Q and A: "dersimizdireksiyon.net, direksiyon dersi, direksiyon egitimi, bayandan direksiyon, özel direksiyon, sürücü kursu ehliyet soruları, ehliyet testleri, ehliyet testi, trafik testi, trafik testleri, trafik soruları, en son ehliyet soruları, son ehliyet sınavı soruları, ehliyet kursu soruları, ehliyet kursu sınav soruları, 27 3kim ehliyet soruları, temmuz, ağustos, şubat, 2008 ehliyet soruları, b sınıfı ehliyet soruları, çıkmış ehliyet sınav soruları, ehliyet trafik soruları, geçmiş ehliyet soruları, sürücü kursu soruları, trafik sınavı, ehliyet soru, sürücü kursu sınav soruları, ehliyet sınavları, sınav ehliyet, ehliyet deneme sınavı">

Testi bitirdiğinizde soruların yanlarında göreceğiniz  D : Doğu | Y : Yanlış  ifade eder.

1.) Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait özelliklerdendir.

A) Tümünü önceden tahmin etmek mümkündür.
B) Çoğu doğal olaylardan kaynaklanır.
C) Her zaman felâketlere göre daha çok insanı etkiler.

D) Önlem alınarak çoğunluğu önlenebilir.

2.) Aşağıdakilerden hangisi sürücülere ait trafik kazası sebeplerinden birisidir?

A) Aracın kullanıldığı yolun bozuk olması
B) Soğuk havada araç kullanılması
C) Kural dişi araç kullanılması
D) Aracın arıza yapması

3.) Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardımın amaçlarından biridir?

A) Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak
B) Salgın hastalıkların yayılmasını önlemek
C) insanların, hasta oldukları dönemi rahat geçirmelerini sağlamak
D) Vücut sistemlerinin daha rahat çalışmasını sağlamak

4.) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımı yapacak kişide mutlaka bulunması gereken özelliklerden biridir?

A) Sağlık personeli olmak
B) Sakin ve tedbirli olmak
C) Telsiz kullanmayı bilmek
D) iyi bir sürücü olmak

5.) Aşağıdakilerden hangisi organ değildir?

A) Karın
B) Akciğer
C) Mide
D) ince bağırsak

6.) Aşağıdakilerden hangisi omurların kırılmasıyla hasar görerek vücudun bir bölgesinde kalıcı felç oluşumuna yol açar?

A) Karaciğer
B) Akciğerler
C) Omurilik
D) Böbrekler

7.) Oynar eklemi oluşturan kemik uçlarının birbirinden ayrılmasına ne ad verilir?

A) Kırık
B) Çıkık
C) Eğrilik
D) Kopma

8.) Kalp, vücudumuzda bulunan hangi sistemin parçasıdır?

A) Dolaşım sisteminin
B) Sindirim sisteminin
C) Sinir sisteminin
D) Solunum sisteminin

9.) Normal yetişkin bir insan ortalama olarak dakikada kaç defa nefes alıp verir?

A) 5 – 10
B) 15 – 20
C) 25 – 30
D) 35 – 40

10.) ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı neye göre belirlenir?

A) Sürücünün isteğine
B) Aracın yeniliğine
C) Aracın tipi ve içinde bulunacak kişi sayısına
D) Sürücü ve yolcuların sağlık durumlarına

11.) Aşağıdakilerden hangisi kaza yerinde alınması gereken önlemlerden değildir?

A) Etrafta ateş yakarak dikkat çekmek
B) Kaza yapan aracın kontağını kapatarak motoru devreden çıkarmak
C) Kaza yerinin en az 150 metreden görülebileceği şekilde reflektör veya ışıklı cihaz koymak
D) Aracın devrilme ve yanma ihtimaline karşı önlem almak

12.) Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden değildir?

