Q and A: "dersimizdireksiyon.net, direksiyon dersi, direksiyon egitimi, bayandan direksiyon, özel direksiyon, sürücü kursu ehliyet soruları, ehliyet testleri, ehliyet testi, trafik testi, trafik testleri, trafik soruları, en son ehliyet soruları, son ehliyet sınavı soruları, ehliyet kursu soruları, ehliyet kursu sınav soruları, 27 3kim ehliyet soruları, temmuz, ağustos, şubat, 2008 ehliyet soruları, b sınıfı ehliyet soruları, çıkmış ehliyet sınav soruları, ehliyet trafik soruları, geçmiş ehliyet soruları, sürücü kursu soruları, trafik sınavı, ehliyet soru, sürücü kursu sınav soruları, ehliyet sınavları, sınav ehliyet, ehliyet deneme sınavı">

Testi bitirdiğinizde soruların yanlarında göreceğiniz  D : Doğu | Y : Yanlış  ifade eder.

1.) Aşağıdakilerden hangisinin trafikle ilgili görev ve yetkisi yoktur?

A) İçişleri Bakanlığının
B) Millî Eğitim Bakanlığının
C) Dışişleri Bakanlığının
D) Ulaştırma Bakanlığının

2.) Araçların durma ve duraklaması gereken hâller dışında bırakılmasına ne denir?

A) Terminal
B) Garaj
C) Durak
D) Park etme

3.) Şekildeki 1 ve 2 numaralı araçların bulundukları kara yollarının adları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) 1-Bağlantı yolu   2-Tali yol
B) 1-Ana yol   2-Tali yol
C) 1-Bölünmüş kara yolu   2-Bağlantı yolu
D) 1-İki yönlü kara yolu   2-Tek yönlü kara yolu

4.) Taşıt yolunun her iki yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı kara yoluna iki yönlü kara yolu denir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar iki yönlü kara yolunda bulunmaktadır?

A)
B)
C)
D)

5.) Şekildeki işaret levhası sürücüye neyi bildirir?

A) Tali yol kavşağına yaklaştığını
B) Bölünmüş yola gireceğini
C) İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu
D) İki yönlü ve iki şeritli yol kesimine yaklaştığını

6.) Aşağıdaki araçlardan hangisi iş makinesidir?

A) Kamyon
B) Biçerdöver
C) Otobüs
D) Minibüs

7.) Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin azami yük ağırlığı 3,5 tondan fazla olup, yük taşımak amacıyla imal edilmiştir?

A)
B)
C)
D)

8.) Şekildeki kavşakta 1 numaralı araca yeşil sonrası sarı ışık yandığında, 2 numaralı araca yanan ışığın rengi nedir?

A) Kırmızı
B) Sarı
C) Yeşil
D) Yanıp sönen kırmızı

9.) Şekildeki trafik işareti hangi yol  bölümüne konulur?

A) Virajlı
B) Kasisli
C) Kaygan
D) Eğimli

10.) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi dönel kavşağa yaklaşıldığını bildirir?

A)
B)
C)
D)

11.) Şekildeki trafik  işareti görülünce ne yapılır?

 

A) Hız sabit tutulur, geçme yasağına uyulur.
B) Hız azaltılır, geçme yasağına uyulur.
C) Hız artırılır, sağa sinyal verilir.
D) Hız azaltılır, sola sinyal verilir.

12.) Şekildeki trafik İşaretinin anlamı nedir?

A) Kontrollü demir yolu geçidi
B) Otoyol başlangıcı
C) Ana yol - tali yol kavşağı
D) Geçme yasağı sonu

13.) Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A) Sağa dönülmez
B) Sola zorunlu yön
C) Sağa zorunlu yön
D) Sola dönülmez

14.) Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

A)
B)
C)
D)

15.) Şekildeki kara yolunda aşağıdakilerden hangisi şeridi ifade eder?

A) 1 numaralı taşıtın gidiş yönüne göre sağındaki çizgi
B) 1 ve 2 numaralı taşıtlar arasındaki devamlı iki çizgi
C) 1, 2 ve 3 numaralı taşıtların seyrettikleri yol bölümleri
D) Taşıt yolu üzerindeki kesik çizgiler

16.) Aşağıdakilerin hangisinde, yoldaki çizgiler taşıt yolunu bölünmüş yol durumuna getirir?

