"dersimizdireksiyon.net, direksiyon dersi, direksiyon egitimi, bayandan direksiyon, özel direksiyon, sürücü kursu ehliyet soruları, ehliyet testleri, ehliyet testi, trafik testi, trafik testleri, trafik soruları, en son ehliyet soruları, son ehliyet sınavı soruları, ehliyet kursu soruları, ehliyet kursu sınav soruları, 27 3kim ehliyet soruları, temmuz, ağustos, şubat, 2008 ehliyet soruları, b sınıfı ehliyet soruları, çıkmış ehliyet sınav soruları, ehliyet trafik soruları, geçmiş ehliyet soruları, sürücü kursu soruları, trafik sınavı, ehliyet soru, sürücü kursu sınav soruları, ehliyet sınavları, sınav ehliyet, ehliyet deneme sınavı">

Testi bitirdiğinizde soruların yanlarında göreceğiniz  D : Doğu | Y : Yanlış  ifade eder.

1.) Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının en önemli sebeplerindendir?

A) Yolların bakımsızlığı
B) Uyarı işaretlerinin yetersizliği
C) Sürücülerin kural dişi araç kullanmaları

D) Yolcuların, sürücünün dikkatini dağıtması

2.) Aşağıdakilerden hangisi felâketlere ait özelliklerdendir?

A) Genellikle araç ve gerecin yanlış kullanılmasından meydana gelmesi
B) Çoğunluğunun doğal kaynaklı olması
C) Genel olarak insan hatalarından kaynaklanması
D) Her zaman önlem almanın mümkün olması

3.) Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardımın amaçlarından biridir?

A) Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak
B) Salgın hastalıkların yayılmasını önlemek
C) insanların, hasta oldukları dönemi rahat geçirmelerini sağlamak
D) Vücut sistemlerinin daha rahat çalışmasını sağlamak

4.) Aşağıdakilerden hangisi karin bölgesi organlarındandır?

A) Mide
B) Akciğer
C) Kalp
D) Yemek borusu

5.) Vücut yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisinde verilmiştir?

A) Hücre i Doku i Organ i Sistem
B) Organ i Hücre i Doku i Sistem
C) Sistem i Doku i Organ i Hücre
D) Sistem i Organ i Doku i Hücre

6.) Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur?

A) Kafatasında
B) Omurgada
C) Dirsekte
D) Bilekte

7.) Havada bulunan oksijenin kanda bulunan karbon dioksitle yer değiştirmesi işlemi, insan vücudunun hangi sistemi sayesinde gerçekleşir?

A) iskelet sistemi
B) Sindirim sistemi
C) Sinir sistemi
D) Solunum sistemi

8.) Aşağıdakilerden hangisi, araç ilk yardım çantasında olması gereken malzemelerden değildir?

A) Sargı bezi
B) Tentürdiyot
C) Makas
D) Elâstik bandaj

9.) Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Motorlu araçlarda (motorlu bisiklet, motosiklet ve iş makinesi hariç) bulundurmak zorunludur.
B) Sadece şehirler arası taşımacılık yapan araçlarda bulundurulur.
C) Sadece şehir içi taşımacılık yapan araçlarda bulundurulur.
D) Sadece C, D, E, G sınıfı belge ile kullanılan araçlarda bulundurmak zorunludur.

10.) Aşağıdakilerden hangisi solunum durması belirtilerindendir?

A) Nefes alıp vermenin hızlanması
B) Kalp atışının hızlanması
C) Göğüs hareketlerinin olmaması
D) Göz bebeklerinin küçülmesi

11.) Aşağıdakilerden hangisi ağızdan ağıza sunî solunum yaptırılacak olan hastaya uygulanacak ilk işlemdir?

