Q and A: "dersimizdireksiyon.net, direksiyon dersi, direksiyon egitimi, bayandan direksiyon, özel direksiyon, sürücü kursu ehliyet soruları, ehliyet testleri, ehliyet testi, trafik testi, trafik testleri, trafik soruları, en son ehliyet soruları, son ehliyet sınavı soruları, ehliyet kursu soruları, ehliyet kursu sınav soruları, 27 3kim ehliyet soruları, temmuz, ağustos, şubat, 2008 ehliyet soruları, b sınıfı ehliyet soruları, çıkmış ehliyet sınav soruları, ehliyet trafik soruları, geçmiş ehliyet soruları, sürücü kursu soruları, trafik sınavı, ehliyet soru, sürücü kursu sınav soruları, ehliyet sınavları, sınav ehliyet, ehliyet deneme sınavı">

Testi bitirdiğinizde soruların yanlarında göreceğiniz  D : Doğu | Y : Yanlış  ifade eder.

1.) Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait özelliklerdendir?

A) Tümünü önceden tahmin etmek mümkündür.
B) Genellikle, doğal olaylardan kaynaklanır.
C) Her zaman, felâketlere göre daha çok insan etkilenir.

D) Önlem alınarak çoğunluğu önlenebilir.

2.) Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarında etkili olan çevre faktörlerinden değildir?

A) Yolun bakımsız oluşu
B) Kaldırımların yetersizliği
C) Uyarı işaretlerinin yetersizliği
D) Eski ve yetersiz araçların kullanılması

3.) Bir kaza durumunda, ilk yardım nerede uygulanmaya başlanır?

A) Hastanenin, acil servisinde
B) Sağlık ocağında
C) Kazanın olduğu olay yerinde
D) Cankurtaranda

4.) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ilkelerinden biri değildir?

A) Yaralıyı güvenli bir yere almak
B) Kazazedenin tüm hastalıklarını tedavi etmek
C) Geçici önlem almak
D) Çabuk karar vererek yaralıyı değerlendirmek

5.) Aşağıdakilerden hangisi dokunun tanımıdır?

A) Kanın vücudumuzda dolaşmasını sağlayan organlardır.
B) Vücudun canlılık fonksiyonlarını yerine getiren, ayni yapı ve görevdeki hücreler topluluğudur.
C) Hücreleri oluşturan küçük organ topluluklarıdır.
D) Yediğimiz gıdaların sindirilerek vücudumuza yararlı hâle getirilmesi İşlemidir.

6.) Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan organlardandır?

A) Böbrek
B) Mide
C) Kalp
D) Karaciğer

7.) Aşağıdaki kemiklerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak etkileme ihtimali daha fazladır?

A) Kaburga kemiklerinin
B) Pazı kemiğinin
C) Uyluk kemiğinin
D) Kaval kemiğinin

8.) Normal yetişkin bir insan, ortalama olarak dakikada kaç defa nefes alıp verir?

A) 5 - 10
B) 15 - 20
C) 25 - 30
D) 35 - 40

9.) Kazayı görüp müdahale eden bir kişinin aşağıdaki davranışlarından hangisi yanlıştır?

A) Sigara içmemesi
B) Eğer gece ise aracının farlarını yakması
C) Kendi aracını kaza yapan aracın hemen arkasına park etmesi
D) Kazaya uğrayan aracın benzin kapaklarından veya motorundan yakıt sızıp sızmadığını kontrol etmesi

10.) Bir kazaya müdahale edilirken, kazazedelerin araçtan çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kurtarıcılar ve kazazedelerin güvenliğinin sağlanması
B) Kazazedelerin araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanması
C) Aracın kapılarının açılmaya çalışılması
D) Kazazedeleri taşımak için sedye getirilmesi

11.) Aşağıdakilerden hangisi koma halinin belirtilerindendir?

A) Kötü kokulara karşı burnunu tıkama
B) Sorulan sorulara anlamlı cevap verme
C) Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme
D) Bilinçsiz ve hareketsiz uyku hali

12.) Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması halinde, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?