A) A
B) B
C) C
D) D

17.) Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü trafikten men edilir?

A) Taşıma sınırından fazla yük yüklenmişse
B) Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
C) Taşıma sınırından fazla yolcu almışsa
D) Araca zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılmamışsa
18.) Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?
A) Gidişe ayrılan yolda sürekli en soldaki şeridi işgal etmek
B) Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek
C) Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek
D) Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek

19.) Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik cihazı da bulunuyorsa, sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadır?

A) Işıklı trafik cihazına
B) Yer ve yön denetlemelerine
C) Trafik görevlisine
D) Trafik işaret levhalarına

20.) Römork takmış bir otomobilin azami hızı, römorksuz hâline göre saatte kaç kilometre daha az olmalıdır?

A) 10
B) 15
C) 20
D) 25
21.) Kara yollarında hız sınırı en yüksek olan araç cinsi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Otobüs
B) Otomobil
C) Minibüs
D) Kamyonet

22.) Saatte 80 kilometre hızla seyreden sürücü,  önündeki aracı kaç metreden takip etmelidir?

A) 20
B) 30
C) 35
D) 40

23.) Şekildeki kara yolu kesiminde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? 

A) 1. aracın 2. araca takip mesafesince yaklaşması
B) 1. aracın 2. aracı geçmeye çalışması
C) 3. aracın dönemece girerken hızını azaltması
D) 2. aracın dönemece girerken hızını azaltması

24.) Aşağıdakilerden hangisi araç geçme işleminin son basamağıdır?

A) Aynadan geçilmekte olan aracı izlemek
B) Sağa dönüş lambasıyla işaret vermek
C) Sağ şeride girmek
D) Takip mesafesi kadar önceden sol şeride girmek

25.) Geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) Bulunduğu şeridi izlemelidir.
B) Hızını artırmalıdır.
C) Dönüş lambalarıyla geç işareti vermelidir.
D) Önündeki aracı geçmeye çalışmalıdır.
26.) Sola dönüş yapmak isteyen 3 nolu taşıt sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Hızını artırıp 4 nolu taşıtın önüne geçmesi
B) 1 ve 2 numaralı taşıtların geçmesini beklemesi
C) Gidişe ayrılan yolun soluna yaklaşması
D) Dönüşü geniş kavisli yapması
27.) Sağa dönüş yapmak isteyen şekildeki sürücülerin hangisini yapması yanlıştır?

A) Bulundukları şeritte en sağa yaklaşmaları
B) Hızlarını azaltmaları
C) Dar bir kavisle dönüş yapmaları
D) Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları

 28.) Kavşaklarda sağa ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır?

A) Sağa Geniş       Sola Dar
B) Sağa Dar           Sola Geniş
C) Sağa Dar           Sola Dar
D) Sağa Geniş       Sola Geniş

29.)

Şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?

A) Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalıdır.
B) Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır.
C) 1 numaralı aracın geçmesini beklemelidir.
D) Hızını artırıp kavşağa girmelidir.
30.) Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahiptir?
A) Kara yolunun temizliğinde kullanılan araçlar
B) Acil hasta veya yaralı taşıyan araçlar
C) Toplu taşıma araçları
D) Gümrük muhafaza araçları

31.) İniş eğimli yolda seyreden araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A) Çıkışta kullandığı vitesi kullanması
B) Hız azaltmak için frene basması
C) Vitesi boşa alması
D) Düşük hızla seyretmesi
32.) Taşıt yolunun sol şeridinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) Uygun hızla seyretmek
B) Vites küçültmek
C) Yavaşlamak
D) Yolcu indirmek ve bindirmek
33.) Karşıdan gelen araçla karşılaşıldığında uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?
A) Yakını gösteren ışıklar
B) Park ışıkları
C) Acil uyarı ışıkları
D) Dönüş ışıkları
34.) Okul taşıtının arkasındaki “DUR” işaretinin yandığını gören sürücü nasıl hareket etmelidir?
A) Hızını artırarak uzaklaşmalıdır.
B) Dikkatli ve yavaş geçmelidir.
C) Okul taşıtını geçmemelidir.
D) Diğer sürücüleri uyarmalıdır.
35.) Hemzemin geçitte aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) Öndeki aracın geçilmesi
B) Bariyer kapalı ise durulması
C) Hızın azaltılması
D) Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi

36.) Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
B) Gabarinin aşılması
C) Araç dengesinin korunması
D) Trafik güvenliğinin dikkate alınması
37.) Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?
A) 100
B) 110
C) 120
D) 130
38.) Erişme kontrollü kara yolunda aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
A) Park etme
B) Duraklama
C) Geri gitme
D) Şerit değiştirme
39.) Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?
A) Etkili şekilde korna çalmalıdır.
B) Durup, gerektiğinde yayaya yardımcı olmalıdır.
C) Yayayı korkutmadan yanından hızla geçmelidir.
D) Etkili fren yapıp, yayanın dikkatini çekmelidir.

40.) Trafik kazalarında kusur payı en çok aşağıdakilerin hangisinde görülür?

A) Yayada
B) Sürücüde
C) Yolcuda
D) Yolda
41.) Trafiğe çıkacak araçta aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin bulundurulması zorunludur?
A) Gümrük giriş belgesi ve tescil plakası
B) Araç işletme belgesi ve tescil plakası
C) İmalat belgesi ve araç tadilat belgesi
D) Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakası

42.) Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

43.) “C” sınıfı sürücü belgesi olan aşağıdakilerden hangisini kullanamaz?

A) Kamyon
B) Minibüs
C) Kamyonet
D) Otobüs

44.) Aşağıdaki durumların hangisinde, motorlu araçların kara yolunda sürülmesi yasaktır?

A) Sürülecek araç başkasına aitse
B) Kasko sigortası yaptırılmamışsa
C) Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse
D) Aracın bakım süresi geçmişse
45.) Aşağıdakilerden hangisine koltuk ferdi kaza sigortası yaptırılması zorunludur?
A) Otomobil
B) Otobüs
C) Çekici
D) Kamyonet

46.) Kazaya karışan sürücüler aşağıdakilerden hangisini yapmakla yükümlüdürler?

A) İlk yardım önlemlerini almakla
B) Kaza ile ilgili iz ve delilleri gösteren krokiyi çizmekle
C) Başka bir kaza olmasın diye yolu trafiğe kapatmakla
D) Trafiğin akışını sağlamak için kaza yapan araçları kaldırmakla

47.) Aşağıdakilerden hangisi trafik suçudur?

A) Tehlikeli madde taşıyan araçları geçmek
B) Taşıma sınırı altında yük taşımak
C) Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyretmek
D) Aracın cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten gitmek
48.) Aşağıdakilerden hangisinde ilk yardım çantası bulundurulması mecburi değildir?
A) Otobüs – Çekici
B) Otomobil – Taksi otomobil
C) Motosiklet – Motorlu bisiklet
D) Minibüs – Kamyonet

49.) Aşağıdakilerden hangisi çevreyi olumlu etkiler?

A) Araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması
B) Trafik yoğunluğu nedeniyle trafik akışının çok yavaş olması
C) Araç egzozlarının patlak veya tıkanık olması
D) Araca gereğinden fazla yolcu alınması
50.) Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden hangisini bilmesi ekonomi ve çevre yönünden yarar sağlar?
A) Araç modellerini ve fiyatlarını
B) Ucuz ve kalitesiz yakıtın satış yerini
C) Şehirdeki yolları ve önemli yerleri
D) Trafik suçuna verilen para cezalarını
51.) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarındandır?
A) Yaralıya moral verilmesi
B) Yaralı yakınlarının sakinleştirilmesi
C) Yaralıyla ilgili hayat kurtarıcı önlemlerin alınması
D) Kaza yerinde sakin ve telaşsız davranılması
52.) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım yapan kişinin sorumluluklarından biridir?
A) Yaralının bir an önce sağlık kuruluşuna ulaşmasını sağlamak
B) Gerekirse kendi can güvenliğini tehlikeye atmak
C) Yaralıya ilaç vererek ağrılarını azaltmak
D) İlk yardıma en az iki kişi olduğunda başlamak
53.) Trafik kazaları en sık aşağıdakilerden hangisinin hatalarından kaynaklanır?
A) Yayaların
B) Sürücülerin
C) Yolcuların
D) Trafik görevlilerinin
54.) Trafik kazası gördüğünde gerekli tedbirleri almayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Hapis cezası
B) Trafikten men cezası
C) Para ve ceza puanı
D) Sürücü belgesinin geri alınması
55.) Aşağıdakilerden hangisi karın boşluğunda bulunur?
A) Akciğer
B) Kalp
C) Soluk borusu
D) Mide
56.) Aşağıdakilerden hangisi kaza yerinde alınacak ilk yardım önlemlerinden değildir?
A) Kazayı gördüğünde işaret vererek aracını güvenli yerde durdurmak
B) Kazanın olduğu yerde akan trafiği kontrol etmek
C) Kaza yapan araçların motorlarını durdurmak
D) Reflektör yerleştirmek
57.) Aşağıdakilerin hangisinde ilk yardım çantasının bulundurulması zorunludur?
A) İş makinesinde
B) Otomobilde
C) Motorlu bisiklette
D) Motosiklette
58.) Yaralının boyun hasarı gördüğü şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?
A) Boynuna bir şey bağlamadan
B) Boynuna atel bağlanarak
C) Ayaklarından çekilerek
D) Boynuna, mutlaka boyunluk takılarak
59.) İlk yardım yapan kişi, hareketsiz yatan hastanın ağız kısmına yanağını yaklaştırarak tutuyor. Bu uygulama ile hastanın hangi durumu kontrol edilir?
A) Soluğu
B) Vücut sıcaklığı
C) Solunum sayısı
D) Şok durumu
60.) Beslenme sırasında soluk yolu tıkanan yetişkin bir kişinin, soluk yolu nasıl açılır?
A) Sırt üstü yatırıp karnına vurularak
B) Yan yatırıp omuzları arasına vurularak
C) Yüz üstü yatırıp bel kısmına vurularak
D) Ağızdan ağıza suni solunum yapılarak
61.) Aşağıdakilerden hangisi kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?
A) Burun üzerine ve enseye buz konulması
B) Yüzün soğuk su ile yıkanması
C) Sargı bezi ile yapılan tamponun burna yerleştirilmesi
D) Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi
62.) Aşağıdakilerden hangisi iç kanamanın belirtilerinden değildir?
A) Bulantı ve kusma
B) Kulak veya ağızdan kan gelmesi
C) Reflekslerin güçlü olması
D) Baş dönmesi
63.) Kanamanın olduğu damar parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir. Bu yöntemin hangi durumda uygulanması sakıncalıdır?
A) Çöken kırık kemik üzerine
B) Boyun bölgesine
C) Baş ve yüz bölgesine
D) Kol ve bacak üzerine
64.) Kanayan yer kalp seviyesinden üstte tutulursa ne olur?
A) Beyin kanaması riski artar.
B) Kanama bölgesindeki kan basıncı düşer.
C) Kalbin kasılıp-gevşeme sayısı artar.
D) Atardamardan nabız hissedilemez.
65.) Baş derisindeki kanamalarda, kanamayı azaltmak için hangi bölgeye basınç yapılır?
A) Enseye
B) Koltuk altına
