Q and A: dersimizdireksiyon.net, direksiyon dersi, direksiyon egitimi, bayandan direksiyon, özel direksiyon, ehliyet soruları, ehliyet testleri, ehliyet testi, trafik testi, trafik testleri, trafik soruları, en son ehliyet soruları, son ehliyet sınavı soruları, ehliyet kursu soruları, ehliyet kursu sınav soruları, 27 ekim ehliyet soruları, temmuz, ağustos, şubat, 2008 ehliyet soruları, b sınıfı ehliyet soruları, çıkmış ehliyet sınav soruları, ehliyet trafik soruları, geçmiş ehliyet soruları, sürücü kursu soruları, trafik sınavı, ehliyet soru, sürücü kursu sınav soruları, ehliyet sınavları, sınav ehliyet, ehliyet deneme sınavı

Testi bitirdiğinizde soruların yanlarında göreceğiniz  D : Doğu | Y : Yanlış  ifade eder.

1.) Belediye sınırları içinde, karayolunu etkileyecek yapım çalışmaları için aşağıdakilerin hangisinden izin alınması gerekir?

A) Belediye Başkanlığından
B) Trafik Komisyonundan
C) Emniyet Müdürlüğünden
D) Millî Eğitim Müdürlüğünden  

2.) Trafik,aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlanmıştır?

A) Araçların hâl ve hareketleridir.
B) Yayaların ve hayvanların yol üzerindeki hareketleridir
C) Araçların, yayaların ve hayvanların karayolu üzerindeki hâl ve hareketleridir.
D) Araçların ve yayaların yol üzerindeki hâl ve hareketleridir.

3.) Aşağıdaki yollardan hangisine yaya, hayvan ve motorsuz araçların girmesi yasaktır?

A) Anayola
B) Bölünmüş karayoluna
C) Tali yola
D)  Otoyola

4.) Minibüsün sürücüsü ile birlikte taşıyabileceği yolcu sayısı hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) En az 9,en çok 15
B) En çok 12
C) En az 16, en çok 23
D) En çok 10

5.) Aksine bir durum yoksa, sürücü yeşil ışıkta ne yapmalıdır?

A) Durmadan geçmelidir
B) İlk geçiş hakkını yayalara vermelidir.
C) Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmelidir.
D) Sağdan gelen araçların geçmesini beklemelidir.

6.) Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir? 

A) 1 ve 2
B) 2 ve 4
C) 2 ve 3
D) 3 ve 4  

7.) Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümüne konulur? 

A) Virajlı
B) Kasisli
C) Kaygan
D) Yapım çalışması olan

8.) Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? 

A) Takip mesafesini
B) Azamî ağırlığı
C) Yerleşim birimine olan uzaklığı
D) Azamî hızı

9.) Şekildeki trafik işaretiyle konulan yasağı, aşağıdakilerden hangisi sona erdirir? 

A)
B)
C)  
D)  

10.) Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? 

A) Sağa zorunlu yön
B) Sola zorunlu yön
C) Sola tehlikeli viraj
D) Sola dönülmez

11.) Aşağıdakilerden hangisi trafik tanzim işaretidir?

A) I
B) II
C) III
D) IV

12.) Devamlı yol çizgisi neyi belirtir?   

A) Sağ şeritten gidilemeyeceğini
B) Hiçbir sebeple durulamayacağını
C) Öndeki araçların geçilemeyeceğini
D) Sağ bankette durulamayacağını

13.) Aşağıdaki işaret levhalarından hangisi anayolda bulunmaz? 

A) I
B) II
C) III
D) IV

14.) Aşağıdaki taşıtların hangisinde sigara içilmesi yasaktır?

A) Özel otomobillerde
B) Resmî taşıtlarda
C) Toplu taşıma araçlarında
D) İtfaiye araçlarında

15.) Ticarî amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, 24 saatlik bir süre içinde toplam olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler? 

A)  6
B) 7
C) 8
D) 9

16.) Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden hangisi devamlı olarak işgal edilemez?