A) Suda boğulma
B) Zehirli gazların solunması
C) Birinci derece yanıklar
D) Soluk yolunun yabancı cisimle tıkanması

13.) Solunumu duran bir insanda, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

A) Kanın kalbe gelme hızının artması
B) Vücut sıcaklığının yükselmesi
C) Kalbin, kanı pompalama gücünün artması
D) Kandaki oksijen oranının düşmesi

14.) Yeni meydana gelen büyük bir diş kanamada kazazedeye ilk önce yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kanama bölgesini kalpten aşağı seviyede tutmak
B) Kanayan bölge üzerine basınç uygulamak
C) Kanama yerini sargı bezi ile sarmak
D) Bol soğuk sıvı içirmek

15.) Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanamasındaki kanın özelliklerindendir?

A) Basınçlı ve çok hızlı akması
B) Renginin koyu kırmızı olması
C) Kesik kesik fışkırma şeklinde akması
D) Çok yavaş, sızıntı şeklinde akması

16.) El bileği ile dirsek arasındaki büyük bir kanamada geçici kanama durdurma metodu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Omuz üzerine baskı uygulamak
B) Kanayan yere merhem sürmek
C) Dirsekle omuz arasına turnike uygulamak
D) Kanayan yeri kalp seviyesinden aşağıda tutmak

17.) Aşağıdakilerden hangisi bir trafik kazası sonucu görülen şok belirtilerindendir?

A) Derinin kızarması
B) Solunum sayısının azalması
C) Nabız atışının güçlü olması
D) Vücut sıcaklığının azalması
18.) Bayılma sırasında aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?
A) Hareket
B) Solunum
C) Dolaşım
D) Sindirim

19.) Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda, nasıl zemine yatırılır?

A) Yan yatış pozisyonunda, sert zemine
B) Yüz üstü, yumuşak zemine
C) Sırt üstü, sert zemine
D) Yarı oturur pozisyonda, yumuşak zemine

20.) Yaralanmalarda yaralı bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) Baş seviyesinin altında kalması sağlanır.
B) Kalp ile aynı seviyede olması sağlanır.
C) Kalp seviyesinin altında kalması sağlanır.
D) Kalp seviyesinin üstünde kalması sağlanır.
21.) Yanıklar değerlendirilirken aşağıdakilerden hangisi en önemlidir?
A) Yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği
B) Yakıcı maddeyle temas şekli
C) Yakıcı etkiyi gösteren maddenin miktarı
D) Kazazedenin üzerinde bulunan giysilerin cinsi

22.) Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların ilk yardımında yapılması gerekli, tespit uygulamasının tanımıdır?

A) Çıkan, burkulan ve kırılan yerin belirlenmesidir.
B) Etkilenen bölgenin hareketsizliğinin sağlanmasıdır.
C) Kazazedeye uygulanan bir çeşit, tedavi yöntemidir.
D) Yaralı ve kırık bölgelerin diş etkilerden korunmasıdır.

23.) Bacak kemiği kırıklarında atel bulunamadığında, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Kirik uçları sürekli hareket ettirilir.
B) Kazazede oturtularak kirik bölge aşağı sarkacak şekilde pozisyon verilir.
C) Kırık olan ayak aşağıda kalacak şekilde, yan yatış pozisyonuna alınır.
D) iki bacak arasına yumuşak malzeme konularak birbirine bağlanır.

24.) Ülkemizde Hızır Acil Servisin telefon numarası hangisidir?

A) 110
B) 112
C) 154
D) 184

25.) Acil yardım haberleşmesinde bilgi verirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesi gereksizdir?

A) Olay yerinin tam adresinin
B) Yaralı sayısının
C) Araçların hasar durumunun
D) Yaralıların eğitim durumunun
26.) Hangi durumdaki kazazede sağlık kuruluşuna taşınmada 1. derecede önceliklidir?
A) Kolunda açık kırık olan
B) Birinci derecede yanığı olan
C) Solunum zorluğu çeken
D) Turnike uygulanan
27.) Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
A) Kolunda yara ve kirik olan
B) Kaburga kiriği olan
C) Omurga kiriği olan
D) Birinci derecede yanığı olan

28.) Hastanın serin yere alınması su ve tuz kaybının giderilmesi için hastaya meyve suyu ve tuzlu ayran içirilmesi.