C) Baş derisi üzerine
D) Şakak kemiği üzerine
66.) Aşağıdakilerden hangisi turnike uygulama malzemesi olarak tercih edilmelidir?
A) 5 - 6 cm eninde elastik bandaj
B) 50 cm uzunluğunda ince kablo
C) 50 cm uzunluğunda ince iplik
D) 5 - 6 cm genişliğinde metal malzeme
67.) Uzuv kopması durumunda aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?
A) Bilincini açık tutmaya çalışmak
B) Tıbbi birimleri haberdar etmek
C) Kopan uzvu temiz bir bezle sararak sıcak tutmak
D) Kopan uzvu temiz ve su geçirmez torbaya koyduktan sonra soğuk tutmak
68.) Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerindendir?
A) Vücut sıcaklığının hızla düşmesi
B) Cildin kuru ve sıcak olması
C) Dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması
D) Derinin önce kül rengini alması ve sonrada morarması
69.) Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?
A) Yan yatış pozisyonunda ayaklar birbirine paralel
B) Yüz üstü yatış pozisyonunda kafa yana çevrilip, ayaklar biraz aşağıda, üstü örtülü
C) Sırt üstü yatış pozisyonunda kafa yana çevrilmiş, ayaklar biraz yukarıda, üstü örtülü
D) Oturuş pozisyonunda baş öne eğilmiş ve dizler, diz kapaklarından katlanmış
70.) Hangi durumdaki hasta sırt üstü yatırılıp bacakları bir süre yukarıda tutulduktan sonra şok pozisyonunda bekletilir?
A) Karın yaralanması olan
B) Baygın durumda olan
C) Egzoz gazından zehirlenen
D) Göğüs yaralanması olan
71.) Kalp masajı yapılacak olan hasta hangi pozisyonda, nasıl zemine yatırılır?
A) Sırt üstü, sert zemine
B) Yüz üstü, yumuşak zemine
C) Yan yatış pozisyonunda, sert zemine
D) Yarı oturur pozisyonda, yumuşak zemine
72.) Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Cisim çıkarılmadan yaralı hastaneye sevk edilir.
B) Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
C) Cismin dışarıda kalan kısmı kesilirve yara sarılır.
D) Cisim çıkarılır ve yaranın üzerine tentürdiyot dökülür.
73.) Aşağıdakilerden hangisi enine karın yaralanması olan yaralıya uygulanır?
A) Ağızdan içecek vermek
B) Başı hafifçe yüksekte, dizler bükük olacak şekilde sırt üstü yatırmak
C) Temiz havada derin soluk alıp vermesini sağlamak
D) Sürekli hareket ettirerek şuurunu açık tutmak
74.) Aşağıdakilerden hangisi egzoz gazından zehirlenen kişiye uygulanmaz?
A) Temiz havaya çıkarmak
B) Sıcak tutmak
C) Kusmasını sağlamak
D) Solunumu durmuşsa suni solunum yapmak
75.) Göğüsteki açık yara, aşağıdakilerden hangisi ile kapatılır?
A) Kuru pamukla
B) Oksijenli pamukla
C) Alkollü bezle
D) Islak, temiz sargı beziyle
76.) Aşağıdakilerden hangisinin yanık yarası üzerine uygulanması doğru olur?
A) Diş macunu sürmek
B) Tentürdiyotlu pamukla kapatmak
C) Temiz, soğuk ve ıslak sargı bezi ile örtmek
D) Oksijenli su ile yıkamak
77.) Kaburga kemiği kırıklarında, yaralı hangi pozisyonda hastaneye sevk edilir?
A) Yan yatış
B) Yüz üstü yatış
C) Oturuş veya yarı oturuş
D) Sırt üstü yatış
78.) Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa, yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Üzerine bastırılarak yürütülür.
B) Yaralı oturtularak atelle tespit edilir.
C) Kırık taraf üstte kalacak şekilde yana yatırılarak atelle tespit edilir.
D) Sırt üstü yatırılarak iç ve dış yanlardan atelle tespit edilir.
79.) Aşağıdakilerden hangisi, çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A) Hasta, çıkan bölgenin üzerine yatırılır.
B) Çıkan bölge ile kalp arasına turnike uygulanır.
C) Çıkan bölgenin hareketsizliği sağlanarak hemen hekime sevk edilir.
D) Çıkan bölgenin üzerine sıcak masaj yapılır.
80.)
  • Hastanın serin yere alınması
  • Su ve tuz kaybının giderilmesi için hastaya meyve suyu ve tuzlu ayran içirilmesi