A) En sağdaki
B) Ortadaki
C) En soldaki
D) Orta ile en sağdaki

17.) Şerit değiştirmek isteyen sürücü, öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) Gireceği şeritteki araçların geçmesini beklemelidir
B) Önündeki aracın hızını anlamaya çalışmalıdır.
C) Arkasındaki aracın hızını kontrol etmelidir
D) Önündeki aracın geçiş üstünlüğüne sahip olup olmadığını anlamalıdır
18.) Şekildeki karayolu bölümünde aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

 

A) Takip mesafesinin azaltılması
B) Aynı şeritte uygun hızla seyredilmesi
C) Arkadaki aracın öndeki aracı geçmesi
D) Öndeki aracın karşı şeride geçmesi

19.) Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde önceliğe sahiptir? 

A) Trafik ışıkları
B) Trafik levhaları
C) Yer işaretleri
D) Trafik zabıtası

20.) Yerleşim yerleri dışındaki yollarda aksine bir işaret bulunmadıkça otomobillerin azamî hızı saatte kaç kilometredir?

A) 70
B) 80
C) 90
D) 100
21.) Tünellere ve dar köprülere yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları uygundur? 
A) Taşıt yolu üzerinde duraklaması
B) Önündeki aracı geçmesi
C) Hızını artırması
D) Hızını azaltması

22.) Kavşaklara, dönemeçlere, tepe üstlerine yaklaşan bir sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorunda değildir?

A) Trafik işaretlerine uymak
B) Aracın hızını azaltmak
C) Önündeki aracı geçmemek
D) Arkadan gelen araçları uyarmak

23.)

1.Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek

2.Sola dönüş lâmbası ile işaret vermek

3.Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek

4.Sağa dönüş lâmbası ile işaret vermek

Araç geçme ile ilgili yukarıdaki davranışlar hangi sıra ile izlenmelidir?

A) 1-2-3-4
B) 2-3-1-4
C) 2-1-3-4
D) 1-4-3-2

24.) Geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) Bulunduğu şeridi izlemelidir
B) Hızını artırmalıdır.
C) Dönüş lâmbalarıyla geç işareti vermelidir.
D) Önündeki aracı geçmeye çalışmalıdır.

25.) Işıksız kavşağa giren bir sürücü, sola dönüşe geçtiği sırada, geçiş hakkını kime vermek zorundadır?

A) Arkadan gelen ve sağa dönmek isteyen araçlara
B) Soldan gelen araçlara
C) Arkadan gelen ve sola dönmek isteyen araçlara
D) Karşıdan gelen ve emniyetle duramayacak kadar yaklaşmış araçlara
26.) Kavşaklarda, ışıklı ok yönündeki dönüşler ne zaman yapılmalıdır?
A) Işıklı ok söndüğünde  
B) Işıklı ok yeşil yandığında
C) Ana lâmba yeşil yandığında
D) Işıklı ok kırmızı yandığında
27.) Geriye dönüş yapmak isteyen şekildeki aracın hangi şeridi izlemesi gerekir? 

 

A) 2 numaralı şeridi
B) 1 numaralı şeridi
C) 3 numaralı şeridi
D) İstediği şeridi

28.) Aşağıdakilerin hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır?

A) Bağlantı yolunda seyrederken
B) Tek yönlü yollarda park ederken
C) İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlarken
D) Tek yönlü yollarda duraklarken

29.) Kavşaklarda ve demiryolu geçitlerinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A) Öndeki aracın geçilmesi
B) Şerit değiştirilmesi
C) Aracın hızının artırılması
D) Geçiş hakkı kuralına uyulması
30.) Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

 

A) Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır.
B) İkazda bulunup 2 numaralı aracı yavaşlatmalıdır
C) Kavşağa önce girmek için hızlanmalıdır.
D) 2 numaralı aracın geçmesini beklemelidir

31.) Şekildeki araçların geçiş hakkı sırası nasıl olmalıdır? 

A) 2-3-1
B) 3-1-2
C) 1-2-3 
D) 3-2-1
32.) Aşağıdakilerden hangisinin geçiş üstünlüğü yoktur?
A) Sahil güvenliğinde kullanılan araçların
B) Cankurtaran ve yaralı taşıyan araçların 
C) Alarm durumunda, sivil savunma hizmeti yapan araçların
D) Sanık veya suçlu takip eden araçların
33.) Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa inen araç sürücüsü ne yapmalıdır?
A) Varsa sığınma cebine girmeli, sığınma cebi yoksa sağa yanaşıp durmalı
B) Çıkan araç sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmalı
C) Çıkan aracın geri gitmesini sağlamalı
D) Motoru durdurup, vitesi boşa almalı
34.) Aşağıdakilerden hangisi duraklamayı ifade eder? 
A) Görevlilerce verilen emirle durmak
B) Yolcu indirirken beklemek
C) Kırmızı ışık yanarken beklemek
D) 5 dakikadan fazla beklemek
35.) Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır? 
A) 30
B) 25
C) 20
D) 15

36.) Karşıdan gelen araçla karşılaşıldığında uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır? 