A) Solunumunu uyarmak için göğsüne yumruk vurmak
B) Sunî solunuma başlamadan önce sırt üstü yatırmak
C) Göğüs boşluğuna basınç yapmak
D) Kazazedenin soluk yolunu açmak için çeneyi göğse yaklaştırmak

12.) Yeni meydana gelen büyük bir diş kanamada kazazedeye ilk önce yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kanama bölgesini kalpten aşağı seviyede tutmak
B) Kanama yerini sargı bezi ile sarmak
C) Kanayan bölge üzerine basınç uygulamak
D) Bol soğuk sıvı içirmek

13.) Bacakta, turnike uygulama bölgesi neresidir?

A) Diz ile kalça arası
B) Diz ile ayak arası
C) Diz kapağının olduğu bölge
D) Ayak bileği alt kısmı

14.) Aşağıdakilerden hangisi şoka karşı alınacak önlemlerdendir?

A) Hastanın bilincinin açık kalmasının sağlanması
B) Hastanın derhal uyutulması
C) Hastanın vücut sıcaklığının düşürülmesi
D) Hastaya alkollü ve soğuk içecekler verilmesi

15.) Bayılan kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

A) Temiz hava almasını sağlamak
B) Şok pozisyonuna almak
C) Soğuk içecekler içirmek
D) Duyu organlarını dikkatlice uyarmak

16.) Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanin kalbinin dakikadaki atim sayısı (nabız) aşağıdakilerden hangisidir?

A) 10-20
B) 40-50
C) 60-80
D) 100-120

17.) Kalp masajı ile sunî solunum birlikte uygulanırken yalnızca bir ilk yardımcı varsa, yapılacak işlem sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2 kalp masajı - 2 sunî solunum
B) 15 kalp masajı - 15 sunî solunum
C) 2 kalp masajı - 15 sunî solunum
D) 15 kalp masajı - 2 sunî solunum
18.) Kaza yerinde ilk yardım esnasında, açık yara pansumanı yapılması gerekiyorsa, aşağıdakilerden hangisinin kullanılmasında sakınca yoktur?
A) Tentürdiyot
B) Oksijenli su
C) Yara merhemi
D) Temiz sargı bezi

19.) Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Oturtulup kulağına pamuk tıkanır.
B) Sırt üstü yatırılarak ayakları yukarı kaldırılır.
C) Kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kulağa pamukla tampon yapılır.
D) Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez.

20.) Bir trafik kazası sonucu araçta yangın çıkmaması için öncelikle aşağıdaki önlemlerden hangisi alınır?

A) Aracın üstüne su sıkılır.
B) Aracın kapıları sıkıca kapatılır.
C) Kontak anahtarı kapatılır.
D) Motora kum dökülür.
21.) Tümüyle soğuğa maruz kalarak donma aşamasına gelmiş bir kişiye aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
A) iyice sarılarak uyutulmalı
B) Karla ovularak masaj yapılmalı
C) Sıcaklığı sürekli azaltılan ortama alınmalı
D) Şeker içeriği fazla, ilik içecekler verilmeli

22.) Yanıklar değerlendirilirken aşağıdakilerden hangisi en önemlidir?

A) Kazazedenin üzerinde bulunan giysilerin cinsi
B) Yakıcı maddeyle temas şekli
C) Yakıcı etkiyi gösteren maddenin miktarı
D) Yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği

23.) Omurga yaralanması olan kazazedede aşağıdakilerden hangisi görülür?

A) Sürekli öksürme
B) Hasar alan bölgeden aşağıda hissizlik
C) ilgili bölgede fazla hareketlenme
D) Ağızda kuruluk

24.) Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa uygulanacak dıştaki atelin boyu ne kadar olmalıdır?

