız azaltmak için frene basmaları
C) Vitesi boşa almaları
D) Düşük hızla seyretmeleri

40.) Karayolunda uzun süreli yükleme boşaltma yapacak sürücüler, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadırlar? 

A) Aracın başında gözcü bulundurmak
B) Trafik zabıtasına haber vermek
C) Motoru durdurup el frenini çekmek
D) Motoru durdurup farları yakmak
41.) Yolcu indirip bindirmek isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A) Yolcuları aracın sağ tarafından indirip bindirmesi
B) Araç tam olarak durmadan kapıları açması
C) Kapıyı açmadan aracın sağ tarafını kontrol etmesi
D) Gidiş yönüne göre aracını yolun en sağında durdurması

42.) Aracını park ettiği yerden çıkarmak isteyen sürücü, motoru çalıştırmadan önce aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) Dönüş lâmbalarını yakarak işaret vermelidir.
B) Çıkacağı taşıt yolunun genişliğine bakmalıdır
C) Aracın etrafını kontrol etmelidir.
D) Park yerindeki görevlinin talimatını beklemelidir.

43.) Karayolunda karşı yönden gelen sürücülerin ve yolu kullanan diğer kimselerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

A) Uzağı gösteren ışıkların
B) Park ışıklarının
C) Acil uyarı ışıklarının
D) Yakını gösteren ışıkların

44.) Çekilen aracın freni bozuksa, çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantı uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
45.) Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?
A) Seyir hâlinde iken araç telefonunu kullanmak
B) Yayalara su sıçratmak
C) Diğer sürücüleri korkutmak veya şaşırtmak
D) Hız sınırını aşmak

46.) Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin uyacakları kurallardan biri değildir?

A) İlk geçiş hakkını yayalara vermek
B) Karşıdan gelen araçlara geçiş kolaylığı sağlamak
C) Aracın hızını azaltmak
D) Söz konusu geçitlerde durmak

47.) Araçların neresinde yolcu taşınması uygundur?

A) Karoseri kenarında
B) Yük üzerinde
C) Sürücünün yanındaki koltukta
D) Aracın basamağında
48.) Otoyoldan çıkarken hangi şeridin kullanılması zorunludur?
A) Tırmanma şeridinin  
B) Hızlanma şeridinin 
C) Yavaşlama şeridinin
D) Orta şeridin

49.) Otomobil ve tescilde otomobil gibi işlem gören arazi taşıtları ile minibüslerin ön koltuğunda kaç yaşından küçük çocukların taşınması yasaktır? 

A) 10
B) 11
C) 12
D) 13

50.) Şekildeki taşıt yolundan karşıya geçmek isteyen yayanın, bulunduğu yere 100 metre mesafe içinde yaya geçidi yoksa aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Duramayacak kadar yaklaşmış olan taşıta geçiş hakkı vermesi
B) Taşıt yoluna girmeden önce sağdan gelen trafiği kontrol etmesi
C) Dikkatli ve en kısa sürede geçmesi
D) Önce yolun solunu, yolun ortasında ise sağını kontrol ederek geçmesi