A) Ağız kısmı aşağıda, yüz üstü tutulur ve sırtına hafifçe vurulur.
B) Sert bir yere sırt üstü yatırılır ve göğsünden bastırılır.
C) Sırt üstü yatırılıp karnına bastırılır.
D) Sunî solunum yapılır.

13.) Ağızdan ağza sunî solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sırt üstü yatış
B) Yarı oturuş
C) Yüz üstü yatış
D) Yan yatış

14.) Holger-Nielsen (sırttan bastırma) metodu ile sunî solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir?

A) Boylamasına karin yaralanması olanlarda
B) Ağız-burun çevresi kanamalı yaralanmalarda
C) Omurga yaralanmalarında
D) Kapalı göğüs yaralanmalarında

15.) Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanamasındaki kanın özelliklerindendir?

A)  Basınçlı ve çok hızlı akması
B) Kesik kesik fışkırma şeklinde akması
C) Renginin koyu kırmızı olması
D) Çok yavaş, sızıntı şeklinde akması

16.) Aşağıdakilerden hangisi turnike uygulamasını ifade eder?

A) Kanayan yerin ilâçla tedavi edilmesi yöntemidir.
B) Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir.
C) Kanayan yerin alt kısmına basınçlı sargı uygulayarak kanama durdurma yöntemidir.
D) Kişinin kanama bölgesini kalp seviyesinden yukarı kaldırarak, kalbin kanama bölgesine olan basıncını azaltma yöntemidir.

17.) El bileği ile dirsek arasındaki büyük bir kanamada, geçici kanama durdurma metodu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Omuz üzerine baskı uygulamak
B) Kanayan yere merhem sürmek
C) Dirsekle omuz arasına turnike uygulamak
D) Kanayan yeri kalp seviyesinden aşağıda tutmak
18.) Aşağıdakilerden hangisi aşırı kanama sonucu şoka girmekte olan hasta için alınabilecek ilk yardım önlemidir?
A) Kendine gelmesi için yüzüne tokat vurulup su serpilmesi
B) Vücut sıcaklığının düşürülüp yüz üstü yatar pozisyona alınması
C) Kanamasının durdurulup vücut sıcaklığının düşürülmesi
D) Kanamasını durdurucu önlemler alınıp hastanın uygun pozisyona alınması

19.) Nabız, aşağıdaki bölgelerin hangisinden alınmaz?

A) Kasıktan
B) Boyundan
C) Karından
D) El bileğinden

20.) Aşağıdakilerden hangisi açık yaralarda yapılabilecek uygulamalardandır?

A) Soğuk su içirmek
B) Kanama varsa şoka karşı önlem almak
C) Yaraya merhem sürmek
D) Yaralı bölge altta kalacak şekilde yatırmak
21.) Göz bebeklerinde büyüklük farkı , Geçici hafıza kaybı , Burundan kan gelmesi Yukarıdaki belirtiler, hangi tür yaralanmalarda daha çok görülür?
A) Baş
B) Göğüs
C) Karın
D) Omurga

22.) Yanıklar değerlendirilirken aşağıdakilerden hangisi en önemlidir?

A) Kazazedenin üzerinde bulunan giysilerin cinsi
B) Yakıcı maddeyle temas şekli
C) Yakıcı etkiyi gösteren maddenin miktarı
D) Yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği

23.) Kimyasal madde yanıklarına karşı olay yerinde yapılacak ilk yardım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bol su ile yıkama
B) Yara merhemi sürme
C) Yakıcı maddeyi sulandırıp sürme
D) Kuru sargı bezi ile kapatma

24.) Köprücük kemiği kırıkları tespitinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Tahta atel
B) Tel atel
C) Üçgen sargı
D) ince rulo sargı