Yukarıdaki ilk yardım uygulamaları hangi durumda yapılır?

A) Sıcak çarpmasında (vurmasında)
B) El bileğinin burkulmasında
C) Kafa ve beyin yaralanmasında
D) Bayılmada

29.) Sürücü adayında, işitme yetersizliği olması durumunda, aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?

A) Sadece şehir içinde araba kullanmak için sürücü belgesi alabilir.
B) Araç kullanırken yanında birisi bulunmak şartı ile sürücü belgesi alabilir.
C) Belli bir hızdan fazla seyretmemek şartı ile sürücü belgesi alabilir.
D) işitme cihazı ile belli yeterliliğe ulaşabiliyorsa sürücü belgesi alabilir.
30.) Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?
A) Dinç ve zinde olma
B) Reflekslerinde zayıflama
C) Manevra kabiliyetinde artma
D) Aşırı hareketli ve uyumlu olma

31.) Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esasları aşağıdakilerin hangisi tarafından belirlenir?

A) Adalet Bakanlığı
B) Millî Eğitim Bakanlığı
C) Sağlık Bakanlığı
D) Bayındırlık ve iskân Bakanlığı
32.) Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
A) Trafikten men
B) Trafik suçu
C) Trafik kusuru
D) Trafik cezası
33.) Aşağıdakilerden hangisi bağlantı yollarının özelliklerinden biri değildir?
A) Kavşak yakınında olması
B) Bir yönlü trafiğe ayrılmış olması
C) Taşıt yollarını birbirine bağlaması
D) Aracın bir mülke giriş ve çıkışı için yapılmış olması
34.) Lâstik tekerlekli traktör için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Tarım işleri için imal edilmiştir.
B) Römorktaki yük üzerinde insan taşıyabilir.
C) Römork veya yari römork çekebilir.
D) Ticarî amaçla yük taşıması izne bağlıdır.
35.) Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?
A) Kırmızı ışıkta
B) Sarı ışıkta
C) Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta
D) Aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta

36.) Şekildeki araç sürücüsü ne yapmalıdır?

A) Sağa dönmelidir.
B) Sola dönmelidir.
C) Doğru gitmelidir.
D) Beklemelidir.
37.) Şekildeki trafik işareti aşağıdaki durumların hangisinde kullanılır?

A) Tehlikeli eğim başladığında
B) Soldan daralan yola yaklaşıldığında
C) Kaygan yola yaklaşıldığında
D) Tek yönlü yola yaklaşıldığında
38.)Aşağıdakilerden hangisi “taşıt trafiğine kapalı yol” işaretidir?

A) A
B) B
C) C
D) D
39.) Aşağıdakilerden hangisi “otoyol şerit kapatma” işaretidir?

A) A
B) B
C) C
D) D

40.) Yan yana devamlı iki çizgi bulunan bir karayolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) iki yönlü karayolu olduğu
B) Bölünmüş karayolu olduğu
C) Diğer yol bölümüne geçilemeyeceği
D) Çizgilerin yolda ayırıcı görevi yaptığı
41.) Aşağıdaki işaret levhalarından hangisi anayolda bulunmaz?

A) A
B) B
C) C
D) D

42.) Uyuşturucu bağımlıları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bu kişilere sürücü belgesi verilmez.
B) Uyuşturucu kullandıklarından şüphelenildiğinde sağlık muayenesine tâbi tutulurlar.
C) Uyuşturucu kullandıkları tespit edilenlerin sürücü belgeleri süresiz geri alınır.
D) Sürücü belgeleri geri alınanlar yeniden sürücü yetiştirme kursuna alınırlar.

43.) Tek yönlü yollarda şerit değiştirme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Arkadan gelen araçların durumuna göre ani ve hızlı hareket etmek
B) Arkadan gelen araçları ikaz edip yavaşlatmak
C) Girilecek şeridin boş olduğu görüldükten sonra işaret vermek
D) Girilecek şerit boşsa işaret vermeden geçmek

44.) Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde önceliğe sahiptir?