A) Topukla diz arasına kadar
B) Topuktan koltuk altına kadar
C) Topuktan kalçaya kadar
D) Dizden kalçaya kadar

25.) Bacak kemiği kırıklarında atel bulunamadığında, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Kırık uçları sürekli hareket ettirilir.
B) Kazazede oturtularak kirik bölge aşağı sarkacak şekilde pozisyon verilir.
C) Kırık olan ayak aşağıda kalacak şekilde, yan yatış pozisyonuna alınır.
D) iki bacak arasına yumuşak malzeme konularak birbirine bağlanır.
26.) Burkulma ve çıkıklarda ilk yardım uygulanırken, zarar gören bölge soğuk tutulurken, kazazedenin üstünü örterek vücut sıcaklığını korumanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ağrı sonucu oluşacak şoku önlemeye yardımcı olmak
B) Rahat hareket etmesini sağlamak
C) Üşümesine engel olmak
D) Eklemin şişmesini engellemek
27.) Kaza yerinden acil yardım haberleşmesi yapılırken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesine gerek yoktur?
A) Araçların hasar durumunun
B) Ölenlerin kaç yaşında olduğunun
C) Yaralıların durumu ve sayısının
D) Kazanın oluş şekli ve yol durumunun

28.) Omurga yarası almış olan kazazede hangi pozisyonda sevk edilir?

A) Yan yatış
B) Oturuş
C) Yüz üstü yatış
D) Sırt üstü yatış

29.) Asit-baz veya bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark edilen kişilere, ilk yardim olarak aşağıdakilerden hangisi yaptırılır?

A) Kusturma
B) Bol su içirme
C) Sarımsaklı yoğurt yedirme
D) içtiği maddeyi sulandırıp verme
30.) Kazazedenin elektrik akımından kurtarılması esnasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A) Çıplak elle, ıslak ve metal malzemelere dokunmak
B) Akimi kesmeyle vakit kaybetmeden kazazedeyi elimizle çekerek kurtarmak
C) Tahta veya plâstik malzeme kullanarak kazazedeyi akımdan uzaklaştırmak
D) Kazazedenin metal bir yüzeyle temasını sağlamak

31.) Karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, aşağıdakilerden hangisinin sorumluluk ve yetki alanına girer?

A) Emniyet Genel Müdürlüğünün
B) Trafik Hizmetleri Başkanlığının
C) il Trafik Komisyonunun
D) Karayolları Genel Müdürlüğünün
32.) Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne ad verilir?
A) Duraklama
B) Durma
C) Park etme
D) Bekleme
33.) Aşağıdakilerden hangisi trafik işareti değildir?
A) Yol çizgileri
B) Trafik ışıkları
C) Trafik levhaları
D) Klâkson
34.) Taşıt yolu karşı yöndeki taşıt trafiğin kapalı ise bu karayoluna ne ad verilir?
A) Tek yönlü karayolu
B) iki yönlü karayolu
C) Bölünmüş karayolu
D) Erişme kontrollü karayolu
35.) Şekildeki 1 ve 2 numaralı araçların bulundukları karayollarının adları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Bağlantı yolu Tali yol
B) Anayol Tali yol
C) Bölünmüş karayolu Bağlantı yolu
D) iki yönlü karayolu Tek yönlü karayolu

36.) Otomobil için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) insan taşımak amacıyla üretilmiştir.
B) Motorlu araçların genel adıdır.
C) Ticarî amaçla kullanılması yasaktır.
D) Otobüs dışındaki yolcu taşıtlarıdır.
37.) Sesli veya yazılı ışıklar kime hitap eder?
A) Sürücülere
B) Yayalara
C) Trafik zabıtasına
D) Sürücü ve trafik zabıtasına
38.)Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 2 ve 4 numaralı araçlar geçmelidir.
B) 1 ve 3 numaralı araçlar harekete hazırlanmalıdır.
C) 4 numaralı araç bekleyip, sırasıyla 1,2, 3 numaralı araçlar geçmelidir.
D) 3 ve 4 numaralı araçlar bekleyip, 1 ve 2 numaralı araçlar geçmelidir.
39.) Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) Aydınlatma lâmbalarını yakmalıdır.
B) Takip mesafesini artırmalıdır.
C) Yavaşlayıp, varsa geçme yasağına uymalıdır.
D) Yolun solundan gitmelidir.