25.) Omurga kiriği olan kazazedenin oturtulmasının en önemli sakıncası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kan dolaşımı hızlanabilir.
B) Solunumu güçleşebilir.
C) Ağrısı azalabilir.
D) Felç olabilir.
26.) Diz ile ayak arasındaki kemikler kırıldığında uygulanacak dıştaki atelin boyu ne kadar olmalıdır?
A) Topuktan dize
B) Dizden kalçaya
C) Topuktan kalçaya
D) Topuktan koltuk altına
27.) Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?
A) Kafatası eklemlerinde
B) Hareketli eklem yerlerinde
C) Düz kemiklerde
D) Uzun kemiklerin ortasında

28.) Burkulmalarda uygulanacak ilk yardımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanmalıdır.
B) Şişlik ve ağrıyı azaltmak için soğuk ya da buz tatbiki yapılmalıdır.
C) Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirmek gereklidir.
D) Burkulma bacakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulmalıdır.

29.) Bir kaza yerinden sağlık kuruluşuna hangi durumdaki yaralı 1. derecede öncelikli olarak nakledilir?

A) Şoka giren
B) Kolu çıkan
C) Ayağı burkulan
D) Birinci derecede yanığı olan
30.) Aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip bir kişi sürücü belgesi alabilir?
A) Sara tedavisi devam eden
B) Alkol ve uyuşturucu bağımlısı olan
C) ileri derecede psikolojik rahatsızlığı olan
D) iki elinde de baş parmağı eksik olan

31.) Aşağıdakilerden hangisi il Trafik Komisyonunun görevlerinden değildir?

A) Trafik zabıtası yetiştirmek
B) Gerektiğinde yasaya uygun olarak hız sınırlarını belirlemek
C) ildeki trafikle ilgili sorunları çözümlemek
D) Trafik işaretlerinin konulacağı yerleri belirlemek
32.) Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlara ne denir?
A) Geçiş yolu
B) Karayolu
C) Bağlantı yolu
D) Şerit
33.) Şekildeki karayoluna ne ad verilir?

A) Bölünmüş karayolu
B) Tek yönlü karayolu
C) iki yönlü karayolu
D) Anayol
34.) Araçlarda ayni dingile bağlı tekerleklerden karayolu yapısına aktarılan ağırlığa ne denir?
A) Kapasite
B) Taşıma sınırı
C) istiap haddi
D) Dingil ağırlığı
35.) Aşağıdakilerden hangisi yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?
A) Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık
B) Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık
C) Aralıklı yanıp sönen sarı ışık
D) Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık

36.) Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?

A) 1 ve 2
B) 2 ve 4
C) 2 ve 3
D) 3 ve 4
37.) Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Yolda kar mücadelesinin yapıldığını
B) Yolda kayma, çökme veya heyelan olduğunu
C) Çalışma sebebiyle yolun trafiğe kapatıldığını
D) Yolda yapım, bakim veya onarım olduğunu
38.)

Şekildeki trafik işaretiyle konulan yasağı, aşağıdakilerden hangisi sona erdirir?

A) A
B) B
C) C
D) D
39.) Şekilde ki trafik levhası neyi belirtir ?

A) Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
B) Yolun araç trafiğine kapalı olduğunu
C) Duraklama ve park etme yasağını
D) Bütün yasakların sona erdiğini

40.) Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Köprü yaklaşımını
B) Otoyol başlangıcını
C) Bölünmüş yolu
D) Çift yönlü yolu
41.)

Şekildeki trafik işareti bulunan yola, aşağıdakilerden hangisinin konulmasını gerektirir?

A) A
B) B
C) C
D) D

42.) Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden hangisi devamlı olarak işgal edilemez?

A) En sağdaki
B) Ortadaki
C) En soldaki
D) Orta ile en sağdaki

43.) Tek yönlü iki şeritli bir yolda trafiğin işleyişi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) Geçişler dışında trafik sağdan akar.
B) Araçlar sağdaki şeridi izlemelidir
C) Soldaki şerit geçişlerde kullanılmalıdır
D) Hızlı araçlar sürekli sol şeritten gitmelidir.