A) Yakını gösteren ışıklar
B) Park ışıkları
C) Acil uyarı ışıkları
D) Dönüş ışıkları
37.) Arıza nedeniyle yolda kalan araçların sürücüleri, tehlikeye meydan vermemek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) Aracın etrafına taş dizmeli
B) Aracı yol dışına veya bankete çıkarıp işaretlemeli
C) Aracın yerini değiştirmeden tamirci çağırmalı
D) Eski lâstik yakarak sürücüleri uyarmalı
38.) Arızalı araçlar aşağıdakilerden hangisi ile çekilir?
A) İtfaiye
B) İş makinesi 
C) Kurtarıcı
D) Arazi taşıtı
39.) Aşağıdakilerden hangisi trafik suçudur? 
A) Yaya ve okul geçitlerinde aracı yavaşlatmak
B) Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek
C) Seyir hâlinde iken telefonla konuşmak
D) Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek

40.) Okul taşıtlarının arkasındaki "DUR" işaretinin yandığını gören diğer sürücüler nasıl hareket etmelidirler?

A) Hızlarını artırarak uzaklaşmalıdırlar.
B) Dikkatli ve yavaş geçmelidirler.
C) Diğer sürücüleri ışıklı ve sesli işaretlerle uyarmalıdırlar
D) "DUR" işareti sönünceye kadar, okul taşıtını geçmemelidirler.
41.) Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin uyacakları kurallardan biri değildir?
A) İlk geçiş hakkını yayalara vermek
B) Aracın hızını azaltmak
C) Karşıdan gelen araçlara geçiş kolaylığı sağlamak
D) Söz konusu geçitlerde durmak

42.) Araçların neresinde yolcu taşınması uygundur?

A) Karoseri kenarında
B) Sürücünün yanındaki koltukta
C) Yük üzerinde
D) Aracın basamağında

43.) Yaya yolu bulunmayan karayollarında, yayaların aşağıdakilerin hangisinde yürümesi zorunludur?

A) Trafiğin yoğun olmadığı şeritte
B) Gidiş yönüne göre sağ bankette
C) Gidiş yönüne göre sol bankette
D) Taşıt yolunun en sağındaki şeritte

44.) Tescilli bir aracı satın veya devir alan kişi, aracı kendi adına tescil ettirmek için kaç ay içinde müracaat etmelidir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
45.) Kamyon aşağıdaki sürücü belgelerinden hangisiyle kullanılabilir?
A) A1
B) C
C) B
D) F

46.) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında aslî kusur sayılır?

A) Tek yönlü yola ters yönden girmek
B) Araçta bulunması zorunlu gereçleri bulundurmamak
C) Alkollü olarak araç kullanmak
D) Taşıma sınırı üstünde yolcu taşımak

47.) Trafik kazasına karışan bir sürücü, yaralanmamış veya hafif yaralı ise, aşağıdakilerden hangisini yerine getirmek zorundadır?

A) Yolu hemen trafiğe açmak ve trafiği düzenlemek
B) Trafik için tehlike doğurmayacak şekilde durmak, reflektörlerle olay yerini işaretlemek
C) Kaza ile ilgili tespit tutanağı düzenlemek
D) Kazazedeleri hastaneye götürüp tedavi ettirmek
48.) Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel öğelerden oluşan dış ortama ne denir?
A) İklim
B) Çevre
C) Atmosfer
D) Erozyon

49.) Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır? 

A) Uygun vitesle seyredilmesi
B) Araca aşırı yük ve yolcu alınması
C) Aracın gereksiz yere rölantide çalıştırılması
D) Aracın normalden düşük motor devriyle sürülmesi

50.) Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden hangisini bilmesi ekonomi ve çevre yönünden yarar sağlar?

A) Ucuz ve kalitesiz yakıtın satış yerini
B) Araç modellerini ve fiyatlarını
C) Şehirdeki yolları ve önemli yerleri
D) Trafik suçuna verilen para cezalarını