40.) Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

A) Vitesi büyütmelidir.
B) Vitesi küçülterek seyretmelidir.
C) Hızını artırmalıdır.
D) Tekerleklere zincir takmalıdır.
41.) Şekildeki trafik işareti neyi yasaklamaktadır?

A) Sola dönüşü
B) U dönüşünü
C) Sağa dönüşü
D) Park etmeyi

42.)

Şekildeki trafik işaretiyle konulan yasağı, aşağıdakilerden hangisi sona erdirir?

A) A
B) B
C) C
D) D

43.) Yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A) iki şeritli yolun tek şeritli yola dönüşeceğini
B) Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
C) Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini
D) Her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini

44.) Uyuşturucu bağımlıları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bu kişilere sürücü belgesi verilmez.
B) Uyuşturucu kullandıklarından şüphelenildiğinde sağlık muayenesine tâbi tutulurlar.
C) Uyuşturucu kullandıkları tespit edilenlerin sürücü belgeleri süresiz geri alınır.
D) Sürücü belgeleri geri alınanlar yeniden sürücü yetiştirme kursuna alınırlar.
45.) Sürücüler, aşağıdaki durumların hangisinde şerit değiştirebilirler?
A) Önlerinde seyreden araç yoksa
B) Arkalarından gelen araç yoksa
C) Arkalarından gelen araca yol vermek için
D) Geçmek, dönmek ve park etmek için

46.) Şekildeki karayolu bölümünde aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A) Takip mesafesinin azaltılması
B) Aynı şeritte uygun hızla seyredilmesi
C) Arkadaki aracın öndeki aracı geçmesi
D) Öndeki aracın karşı şeride geçmesi

47.) Yerleşim yerleri dışında kavşaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?

A) 150
B) 175
C) 200
D) 250
48.) Bir kavşakta, trafik zabıtası ile birlikte aynı zamanda ışıklı trafik cihazı da bulunuyor ise bu durumda sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadır?
A) Trafik zabıtasına
B) Yer ve yön denetlemelerine
C) Işıklı trafik cihazına
D) Trafik işaret levhalarına

49.) Şehirler arası karayolları ile otoyollarda araçların seyretmelerine izin verilen en alt hız sınırına ne ad verilir?

A) Azamî hız
B) Asgari hız
C) Uygun hız
D) Seyir hızı
50.) Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?
A) Takip mesafesi kadar
B) Duruş mesafesi kadar
C) Fren mesafesi kadar
D) intikal mesafesi kadar
51.) Şekildeki karayolunda seyreden araçların aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A) 1 numaralı aracın bulunduğu şeritte seyretmesi
B) 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi
C) 4 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride girmesi
D) 3 numaralı aracın en sağdaki şeritte seyretmesi
52.) Kavşaklara, dönemeçlere, tepe üstlerine yaklaşan bir sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorunda değildir?
A) Arkadan gelen araçları uyarmak
B) Aracın hızını azaltmak
C) Önündeki aracı geçmemek
D) Trafik işaretlerine uymak
53.) Şekildeki geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) 1 numaralı araç sürücüsü geçiş kolaylığı sağlamamıştır.
B) 2 numaralı araç geçme yasağına uymamıştır.
C) 3 numaralı araç tehlikeyi önlemek için tedbir almamıştır.
D) 2 numaralı araç karşıdan gelen trafiğe dikkat etmemiştir.
54.) Işıksız kavşağa giren bir sürücü, sola dönüşe geçtiği sırada, geçiş hakkını kime vermek zorundadır?
A) Arkadan gelen ve sağa dönmek isteyen araçlara
B) Soldan gelen araçlara
C) Arkadan gelen ve sola dönmek isteyen araçlara
D) Karşıdan gelen ve emniyetle duramayacak kadar yaklaşmış araçlara
55.) Geriye dönüşü tamamlayan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
A) Aracının hızını azaltması
B) Aynı hızla seyretmesi
C) Hızına uygun şeride geçmesi
D) Bulunduğu şeridi izlemesi
56.) Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A) Korna çalıp 2 numaralı aracı durdurmalıdır.
B) Geçiş hakkini kendi kullanmalıdır.
C) 2 numaralı araca yol vermelidir.
D) Hızlanarak yoluna devam etmelidir.
57.) Şekildeki 2 numaralı aracın sürücüsüne yapmalıdır?