Yukarıdaki ilk yardım uygulamaları hangi durumda yapılır?

A) Sıcak çarpmasında
B) El bileğinin burkulmasında
C) Kafa ve beyin yaralanmasında
D) Bayılmada
81.) Motorlar, soğutma sistemlerine göre nasıl sınıflandırılır?
A) Su ve hava soğutmalı
B) Su ve yağ soğutmalı
C) Su ve benzin soğutmalı
D) Su ve motorin soğutmalı
82.) Silindir bloğunun görevi nedir?
A) Motorda bulunan suyu soğutur.
B) Krank miline yataklık yapar.
C) Motor yağını soğutur.
D) Vites dişlilerine yataklık yapar.
83.) Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarından biridir?
A) Supap
B) Rotil
C) Aks
D) Diferansiyel
84.) Ateşleme sisteminde aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılır?
A) Şaft
B) Balans
C) Avans
D) Rot
85.) Benzin motorlu araç su birikintisinde ıslanarak stop ederse çalıştırmak için ne yapılır?
A) İteklenir.
B) Arka arkaya marşa basılır.
C) Depoya benzin ilave edilir.
D) Ateşleme sisteminin parçaları kurulanır.
86.) Araç üzerinde akümülatörün kendiliğinden boşalmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yakıt sisteminde kaçak vardır.
B) Yağlama sisteminde kaçak vardır.
C) Elektrik sisteminde kaçak vardır.
D) Soğutma sisteminde kaçak vardır.
87.) Araçta kısa devreden doğacak yangın durumunda nasıl davranılır?
A) Marş motorunun kablosu çıkarılır.
B) Bataryanın kutup başları çıkarılır.
C) Distribütörün kablosu çıkarılır.
D) Alternatörün kablosu çıkarılır.
88.) Katalitik konvertör bulunan araçta hangi yakıt kullanılmalıdır?
A) Alkol
B) Kurşunsuz benzin
C) Süper benzin
D) Gaz yağı
89.) Yakıt sisteminde aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılır?
A) Buji
B) Debriyaj
C) Platin
D) Rölanti
90.) Enjektörlere sırası ile basınçlı mazot gönderen parça aşağıdakilerden hangisidir?
A) Besleme pompası
B) Enjeksiyon pompası
C) Hava filtresi
D) Mazot filtresi
91.) Dizel motorunun soğuk havalarda geç çalışmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Enjeksiyon basıncı yüksektir.
B) Besleme pompası fazla yakıt gönderiyordur.
C) Hararet müşürü arızalıdır.
D) Isıtma bujisi arızalıdır.
92.) Dizel motorlarda egzoz dumanı çok siyah çıkıyor ise sebebi nedir?
A) Yakıt pompası arızalıdır.
B) Yağ filtresi kirlidir.
C) Yağ seviyesi düşüktür.
D) Su seviyesi düşüktür.
93.) Motora ilk hareketi aşağıdaki parçalardan hangisi verir?
A) Alternatör
B) Şarj dinamosu
C) Marş motoru
D) Konjektör
94.) Marş yapıldığında aracın motoru rahat dönüyor fakat çalışmıyorsa aşağıdakilerden hangisi arızalıdır?
A) Yakıt sistemi
B) Şarj sistemi
C) Marş sistemi
D) Yağlama sistemi
95.) Araç iteklenerek çalıştırılacak olursa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A) Rölanti ayarının bozulması
B) Vantilatör kayışının kopması
C) Triger kayışının kopması
D) Marş motorunun arızalanması
96.) Marş yapıldığında, marş motoru çalışmıyorsa sebebi ne olabilir?
A) Depoda yakıt kalmamıştır.
B) Bujilere akım gelmiyordur.
C) Vantilatör kayışı kopmuştur.
D) Akümülatör boşalmıştır.
97.) Motordaki aşınmaları hangi sistem önler?
A) Ateşleme sistemi
B) Marş sistemi
C) Yağlama sistemi
D) Şarj sistemi
98.) Egzozdan mavi duman çıkmasının sebebi nedir?
A) Motor yağında su vardır.
B) Motor yağ yakıyordur.
C) Yakıtta su vardır.
D) Motor fazla yakıt yakıyordur.
99.) Motor çalışırken yağ göstergesi basınç göstermiyorsa arıza aşağıdakilerin hangisindedir?
A) Radyatörde su yoktur.
B) Karbüratöre yakıt gelmiyordur.
C) Karterde yağ kalmamıştır.
D) Depoda yakıt kalmamıştır.
100.) Motor çalışırken yağ göstergesinde herhangi bir anormallik görüldüğünde ne yapılır?
A) Motor devri yükseltilir.
B) Motor devri düşürülür.
C) Motor rölantide çalıştırılır.
D) Motor hemen durdurulur.