44.) Kavşaklarda trafik düzeninin sağlanmasındaki yetki durumuyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Zorunlu kalmadıkça trafik zabıtası, ışıklı cihaz bulunan kavşakların yönetimine müdahale etmemelidir.
B) Zabıta,ı şıklı trafik cihazı bulunan kavşaklardaki trafik düzenine müdahale edemez.
C) Kavşak trafiği trafik zabıtası tarafından yönetiliyorsa, ışıklı cihazların mesajları dikkate alınmaz.
D) Trafik zabıtası veya ışıklı trafik cihaz i bulunmayan kavşaklarda trafik levhası ile yer işaretlerine uyulur.
45.) Römork takmış bir otomobilin azamî hızı, römorksuz hâline göre saatte kaç kilometre daha az olmalıdır?
A) 10
B) 15
C) 20
D) 25

46.) Hız ölçen cihazların yerini tespit eden cihazları araçlarında bulunduranlara aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Sürücü belgesinin süresiz geri alınması
B) Hafif para - hafif hapis cezası
C) Aracın trafikten men edilmesi - Hapis cezası
D) Araca el konulması Para cezası

47.) Yerleşim yerleri dışındaki yollarda, tehlikeli madde taşıyan araçlar ile diğer araçlar arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

A) 20
B) 30
C) 40
D) 50
48.) Aşağıdakilerden hangisi güvenli geçiş yapılmasını etkilemez?
A) Aracın modeli
B) Aracın uzunluğu
C) Aracın hızı
D) Trafik ve yol durumu

49.) Şekildeki geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) 1 numaralı araç sürücüsü geçiş kolaylığı sağlamamıştır.
B) 2 numaralı araç geçme yasağına uymamıştır.
C) 3 numaralı araç tehlikeyi önlemek için tedbir almamıştır.
D) 2 numaralı araç karşıdan gelen trafiğe dikkat etmemiştir.
50.) Öndeki araç geçilirken, geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir?
A) Karşıdan gelen araçla karşılaşıncaya kadar
B) Geçilmekte olan aracın ön hizasına gelinceye kadar
C) Geriyi görüş aynasından geçilmekte olan araç görülünceye kadar
D) Geçilen aracın boyunun yarısı kadar
51.) Kavşaklarda, ışıklı ok yönündeki dönüşler ne zaman yapılmalıdır?
A) Işıklı ok yeşil yandığında
B) Işıklı ok söndüğünde
C) Ana lâmba yeşil yandığında
D) Işıklı ok kırmızı yandığında
52.) Geriye dönüşü tamamlayan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
A) Aracının hızı azaltması
B) Aynı hızla seyretmesi
C) Bulunduğu şeridi izlemesi
D) Hızına uygun şeride geçmesi
53.) Şekildeki kavşakta karşılaşan sürücülerin geçiş hakki sırası nasıl olmalıdır?