A) Geçiş hakkini kendi kullanmalıdır.
B) Geçiş hakkini 1 numaralı araca vermelidir.
C) ikazda bulunup 1 numaralı aracın kavşağa girmesini önlemelidir.
D) Hızlanıp kavşağı terk etmelidir.
58.) Düz, eğimsiz, dar taşıt yolunda aksini gösteren trafik işareti yoksa, kamyon ile kamyonetin karşılaşması durumunda hangisi diğerine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
A) Kamyon kamyonete
B) Kamyonet kamyona
C) Şeridi daralmış olan, diğerine
D) Yüksüz olan, yüklü olana
59.) Aşağıdakilerden hangisi duraklanan yerden çıkan araç sürücüsünün, uyması gereken kurallardan biri değildir?
A) Aracının etrafını kontrol etmesi
B) Işıkla veya kolla çıkış işareti vermesi
C) Yoldan geçen araç sürücülerini ikaz edip yavaşlatması
D) Sakıncalı bir durum olmadığında manevraya başlaması
60.) Sürücüler, yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar?
A) Yolcuları soldan indirip bindirmek
B) Kapıların kapanmasını beklemeden-hareket etmek
C) Yol ve trafik müsait ise aracın her iki tarafından yolcu indirip bindirmek
D) Yolcuları sağdan indirip bindirmek
61.) Aksine bir işaretin bulunmadığı yollarda aşağıdakilerden hangisinde park etmek yasaktır?
A) Gidişe ayrılan en sağdaki şerit üzerinde
B) En sağ şerit dışındaki şeritler üzerinde
C) Özel olarak işaretlenmiş ve gidişe ayrılmış şerit üzerinde
D) Varsa banket üzerinde
62.) Karşıdan gelen araçla karşılaşıldığında uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?
A) Yakini gösteren ışıklar
B) Park ışıkları
C) Acil uyarı ışıkları
D) Dönüş ışıkları
63.) Çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu kaç metreyi geçerse üzerine kırmızı bez veya kırmızı yansıtıcı asılmalıdır?
A) 1
B) 1,5
C) 2
D) 2,5
64.) Aşağıdakilerden hangisi trafik suçudur?
A) Yaya ve okul geçitlerinde aracı yavaşlatmak
B) Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek
C) Seyir hâlinde iken telefonla konuşmak
D) Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek
65.) Görevli kişi veya ışıklı trafik cihazı bulunmayan ancak diğer bir trafik işareti ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır?
A) Yavaşlamaları
B) Yayaları ikaz ederek geçmeleri
C) Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymaları
D) Yayalara ilk geçiş hakkini vermeleri
66.) Kamyon, kamyonet ve römorklarda, kısa mesafede işçi taşınmasında aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?
A) Kasa kenarlarının düşmeyi önleyecek yükseklikte olması
B) Kapaklarının kapalı tutulması
C) Elle tutulabilecek korkuluğun bulunması
D) Araç üzerinin kapalı olması
67.) Otoyollara girerken hangi şeridi kullanmak zorunludur?
A) En sağ şeridi
B) Hizalanma şeridini
C) Ortadaki şeridi
D) Yavaşlama şeridini
68.) Hangi tür araçlarda emniyet kemeri bulundurulması ve kullanılması zorunlu değildir?
A) Lâstik tekerlekli traktörlerde
B) Otomobillerde
C) Minibüslerde
D) Tescilde otomobil gibi işlem gören arazi taşıtlarında
69.) iki yönlü karayolunda karşıya geçecek yayaların aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A) Yaya geçidini kullanması
B) Alt ve üst geçitleri kullanması
C) Önce sağ sonra sol tarafını kontrol etmesi
D) En kısa doğrultuda ve en kısa zamanda geçmesi