A) Trafik zabıtası
B) Trafik levhaları
C) Yer işaretleri
D) Trafik ışıkları
45.) Sürücüler, araçlarının hızını aşağıdakilerden hangisine göre ayarlamak zorundadırlar?
A) Aracın markasına, modeline ve tipine göre
B) Aracın fennî muayeneden geçip geçmediğine göre
C) Sürücünün sağlık ve zindelik durumuna göre
D) Aracın cinsine, yol, hava, görüş, yük ve trafik durumuna göre

46.) Yerleşim yerleri içindeki yollarda, aksine bir işaret yok’sa, tehlikeli madde taşıyan araçlar için azamî hız saatte kaç kilometredir?

A) 30
B) 40
C) 50
D) 60

47.) Şekildeki yolda önündeki araca hızla yaklaşan 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) 2 numaralı aracı geçmelidir.
B) Geçiş için 3 numaralı aracın geçmesini beklemelidir.
C) Hızını azaltarak takip mesafesini korumalıdır.
D) 2 numaralı aracı uyararak sağa yanaşmasını istemelidir.
48.) Şekildeki geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) 2 ve 3 numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır.
B) 2 numaralı araç arkadan gelen trafiği kontrol etmemiştir.
C) 1 numaralı araç izlediği şeridin sağına yanaşmamıştır.
D) 3 numaralı aracın geçiş yapması yanlıştır.

49.) Araç geçme işleminin son basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geriyi görüş aynasından geçilmekte olan aracı izlemek
B) Sağa dönüş lâmbasıyla işaret vermek
C) Sağ şeride girmek
D) Takip mesafesi kadar önceden sol şeride girmek
50.) Aşağıdakilerden hangisi araç geçme ile ilgili doğru bir davranıştır?
A) Gireceği şeridi gösteren dönüş ışıklarını kullanmamak
B) Geçilen aracı kontrol etmeden sağ şeride girmek
C) Başka araçları geçmeye çalışan araçları geçmemek
D) Tepe üstleri ve dönemeçlerde araç geçmek
51.)

1- Hız azaltılır.

2- işaret verilir.

3- Dar kavisle dönülür.

4- Yolun sağına yanaşılır.

Sağa dönmek isteyen sürücü yukarıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?