A) 1-2-3
B) 2-3-1
C) 1-3-2
D) 3-2-1
54.) Geçiş üstünlüğü hakkinin kullanılması ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Görev hâli dışında kullanılmaz.
B) Can ve mal güvenliği tehlikeye düşürülemez.
C) Sesli ve ışıklı uyarı cihazlarının ikisi birlikte kullanılmalıdır.
D) Cankurtaran dışındaki yaralı ve acil hasta taşıyan araçların bu hakki kullanması suçtur.
55.) iniş eğimli yolda seyreden araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yasaktır?
A) Çıkışta kullandıkları vitesi kullanmaları
B) Hız azaltmak için frene basmaları
C) Vitesi boşa almaları
D) Düşük hızla seyretmeleri
56.) 1. Duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etmek yasaktır. Geçiş yolları üzerinde park etmek yasaktır. Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Her ikisi de doğrudur.
B) Her ikisi de yanlıştır.
C) 1. doğru 2. yanlıştır.
D) 1. yanlış 2. doğrudur.
57.) Yolcu indirip bindirmek isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A) Yolcuları aracın sağ tarafından indirip bindirmesi
B) Kapıyı açmadan aracın sağ tarafını kontrol etmesi
C) Araç tam olarak durmadan kapıları açması
D) Gidiş yönüne göre aracını yolun en sağında durdurması
58.) Park yasağına uymayan araçların, yetkililerce kaldırılıp götürülmesinden kaynaklanan masraflar aşağıdakilerden hangisi tarafından ödenir?
A) Zorunlu trafik sigortası
B) Araç sahibi
C) Özel trafik sigortası
D) Trafik Eğitim Vakfı
59.) Aşağıdakilerden hangisinde park edilmesi yasak değildir?
A) Dönemeçlerde
B) Geçiş yolları üzerinde
C) Duraklamanın yasak olduğu yerlerde
D) Eğimli yol kesimlerinde
60.) Yerleşim yerleri dışındaki karayollarında geceleri, hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A) Acil uyarı ışıklarının
B) Park ışıklarının
C) Uzağı gösteren ışıkların
D) Yakını gösteren ışıkların
61.) Ariza nedeniyle yolda kalan araçların sürücüleri, tehlikeye meydan vermemek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) Aracı yol dışına veya bankete çıkarıp işaretlemeli
B) Aracın etrafına taş dizmeli
C) Aracın yerini değiştirmeden tamirci çağırmalı
D) Eski lâstik yakarak sürücüleri uyarmalı
62.) Arızalı aracın ışık donanımı bozuk ise aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Çeken araca gündüz kırmızı bez asılmalı
B) Çeken araca gece kırmızı yansıtıcı konulmalı
C) iki araç arasına gece kırmızı ışık gündüz kırmızı bez konulmalı
D) Çekilen aracın arkasına gündüz kırmızı bez, gece yansıtıcı konulmalı
63.) Aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasak değildir?
A) Araçla, diğer sürücü ve grupları korkutmak
B) Araçta biriken çöpleri yola atmak
C) Seyir sırasında el kaldıran kişileri araca almak
D) Yayalara, su, çamur ve benzeri maddeleri sıçratmak
64.) Seyir hâlindeki sürücüler, aşağıdaki cihazlardan hangisini kullanabilirler?
A) Radyo, teyp ve benzeri müzik cihazlarını
B) Havalandırma ve ısıtma cihazlarını
C) Cep ve araç telefonlarını
D) Görüntü cihazlarını
65.) Okul taşıtlarının arkasındaki “DUR” işaretinin yandığını gören diğer sürücüler nasıl hareket etmelidirler?
A) Hızlarını artırarak uzaklaşmalıdırlar.
B) Dikkatli ve yavaş geçmelidirler.
C) DUR” işareti sönünceye kadar, okul taşıtını geçmemelidirler.
D) Diğer sürücüleri ışıklı ve sesli işaretlerle uyarmalıdırlar.
66.) Görevli kişi veya ışıklı trafik cihazı bulunmayan ancak diğer bir trafik işareti ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır?
A) Yavaşlamaları
B) Yayaları ikaz ederek geçmeleri
C) Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymaları
D) Yayalara ilk geçiş hakkini vermeleri
67.) Aşağıdakilerden hangisi taşınabilecek en az ağırlığı gösterir?
A) Azamî ağırlık