70.) Trafiğe çıkan bir araçta tescil belgesi ile birlikte hangisinin bulunması gerekir?
A) Noter satış belgesinin
B) Trafik belgesinin
C) işletme belgesinin
D) Karayolu uygunluk belgesinin
71.) Hususi otomobillere 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
72.) B sınıfı sürücü belgesiyle, aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz?
A) Otomobil
B) Kamyonet
C) Motosiklet
D) Minibüs
73.) Zorunlu malî sorumluluk sigortasıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Geçerlilik süresi iki yıldır.
B) Türkiye sınırları içinde geçerlidir.
C) Sigortası yaptırılmayan motorlu araçlar trafikten men edilir.
D) Zararların başvurudan itibaren 8 iş günü içinde ödenmesi zorunludur.
74.) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?
A) Uyuşturucu madde alarak araç kullanmak
B) Düşük hızla seyretmek, gereksiz yere fren yapmak
C) ilk yardımla ilgili önlem almamak
D) Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde geçiş kolaylığı sağlamamak
75.) Maddî hasarlı kazalarda taraflar, yetkililerin gelmesine gerek görmemeleri durumunda ne yapmalıdırlar?
A) Kaza tespit tutanağı düzenlemelidirler.
B) Anlaşmalarını yazılı olarak tespit etmelidirler.
C) Kendi sigorta şirketlerine durumu bildirmelidirler.
D) Anlaşma metnini ilgili trafik kuruluşuna vermelidirler.
76.) Geçerli sürücü belgesi sahibi olmadan araç kullananlara, ilk tespitte aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Ağır para cezası
B) Bir yıldan iki yıla kadar hafif hapis
C) Bir aydan iki aya kadar hafif hapis ve para cezası
D) iki aydan üç aya kadar hafif hapis
77.) Aşağıdakilerin hangisinde “takoğraf cihazı” bulundurulması ve kullanılması zorunludur?
A) Otobüs
B) Minibüs
C) Taksi
D) Dolmuş taksi
78.) Aşağıdakilerden hangisi gürültünün verdiği zararlardan değildir?
A) Ruh sağlığının bozulması
B) Beden sağlığının bozulması
C) Dikkatin dağılması
D) iş veriminin artması
79.) Katalitik konvertörün görevi nedir?
A) Yakıtı süzmek.
B) Fren sistemini güçlendirmek.
C) Egzoz gazındaki zehirli maddeleri azaltmak.
D) Yakıt tüketimini azaltmak.
80.) Aşağıdakilerden hangisi özel araçları gereksiz kullanmanın zararlarından biri değildir?
A) Yakıt tüketiminin artması
B) Aracın ömrünün azalması
C) Yürüme alışkanlığının yok olması
D) Çevre kirliliğinin ortadan kalkması
81.) Motorlar zamanlarına göre nasıl sınıflandırılır?
A) Bir ve üç zamanlı
B) iki ve dört zamanlı
C) Bir ve dört zamanlı
D) iki ve beş zamanlı
82.) Benzinli bir motor için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Sıkıştırılmış olan benzin ile hava enjektörle ateşlenir.
B) Sıkıştırılmış olan benzin buji ile ateşlenir.
C) Sıkıştırılmış olan hava buji ile ateşlenir.
D) Sıkıştırılmış olan benzin ile hava karışımı bujiyle ateşlenir.
83.) Motorlar soğutma sistemine göre nasıl sınıflandırılırlar?
A) Su ve hava soğutmalı
B) Su ve yağ soğutmalı
C) Su ve benzin soğutmalı
D) Su ve motorin soğutmalı
84.) Akümülatörün voltajinı15.000 ile 25.000 volt arasında yükselten parça aşağıdakilerden hangisidir?
A) Marş motoru
B) Alternatör
C) Endüksiyon bobini
D) Karbüratör
85.) Akümülatörün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yüksek voltaj üretmek.