A) 2-4-1-3
B) 1-2-3-4
C) 4-2-1-3
D) 1-4-2-3
52.) Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A) ikazda bulunup geçmelidir.
B) Geçiş hakkini kendi kullanmalıdır.
C) 2 numaralı aracı durdurduktan sonra harekete geçmelidir.
D) Geçiş hakkini 2 numaralı araca vermelidir.
53.) Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüleri bu hakki kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadırlar?
A) Hız sınırlamalarına
B) Trafik yasaklarına
C) Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya
D) Çevreyi rahatsız etmemeye
54.) iki yönlü dar yollarda seyreden sürücülerin, karşıdan gelen aracın geçişini kolaylaştırmak için aşağıdakilerden hangisini yapması uygun değildir?
A) Aracını sağ kenara yanaştırması
B) Gerekiyorsa sağa yanaşıp durması
C) Geçişi kolaylaştırmak için yer ayırması
D) Karşı yönden gelen araç sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatması
55.) Yaya ve okul geçitlerinde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasak değildir?
A) Duraklamak
B) Durmak
C) Şerit değiştirmek
D) Park etmek
56.) Otobüsün eğimli bir yolda park edilmesi hâlinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?
A) Aracın başında gözcü bulundurulması
B) Park lâmbalarının yakılarak önüne ve arkasına yansıtıcı konulması
C) Aracın her iki arka tekerleğinin inişte önüne, çıkışta arkasına takoz konulması
D) Aracın ön tekerleklerine takoz konulması
57.) Geceleri ışıkların kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek
B) Park veya sis ışıkları ile seyretmek
C) Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak
D) Aydınlatılmamış tünellerde uzağı gösteren ışıkları yakmak
58.) Arızalanan aracı diğer araç sürücülerinin daha iyi görmesi için aşağıdaki önlemlerden hangisinin alınması gerekir?
A) Aracın ön ve arkasına 15 metre mesafeden açıkça görülecek kırmızı yansıtıcı cihaz konulmalıdır.
B) Aracın ön kısmına 15 metre mesafeden görülecek şekilde kırmızı ışıklı cihaz konulmalıdır.
C) Aracın ön ve arkasına beyaz renkte taş dizilmelidir.
D) Aracın ön ve arkasına devrilmeyecek biçimde teneke veya bidon gibi malzemeler konulmalıdır.
59.) Çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu kaç metreyi geçerse üzerine kırmızı bez veya kırmızı yansıtıcı asılmalıdır?
A) 1
B) 1,5
C) 2
D) 2,5
60.) Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?
A) Seyir hâlinde iken araç telefonunu kullanmak
B) Yayalara su sıçratmak
C) Hız sinirini aşmak
D) Diğer sürücüleri korkutmak veya şaşırtmak
61.) Aşağıdakilerden hangisi okul taşıtlarının çalıştırılma esaslarından biri değildir?
A) Taşıma sinirini aşmayacak şekilde öğrenci bindirilmelidir.
B) Araçta sürücü ve öğrencilerin dışında kimse bulunmamalıdır.
C) Kapılar sürücü tarafından kumanda edilir şekilde olmalıdır.
D) Okulca belirlenen taşıma programlarına göre hareket edilmelidir.
62.) Kontrolsüz (bariyersiz) demiryolu geçidine yaklaşan sürücüler nasıl hareket etmelidirler?
A) Makul bir mesafede mutlaka durmalıdırlar.
B) Demiryolu tek hatlı ise hızlı bir şekilde geçmelidirler.
C) Demiryolu çok hatlı ise yavaş ve dikkatli geçmelidirler.
D) Hızlarını artırarak geçmelidirler.
63.) Bir araca önden ve arkadan en fazla kaç metre taşacak şekilde yükleme yapılabilir?
A) Önden 1 - Arkadan 1
B) Önden 2 - Arkadan 1
C) Önden 2 - Arkadan 2
D) Önden 1 - Arkadan 3
64.) Otoyollardaki “OGS” logosu neyi gösterir?
A) Hızlanma şeridini
B) Acil haberleşme cihazlarının yerini
C) Otomatik geçiş sistemi uygulayan gişeyi
D) Yakıt istasyonlarının yerini
65.) Motosiklet sürücüsü aşağıdakilerden hangisini kullanmak zorundadır?
A) Koruma kemeri
B) Eldiven
C) Yağmurluk
D) Koruma gözlüğü
66.) Aşağıdakilerden hangisi, yaya yolu bulunmayan karayollarında geceleyin yürüyen yayaların alması gereken tedbirlerden biri değildir?