B) Taşıma sınırı
C) Toplam ağırlık
D) Yüksüz ağırlık
68.) Şehirler arası yolcu taşımacılığı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası yaptırılması zorunludur.
B) Zorunlu Malî Sorumluluk Sigortası yaptırılması araç işletenin isteğine bağlıdır.
C) Ayakta ve fazla yolcu taşınması yasaktır.
D) Ölümlü trafik kazasına karışan araca ve işleticisine ait bilgiler basın yayın organlarınca duyurulabilir.
69.) Ağırlık ve boyutları bakımından, belirlenen sınırları aşan, bölünemeyen ve başka taşıma imkan olmayan özel yüklerin karayolu ile taşınması için hangi kuruluştan izin alınması zorunludur?
A) Emniyet Genel Müdürlüğünden
B) Ulaştırma Bakanlığından
C) içişleri Bakanlığından
D) Karayolları Genel Müdürlüğünden
70.) Otoyoldan çıkarken hangi şeridin kullanılması zorunludur?
A) Tırmanma şeridinin
B) Hızlanma şeridinin
C) Yavaşlama şeridinin
D) Orta şeridin
71.) Yayaların aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A) Karşıya geçişlerde 100 metre içinde yaya geçidi varsa bu geçidi kullanması
B) Yaya yolu bulunmuyorsa taşıtların gidiş yönündeki banketi kullanması
C) Geceleri banketten yürürken açık renk elbise giymesi
D) Karşıya geçerken yol ve trafik durumunu kontrol etmesi
72.) İkâmet adresini değiştiren araç sahipleri, bu değişikliği kaç gün içinde ilgili trafik kuruluşuna bildirmek zorundadırlar?
A) 30
B) 40
C) 50
D) 60
73.) Resmî ve ticarî plâkalı otomobillere 2 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
74.) Kamyon aşağıdaki sürücü belgelerinden hangisiyle kullanılabilir?
A) A1
B) C
C) B
D) F
75.) Bölünmüş karayolunda meydana gelen trafik kazasında aşağıdakilerden hangisi aslî kusur sayılır?
A) En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi
B) Takip mesafesine uyulmaması
C) Aracın cinsine ve teknik yapısına uygun olmayan hızla gidilmesi
D) Öndeki araca arkadan çarpılması
76.) Gidişe ayrılan yolun en soldaki şeridini sürekli işgal eden sürücülere, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Hapis cezası
B) Araç kullanmaktan men edilmesi
C) Para cezası
D) Sürücü belgesinin 3 ay süreyle geri alınması
77.) Geçerli sürücü belgesi sahibi olmadan araç kullananlara, ilk tespitte aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Bir yıldan iki yıla kadar hafif hapis
B) Bir aydan iki aya kadar hafif hapis ve para cezası
C) Ağır para cezası
D) iki aydan üç aya kadar hafif hapis
78.) Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan değildir?
A) Hastalık bulaştıran zararlıların üremesine sebep olması
B) Çirkin görünüm arz etmesi
C) Atıkların toplanıp işlenerek tekrar kullanılabilmesi
D) Kötü koku yayması
79.) Aşağıdaki durumların hangisinde araç trafikten men edilir?
A) Zorunlu malî sorumluluk sigortası yoksa
B) Kasko sigortası yoksa
C) Araç sahibi tarafından kullanılmıyorsa
D) Sürücünün, sürücü belgesi yanında yoksa
80.) Aşağıdakilerden hangisi özel araçları gereksiz kullanmanın zararlarındandır?
A) Yakıt tüketiminin azalması
B) Park probleminin artması
C) Trafik yoğunluğunun azalması
D) Yürüme alışkanlığı oluşturması
81.) Motorlar zamanlarına göre nasıl sınıflandırılır?
A) Bir ve üç zamanlı
B) Bir ve dört zamanlı
C) iki ve dört zamanlı
D) iki ve beş zamanlı
82.) Benzinli bir motor için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Sıkıştırılmış olan benzin ile hava enjektörle ateşlenir.
B) Sıkıştırılmış olan benzin buji ile ateşlenir.
C) Sıkıştırılmış olan hava buji ile ateşlenir.
D) Sıkıştırılmış olan benzin ile hava karışımı bujiyle ateşlenir.
83.) Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarından biridir?
A) Silindir kapağı
B) Şaft
C) Diferansiyel
D) Rot