B) Karbüratöre benzin vermek.
C) Marş motoruna ilk hareket için elektrik vermek.
D) Aracın direksiyon tertibatını çalıştırmak.
86.) Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin bir parçasıdır?
A) Radyatör
B) Vantilatör
C) Buji kablosu
D) Vantilatör kayışı
87.) Elektronik ateşleme sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yağ tasarrufu sağlar.
B) Yakıt tasarrufu sağlar.
C) Su tasarrufu sağlar.
D) Hidrolik tasarrufu sağlar.
88.) Aracın belli bir km gideceği kadar yakıtın araç üzerinde bulundurulmasına yarayan güvenli parça hangisidir?
A) Yakıt deposu
B) Bagaj
C) Şamandıra kabı
D) Torpido
89.) Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin bir parçasıdır?
A) Buji
B) Platin
C) Yağ filtresi
D) Yakıt pompası (benzin otomatiği)
90.) Depodaki yakıtın azaldığını sürücüye bildiren gösterge hangisidir?
A) Yağ göstergesi
B) Şarj göstergesi
C) Yakıt göstergesi
D) Hararet göstergesi
91.) Enjektörlere sırası ile basınçlı mazot gönderen parça aşağıdakilerden hangisidir?
A) Besleme pompası
B) Enjeksiyon pompası
C) Hava filtresi
D) Mazot filtresi
92.) Dizel motorunun soğuk havalarda geç çalışmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Enjeksiyon basıncı yüksektir.
B) Besleme pompası fazla yakıt gönderiyordur.
C) Sıcaklık (hararet) müşürü arızalıdır.
D) Isıtma bujisi arızalıdır.
93.) Marş motorunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Motora ilk hareketi vermek.
B) Akümülatörü şarj etmek.
C) Alternatöre akim vermek.
D) Karbüratöre benzin göndermek.
94.) Marş durumunda; marş motoru, motoru yavaş döndürüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alternatör arızalıdır.
B) Akümülatörün kutup başları gevşektir.
C) Bujilere akim gelmiyordur.
D) Endüksiyon bobini arızalıdır.
95.) Aşağıdakilerden hangisi marş sisteminin parçasıdır?
A) Debriyaj (Kavrama)
B) Şaft
C) Volan dişlisi
D) Tekerlek
96.) Aküsü boş bir araca, bir başka aracın aküsü kablolarla bağlanarak marş yapılması işlemine ne denir?
A) Deşarj
B) Şarj
C) Takviye
D) Bakim
97.) Motordaki yağın görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ateşleme sistemine yardımcı olmak.
B) Motorun soğutulmasına yardımcı olmak.
C) Yakıtın yanmasına yardımcı olmak.
D) Motorun erken ısınmasını sağlamak.
98.) Motordaki aşınmaları hangi sistem önler?
A) Ateşleme
B) Marş
C) Şarj
D) Yağlama
99.) Aşağıdakilerden hangisi yağlama sisteminin parçasıdır?
A)Yağ pompası
B) Su pompası
C) Vantilatör
D) Termostat
100.) Araçta, motor yağının kontrolü yapılırken yağ çubuğu üzerindeki yağ seviyesi ne kadar olmalıdır?
A) Yağ çubuğunun üst çizgisinde
B) Yağ çubuğunun alt çizgisinde
C) Yağ, yağ çubuğunda hiç görülmemeli
D) Yağ çubuğunun iki çizgisi arasında
101.) Motorun verimli çalışabileceği sıcaklığı ayarlayan sistem hangisidir?
A) Ateşleme sistemi
B) Şarj sistemi
C) Soğutma sistemi
D) Yakıt sistemi
102.) Soğutma sisteminde radyatörün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Soğutma suyuna depoluk eder.
B) Yağlama yağına depoluk eder.
C) Benzine depoluk eder.
D) Motorine depoluk eder.
103.) Soğutma sisteminin parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kondansatör (meksefe)