A) Arkadan gelen araçları sık sık kontrol etmek
B) Açık renkte elbise giymek
C) Üstünde veya elinde yansıtıcı bulundurmak
D) Gidiş yönüne göre taşıt yolunun sol kenarından yürümek
67.) Trafik kazalarında kusur payı en çok aşağıdakilerin hangisinde görülür?
A) Yayada
B) Sürücüde
C) Yolcuda
D) Yolda
68.) Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
A) Sürücü belgesi
B) Servis bakim belgesi
C) Araç imalât belgesi
D) Tescil belgesi
69.) Bir araç, muayene süresi dolmamış olsa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayeneye sevk edilir?
A) Kazaya karışması sonucunda yetkili zabıtaca gerekli görülmesi hâlinde
B) Sürücüsü veya işleticisinin değişmesi hâlinde
C) Satış veya devir sonucu sahibinin değişmesi hâlinde
D) Bakim veya onarımdan geçirilmesi hâlinde
70.) C” sınıfı sürücü belgesiyle, aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz?
A) Kamyon
B) Otobüs
C) Kamyonet
D) Minibüs
71.) Motorlu araçların, aşağıdaki hâllerin hangisinde karayolunda sürülmesi yasaktır?
A) Sürülecek araç başkasına ait ise
B) Kasko sigortası yaptırılmamış ise
C) Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değil ise
D) Aracın bakim süresi geçmiş ise
72.) İkamet adresini değiştiren sürücüler bu durumu ilgili trafik kuruluşuna kaç gün içinde bildirmek zorundadırlar?
A) 45
B) 40
C) 35
D) 30
73.) Sağlık durumlarında sürücülüğe engel bedensel bir değişiklik görülen sürücülere aşağıdaki işlemlerden hangisinin uygulanması yanlıştır?
A) Bedensel değişikliğin tutanakla tespit edilmesi
B) Sağlık raporu ile sürücülük yapmasında sakınca görülenlerin belgelerinin bir yıl süreyle geri alınması
C) Sağlık muayenesinin istenmesi
D) Sağlık şartlarını kazandıklarını belgelendirenlere sürücü belgelerinin geri verilmesi
74.) Sigorta teminatlarından yararlanabilmek için aşağıdaki belgelerden hangisine gerek yoktur?
A) Alkol muayene belgesi
B) Kaza tespit tutanağı
C) Öğrenim belgesi
D) Trafik tescil belgesi
75.) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında aslî kusur sebebi sayılır?
A) Dönüş manevralarını yanlış yapmak
B) Öndeki aracı yakından takip etmek
C) Zorunlu bir sebep olmadıkça yavaş sürmek
D) Hız sınırlarına uymamak
76.) Trafik zabıtasına, ışıklı trafik işaretlerine ve diğer işaretlere uymayan sürücülere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Hafif hapis cezası
B) Para cezası ve ceza puanı
C) Aracına el konma
D) Trafikten men etme
77.) Aşağıdakilerden hangisi işaretleme reflektörünün özelliği değildir?
A) Kırmızı ışığı yansıtması
B) Eşkenar üçgen şeklinde olması
C) Ayak yapısının devrilmeyecek nitelikte olması
D) Büyüklüğünün aracın cinsine bağlı olarak değişmesi
78.) Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel öğelerden oluşan diş ortama ne denir?
A) iklim
B) Çevre
C) Atmosfer
D) Erozyon
79.) Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davran iştir?
A) Uygun vitesle seyredilmesi
B) Araca aşırı yük ve yolcu alınması
C) Aracın gereksiz yere rölântide çalıştırılması
D) Aracın normalden düşük motor devriyle sürülmesi
80.) Aşağıdakilerden hangisi, trafikte en kısa mesafenin seçilmesinin sağladığı faydalardan değildir?
A) Enerji tasarrufu sağlaması
B) Zaman tasarrufu sağlaması
C) Can güvenliği sağlaması
D) Çevreyi daha az kirletmesi
81.) Aşağıdakilerden hangisi motoru parçalarından biridir?
A) Şaft
B) Aks
C) Piston
D) istavroz dişlisi
82.) Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarından biridir?
A) Supaplar
B) Rotil
C) Aks
D) Diferansiyel
83.) Dört zamanlı dizel motorunda emme zamanında silindirlere hangisi emilir?
A) Karışım
B) Hava
C) Benzin
D) Motorin
84.) Akümülatörün bakımında neye dikkat edilir?
A) Eleman kapak deliklerinin açık olup olmadığına
B) Elemanlar içerisindeki ispirto seviyesine