84.) Akümülatörün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yüksek voltaj üretmek
B) Karbüratöre benzin vermek
C) Marş motoruna ilk hareket için elektrik vermek
D) Aracın direksiyon tertibatını çalıştırmak
85.) Distribütörün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ateşleme sırasına göre silindirlere yağ dağıtmak
B) Ateşleme sırasına göre bujilere yüksek voltaj dağıtmak
C) Egzoz gazinin çıkışını sağlamak
D) Ateşleme sırasına göre bujilere benzin dağıtmak
86.) Bujinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akümülatöre akim göndermek
B) Yüksek akim üretmek
C) Ateşlemeyi sağlamak
D) Akümülatörü şarj etmek
87.) Genellikle elektronik ateşleme sistemi bulunan motorlarda aşağıdaki parçalardan hangisi ateşleme sisteminde bulunmaz?
A) Platin
B) Buji
C) Distribütör
D) Endüksiyon bobini
88.) Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin bir parçasıdır?
A) Distribütör
B) Vantilatör
C) Karbüratör
D) Radyatör
89.) Katalitik konvertör bulunan araçlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır?
A) Normal benzin
B) Kurşunsuz benzin
C) Süper benzin
D) Gaz yağı
90.) Benzinle çalışan bir araçta hava filtresi tıkalı ise aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
A) Motor az yağ yakar.
B) Motor gücü artar.
C) Motor çok yağ yakar.
D) Motor gücü azalır.
91.) Boğulmuş motoru çalıştırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Debriyaj pedalına basılarak marş yapılır.
B) Gaz pedalının sonuna kadar basılarak marş yapılır.
C) Fren pedalına basılarak marş yapılır.
D) El freni çekilerek marş yapılır.
92.) Dizel motorlu araçları çalıştırırken marşa basmadan önce, gösterge panelindeki lâmbalardan hangisinin sönmesi beklenmelidir?
A) Yağ lâmbası
B) Şarj lâmbası
C) El freni lâmbası
D) Kızdırma bujilerinin lâmbası
93.) Motora ilk hareketi aşağıdaki parçalardan hangisi verir?
A) Marş motoru
B) Şarj dinamosu
C) Alternatör
D) Konjektör
94.) Araç itilerek motor çalıştırılacak olursa aşağıdaki parçalardan hangisi kopabilir?
A) Volan kayışı
B) Vantilatör kayışı
C) Triger kayışı
D) Marş kayışı
95.) Aracı çalıştırmak için marş yapıldığında marş motoru çalışmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akümülatör kutup başları oksitlenmiştir.
B) Karbüratöre benzin gelmiyordur.
C) Bujilere akim gelmiyordur.
D) Vantilatör kayışı gevşektir.
96.) Marşa basıldığında marş motoru çalışmaz, farlar yanmaz ise sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Benzin otomatiği arızalıdır.
B) Bujiler arizalıdır.
C) Yağ pompası arızalıdır.
D) Akü deşarj olmuştur.
97.) Motordaki çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?
A) Soğutma
B) Yağlama
C) Ateşleme
D) Yakıt
98.) Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?
A) Yağ lâmbasının
B) Park lâmbasının
C) Sinyal lâmbasının
D) El fren lâmbasının
99.) Araçta, motor yağı kontrol edilirken aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Kontak anahtarını kapatmadan, motor çalışır durumda kontrol edilir.
B) Motor yüksek hızda çalışırken kontrol edilir.
C) Kontak anahtarı kapatılır, yağın kartere inmesi için 4-5 dakika beklenir ve kontrol edilir.
D) Motor rölantide çalışırken kontrol edilir.
100.) Araçta, egzozdan mavi duman çıkmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Motor yağında su vardır.
B) Motor fazla benzin yakıyordur.
C) Yakıtta su vardır.
D) Motor yağ yakıyordur.
101.) Vantilatör kayışı hangi parçaya hareket verir?
A) Su pompasına
B) Krank miline
C) Kam miline
D) Yağ pompasına
102.) Soğutma sisteminin parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kondansatör (meksefe)
B) Termostat
C) Alternatör
D) Konjektör