B) Termostat
C) Alternatör
D) Konjektör
104.) Vantilatör kayışı kopmuş ise aşağıdaki arizalardan hangisi meydana gelir?
A) Motor hararet yapar.
B) Motor suyu soğur.
C) Motor suyuna yağ karışır.
D) Motor hemen durur.
105.) Motor çalıştığı sürece aracın elektrik ihtiyacını karşılayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Marş sistemi
B) Soğutma sistemi
C) Yakıt sistemi
D) Şarj sistemi
106.) Aşağıdakilerden hangisi şarj sistemi elemanıdır?
A) Distribütör
B) Konjektör (regülatör)
C) Platin
D) Endüksiyon bobini
107.) Sinyal verildiğinde gösterge panelinde sinyal uyarı lâmbası çok sık yanıp sönüyorsa arıza aşağıdakilerden hangisindedir?
A) Sinyal lâmbalarından biri yanmıyordur.
B) Fren lâmbalarından biri yanmıyordur.
C) Far lâmbalarından biri yanmıyordur.
D) Geri vites lâmbalarından biri yanmıyordur.
108.) Araçta kısa farlar yakıldığında kaç metreyi aydınlatması gerekir?
A) 45
B) 35
C) 25
D) 50
109.) Debriyaj (kavrama) kaçırıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vites kutusu arızalıdır.
B) Krank milinde gezinti vardır.
C) Aracın hızı fazladır.
D) Debriyaj balatası yağlanmıştır.
110.) Debriyaj bilyasının sık sık bozulmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Taşıt hareket hâlinde iken debriyaj pedalına yarım basılıyordur.
B) Debriyaj pedalına hiç basılmıyordur.
C) Debriyaj pedal boşluğu fazladır.
D) Debriyaj halatı kopmuştur.
111.) Aracın hızını ve torkunu ayarlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kavrama (debriyaj)
B) Vites kutusu (şanzıman)
C) Süspansiyon
D) Yaylar
112.) Vites kutusunun bakimi yapılırken aşağıdakilerden hangisine bakılır?
A) Yağına
B) Antifrizine
C) Asidine
D) Elektrolitine
113.) Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketini tekerleklere ileten elemanlardan biridir?
A) Yaylar
B) Amortisör
C) Rot
D) Diferansiyel
114.) Isıdan dolayı lâstiklerin hava basıncı fazlalaşmış ise aşağıdakilerden hangisi  yapılır?
A) Aracın yükü çoğaltılır.
B) Aracın yükü azaltılır.
C) Lâstiklerin havası olduğu basınçta bırakılır.
D) Lâstiklerin havası azaltılır.
115.) Aracın ön tekerleklerinde balanssızlık varsa bu durum aracı kullanan kişiye nasıl yansır?
A) Kavramada titreşimler hissedilir.
B) Direksiyonda titreşimler hissedilir.
C) Vites kutusunda titreşimler hissedilir.
D) Diferansiyelde titreşimler hissedilir.
116.) Aşağıdakilerden hangisi fren sisteminin parçası değildir?
A) Disk
B) Kampana
C) Fren pedalı
D) Tekerlek
117.) Diskli fren sisteminin avantajı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Balata ve disk yüzeyinin daha kolay soğumasıdır
B) Aşıntının azalmasıdır
C) Sistemde daha az hidrolik kullanılmasıdır
D) El freninin daha güçlü olmasıdır
118.) Fren yağı azalmış ise ne ile tamamlanır?
A) Motor yağı
B) Dişli yağı
C) Hidrolik yağı
D) Herhangi bir yağ
119.) Aşağıdakilerden hangisi ön düzen sisteminin bir elemanıdır?
A) Diferansiyel kutusu
B) Rot ve rot başları
C) Vites kutusu
D) Şaft (kardan mili)
120.) Aracın direksiyon boşluğu fazlalaşmış ise muhtemel ariza aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vites kutusu aşınmıştır.
B) Pistonlar aşınmıştır.
C) Krank mili aşınmıştır.
D) Rot başları aşınmıştır