C) Elemanlar içerisindeki antifriz seviyesine
D) Plakaların temiz olup olmadığına
85.) Ateşleme sisteminde aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılır?
A) Eksantrik
B) Buji
C) Krank mili
D) Piston
86.) Kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre sonunda aracın aşağıdaki parçalarından hangisi değiştirilmelidir?
A) Aks
B) Mafsal
C) istavroz
D) Platin
87.) Araç üzerinde kısa devreden doğacak yangın durumunda nasıl davranılır?
A) Marş motorunun kablosu çıkarılır.
B) Bataryanın kutup başları çıkarılır.
C) Distribütörün kablosu çıkarılır.
D) Alternatörün kablosu çıkarılır.
88.) Araç kullanırken yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Jikle devresi çekili unutulmamalıdır.
B) Kapış devresi çalıştırılmalıdır.
C) Tam gaz devresi çalıştırılmalıdır.
D) Güç devresi çalıştırılmalıdır.
89.) Platin ayarı yanlış yapılmış bir motorun egzoz dumanı hangi renkte çıkar?
A) Kırmızı
B) Mavi
C) Siyah
D) Sarı
90.) Yakıt tasarrufuna etki eden ayarlar aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Buji ayarı
B) Platin ayarı
C) Avans ayarı
D) Şaft ayarı
91.) Dizel motorlu araçları çalıştırırken marşa basmadan önce gösterge panelindeki aşağıdaki lâmbalardan hangisinin sönmesi beklenmelidir?
A) Kızdırma bujilerinin lâmbası
B) Yağ lâmbası
C) El freni lâmbası
D) Şarj lâmbası
92.) Dizel motorlarda egzoz dumanı çok siyah çıkıyor ise sebebi nedir?
A) Yağ filtresi kirlidir.
B) Yağ seviyesi düşüktür.
C) Yakıt pompası arizalıdır.
D) Su seviyesi düşüktür.
93.) Aracı çalıştırırken 10-15 saniyeden fazla marş yapılırsa ne gibi ariza olur?
A) Alternatör yanar.
B) Akümülatör boşalır.
C) Endüksiyon bobini yanar.
D) Far ampulleri patlar.
94.) Motor çalışırken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A) Motor daha hızlı döner.
B) Motor daha yavaş döner.
C) Marş dişlisi zarar görür.
D) Motor daha iyi yağlama yapar.
95.) Marş yapıldığında aracın motoru rahat dönüyor fakat çalışmıyorsa aşağıdakilerden hangisi arızalıdır?
A) Yağlama sistemi
B) Şarj sistemi
C) Marş sistemi
D) Ateşleme sistemi
96.) Marş motoru, marş durumunda hiç dönmüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Buji kabloları gevşektir.
B) Karbüratöre yakıt gelmiyordur.
C) Akümülatörün kutup başları gevşektir.
D) Vantilatör kayışı gevşektir.
97.) Motordaki yağın görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sürtünmeden dolayı oluşan aşınmayı önlemek.
B) Motorun erken ısınmasını sağlamak.
C) Motorda yakıt tasarrufu sağlamak.
D) Motorda düzgün ateşlemeyi sağlamak.
98.) Araçta, motor yağı kontrol edilirken aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Kontak anahtarını kapatmadan, motor çalışır durumda kontrol edilir.
B) Kontak anahtarı kapatılır, yağın kartere inmesi için 4-5 dakika beklenir ve kontrol edilir.
C) Motor yüksek hızda çalışırken kontrol edilir.
D) Motor rölantide çalışırken kontrol edilir.
99.) Araçta, egzozdan mavi duman çıkmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Motor yağında su vardır.
B) Motor fazla benzin yakıyordur.
C) Yakıtta su vardır.
D) Motor yağ yakıyordur.
100.) Motor çalışırken yağ göstergesi basınç göstermiyorsa ariza aşağıdakilerin hangisindedir?
A) Yağ müşürünün kablosu çıkmıştır.
B) Hararet (isi) müşürünün kablosu çıkmıştır.
C) Ampermetrenin kablosu çıkmıştır.
D) Şarj göstergesinin kablosu çıkmıştır.
101.) Soğutma sisteminin parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kondansatör (meksefe)
B) Termostat
C) Alternatör
D) Konjektör
102.) Motor ısısının aniden yükselmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vantilatör kayışı çok gergindir.
B) Vantilatör kayışı kopmuştur.
C) Distribütör arızalıdır.
D) Bujiler arızalıdır.
103.) Motorun hararet yapmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Radyatör suyunun fazla olması