101.) Soğutma sisteminde radyatörün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Soğutma suyuna depoluk eder.
B) Yağlama yağına depoluk eder.
C) Benzine depoluk eder.
D) Motorine depoluk eder.
102.) Çok sıcak radyatörün, kapağı nasıl açılır?
A) Radyatörün hava basıncı alındıktan sonra kapak açılır.
B) Radyatörün kapağı hızla açılır.
C) Radyatör kapağı hava basıncı alınmadan açılır.
D) Radyatör kapağı, motor yüksek devirde çalışırken açılır.
103.) Su kaynatmış motora konulacak su nasıl olmalıdır?
A) Soğuk
B) Ilık
C) Asitli
D) Alkollü
104.) Soğutma sisteminde su azalıyorsa sebebi ne olabilir?
A) Manifoltlarda kaçak vardır.
B) Supaplarda kaçak vardır.
C) Pistonlarda kaçak vardır.
D) Kalorifer hortumlarında kaçak vardır.
105.) Akümülatörü şarj eden parça aşağıdakilerden hangisidir?
A) Marş motoru
B) Distribütör
C) Alternatör
D) Endüksiyon bobini
106.) Vantilatör kayışının koptuğu ilk önce hangi göstergeden anlaşılır?
A) Şarj göstergesinden
B) Yakıt göstergesinden
C) Hararet göstergesinden
D) Yağ göstergesinden
107.) Araçta alıcıları ve tesisatı kısa devreden doğacak tehlikeye karşı koruyan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konjektör
B) Sigorta
C) Meksefe
D) Alternatör
108.) Aracın uzun farları yakıldığında gösterge panelinde hangi renk lamba yanar?
A) Mavi
B) Sarı
C) Kırmızı
D) Siyah
109.) Motorla vites kutusu arasındaki irtibatı sağlayan aktarma organı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yay
B) Kavrama
C) Şaft
D) Aks
110.) Aşağıdakilerden hangisi debriyaj balatasının sıyrılmasına sebep olur?
A) Aracı hızlı kullanılması
B) Ani ve sert kalkış yapılması
C) Aracı yavaş kullanılması
D) Park hâlinde viteste bırakılması
111.) Aracın hızını ve torkunu ayarlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kavrama
B) Süspansiyon
C) Vites kutusu
D) Amortisör
112.) Diferansiyeldeki hareketi tekerleklere ileten aktarma organı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şaft
B) Vites kutusu
C) Rot
D) Aks
113.) Araç düz yolda normal hızla seyrederken bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vites kutusu arızalıdır.
B) Şaft arızalıdır.
C) Lastiklerin hava basıncı eşittir.
D) Ön lastiklerin hava basıncı eşit değildir.
114.) Lastik, orta kısmından aşınıyorsa sebebi nedir?
A) Lastik hava basıncı fazladır.
B) Lastik hava basıncı düşüktür.
C) Rot ayarı bozuktur.
D) Amortisör patlaktır.
115.) Belirli hız aralıklarında direksiyonda titremeler oluyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lastikler fazla soğuktur.
B) Lastik hava basıncı düşüktür.
C) Direksiyon simidi ayarsızdır.
D) Lastikler balanssızdır.
116.) Aşağıdakilerden hangisi fren sisteminin parçasıdır?
A) Kampana
B) Volan
C) Kavrama
D) Aks
117.) Araç çalıştırılıp hareket ettirilmek istenildiğinde  rahat harekete geçmiyor, zorlanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) El freni çekilidir.
B) Jikle düğmesi çekilidir.
C) Lastiklerin havası fazladır.
D) Motor yağı eksilmiştir.
118.) Frenleme anında sürtünme sesi geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Balata ve disk yüzeyi ıslanmıştır.
B) Lastik uyumsuzdur.
C) Balata ve disk yüzeyi yağlanmıştır.
D) Balata ve disk yüzeyine toz parçacıkları sıkışmıştır.
119.) Rot ayarı bozuk olan araçta aşağıdaki durumlardan hangisi meydana gelir?
A) Arka lastikler ortadan aşınır.
B) Ön lastikler içten veya dıştan aşınır.
C) Direksiyon mili eğilir.
D) Direksiyon kovanı eğilir.
120.) Yeni bir araçta rodaj zamanı doluncaya kadar aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A) Ani duruş ve kalkış yapılır.
B) Motor tam güçle çalıştırılır.
C) Ani duruş ve kalkış yapılmaz.
D) Araçta devamlı aynı vitesle gidilir.