103.) Hava soğutmalı motoru, su soğutmalı motordan ayıran özelliklerden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akümülatörün olmaması
B) Silindir kapağının olmaması
C) Yağlama yağının olmaması
D) Radyatör ve su pompasının olmaması
104.) Radyatörde suyun azalmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Termostat arızalıdır.
B) Vantilatör kayışı sıkıdır.
C) Silindir kapak contasında kaçak vardır.
D) Hararet (ısı) göstergesi arızalıdır.
105.) Vantilatör kayışının koptuğu ilk önce hangi göstergeden anlaşılır?
A) Şarj göstergesinden
B) Yakıt göstergesinden
C) Hararet göstergesinden
D) Yağ göstergesinden
106.) Aşağıdakilerden hangisi şarj sisteminin elemanlarından biri değildir?
A) Alternatör
B) Karbüratör
C) Şarj lâmbası
D) Konjektör (regülatör)
107.) Elektrik devresinde, sigortanın görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bujilere giden akimi yükseltmek
B) Akümülatörü şarj etmek
C) Kısa devre olduğunda sistemi korumak
D) Endüksiyon bobinine giden akimi yükseltmek
108.) Sinyal verildiğinde gösterge panelinde sinyal uyarı lâmbası çok sık yanıp sönüyorsa ariza aşağıdakilerden hangisindedir?
A) Fren lâmbalarından biri yanmıyordur.
B) Sinyal lâmbalarından biri yanmıyordur.
C) Far lâmbalarından biri yanmıyordur.
D) Geri vites lâmbalarından biri yanmıyordur.
109.) Kavrama (debriyaj) sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Motordan vites kutusuna gelen hareketi krank miline vermek
B) Motorun hareketini kam miline vermek
C) Motorun hareketini supaplara vermek
D) Motordan vites kutusuna gelen hareketi isteğe göre kesmek veya vermek
110.) Debriyaj bilyasının sık sık bozulmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Taşıt hareket halinde iken debriyaj pedalına yarım basılıyordur
B) Debriyaj pedalına hiç basılmıyordur
C) Debriyaj pedal boşluğu fazladır
D) Debriyaj halatı kopmuştur
111.) Aşağıdakilerden hangisi aktarma organının bir elemanıdır?
A) Pistonlar
B) Supaplar
C) Vites kutusu
D) Rotlar
112.) Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Aracın hızına göre uygun viteste gidilir.
B) Araç, iniş aşağı giderken vitesi boşa alıp kontağı kapatılır.
C) Bir an önce yüksek sürate geçebilmek için gaz verilir.
D) Gaz pedalına sık sık basılır.
113.) Aşağıdakilerden hangisi aktarma organının bir elemanıdır?
A) Amortisör
B) Piston
C) Rotlar
D) Aks
114.) Aracın direksiyonu zor dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lâstiklerin havası tavsiye edilen değerden fazladır.
B) Lâstiklerin havası tavsiye edilen değerden azdır.
C) ince tabanlı lâstik kullanılmıştır.
D) Arka lâstikler aşınmıştır.
115.) Karlı havalarda hangi lâstiklere zincir takılır?
A) Ön lâstiklerin birine
B) Arka lâstiklerin birine
C) Çekici olmayan lâstiklerin ikisine
D) Çekici lâstiklerin ikisine
116.) Aşağıdaki parçalardan hangisi fren sisteminin bir parçasıdır?
A) Kampana
B) Volan
C) Kavrama
D) Aks
117.) Frenleme sırasında fren pedalı yeterince sertleşmiyorsa sebebi nedir?
A) Hidrolik seviyesi yüksektir
B) Sistemde hava vardır
C) Lâstik hava basıncı düşüktür
D) Pedal boşluğu azdır
118.) Aşağıdakilerden hangisi frenleme esnasında fren pedalının titremesine neden olur?
A) Balatalar aşınmıştır
B) Fren ayarı çok düşüktür
C) Balatalar ıslanmıştır
D) Disk veya kampana yüzeyleri bozuktur
119.) Rot ayarının yapılma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tekerleğe gelen yükü azaltmak için
B) Lâstik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibi için
C) Direksiyonda titreşimler olmaması için
D) Virajlarda aracın savrulmaması için
120.) Aşağıdakilerden hangisi ön düzene ait parçadır?
A) Vites kutusu
B) Diferansiyel
C) Rot başları
D) Şaft