B) Vantilatör kayışının gergin olması
C) Radyatör peteklerinin açık olması
D) Radyatör peteklerinin tıkalı olması
104.) Fan soğutuculu bir araçta, motor hararet yapıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fan motoru elektrik bağlantısı çıkmıştır.
B) Şarj sistemi arızalıdır.
C) Yakıt sistemi arızalıdır.
D) Ateşleme sistemi arızalıdır.
105.) Motor çalışırken şarj göstergesi değer göstermiyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fan motoru arızalıdır.
B) Kalorifer motoru arızalıdır.
C) Vantilatör kayışı kopmuştur.
D) Fan müşiri arızalıdır.
106.) Aşağıdakilerden hangisi şarj sisteminin elemanlarından biri değildir?
A) Alternatör
B) Konjektör (regülatör)
C) Distribütör
D) Şarj göstergesi
107.) Flaşörün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fren lâmbaların yanıp sönmesini sağlar.
B) Sinyal lâmbaların yanıp sönmesini sağlar.
C) Geri vites lâmbaların yanıp sönmesini sağlar.
D) Park lâmbaların yanıp sönmesini sağlar.
108.) Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akü boşalmıştır.
B) Far kablo bağlantıları gevşektir.
C) Akü kablo bağlantıları gevşektir.
D) Marş kablo bağlantıları gevşektir.
109.) Kavrama (debriyaj) sistemi aracın neresinde bulunur?
A) Krank mili ile volan arasında
B) Vites kutusu ile şaft arasında
C) Diferansiyel ile tekerlekler arasında
D) Volan ile vites kutusu arasında
110.) Aşağıdakilerden hangisi debriyajın kaçırma sebebidir?
A) Direksiyon kutusu arızalıdır
B) Şanzıman dişlileri arızalıdır
C) Diferansiyel ayarı uygun değildir
D) Debriyaj balatası aşınmıştır
111.) Aracın hızını ve torkunu ayarlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vites kutusu (şanzuman)
B) Kavrama (debriyaj)
C) Süspansiyon
D) Yaylar
112.) Vites kutusunun bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisine bakılır?
A) Asidine
B) Antifrizine
C) Yağına
D) Elektrolitine
113.) Diferansiyelin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aracın durmasını sağlamak
B) Araca ilk hareketi vermek
C) Aracın tam gazla gitmesini sağlamak
D) Vites kutusundan gelen hareketi akslara iletmek
114.) Aracın lâstikleri üzerinde bulunan rakamlar aşağıdakilerden hangisini belirtir?
A) Lastiğin ısısını
B) Lastiğin havasını
C) Lastiğin ebatlarını
D) Lastiğin yoğunluğunu
115.) Isıdan dolayı lâstiklerin hava basıncı fazlalaşmış ise aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Lâstiklerin havası olduğu basınçta bırakılır.
B) Aracın yükü azaltılır.
C) Aracın yükü çoğaltılır.
D) Lâstiklerin havası azaltılır.
116.) Fren yapılınca aracın hızı azalmıyorsa arıza aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hidrolik kalmamıştır.
B) Akslar arızalıdır.
C) Diferansiyel arızalıdır.
D) Kavrama kaçırıyordur.
117.) Frene basıldığında etkili bir frenleme olmuyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hidrolik yağı seviyesinin yüksek olması
B) Balataların ve fren sisteminin aşırı ısınması
C) Fren pedal boşluğunun az olması
D) Rot ayarının bozuk olması
118.) El freni çekik vaziyette unutulup yola devam edilirse aşağıdaki arizalardan hangisi meydana gelir?
A) Kam mili ısınır, fren tutmaz.
B) Krank mili ısınır, fren tutmaz.
C) Fren sisteminin hidroliği azalır.
D) Kampanalar ısınır, fren tutmaz.
119.) Rot ayarı bozuk olan bir araçta aşağıdaki durumlardan hangisi meydana gelir?
A) Arka lâstikler ortadan aşınır.
B) Ön lâstikler içten veya dıştan aşınır.
C) Direksiyon mili eğilir.
D) Direksiyon kovanı eğilir.
120.) Aracın direksiyon boşluğu artmış ise sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Direksiyon kutusu ayarı bozuktur.
B) Direksiyon mahruti dişli ayarı bozuktur.
C) Direksiyon istavroz dişli ayarı bozuktur.
D) Direksiyon aks dişlisi ayarı bozuktur.