Q and A: "dersimizdireksiyon.net, direksiyon dersi, direksiyon egitimi, bayandan direksiyon, özel direksiyon, sürücü kursu ehliyet soruları, ehliyet testleri, ehliyet testi, trafik testi, trafik testleri, trafik soruları, en son ehliyet soruları, son ehliyet sınavı soruları, ehliyet kursu soruları, ehliyet kursu sınav soruları, 27 3kim ehliyet soruları, temmuz, ağustos, şubat, 2008 ehliyet soruları, b sınıfı ehliyet soruları, çıkmış ehliyet sınav soruları, ehliyet trafik soruları, geçmiş ehliyet soruları, sürücü kursu soruları, trafik sınavı, ehliyet soru, sürücü kursu sınav soruları, ehliyet sınavları, sınav ehliyet, ehliyet deneme sınavı">

Testi bitirdiğinizde soruların yanlarında göreceğiniz  D : Doğu | Y : Yanlış  ifade eder.

1.) Uyuşturucu veya keyif verici maddeler ile alkollü içkilerin kandaki miktarlarının tespit usulleri ve muayene şartlarını belirleyen yönetmelik, aşağıdakilerden hangisinin görüşüne uygun olarak hazırlanır?

A) İçişleri Bakanlığının
B) Sağlık Bakanlığının
C) Millî Eğitim Bakanlığının
D) Adalet Bakanlığının

2.) Yayaların ve sürücülerin yolu kullanmadaki önceliğine ne ad verilir?

A) Geçiş üstünlüğü
B) Geçiş yolu
C) Geçiş kolaylığı
D) Geçiş hakkı

3.) Kara yolunun, diğer bir kara yolu veya demir yolunun üstünden geçmesini sağlayan yapıya ne denir?

A) Bağlantı yolu
B) Hemzemin geçit
C) Üst geçit
D) Geçiş yolu

4.)

Şekildeki 1 ve 2 numaralı araçların bulundukları kara  yollarının adları aşağıdakilerden hangisinde  doğru verilmiştir?

A) 1-Bağlantı yolu   2-Tali yol
B) 1-Ana yol   2-Tali yol
C) 1-Bölünmüş kara yolu   2-Bağlantı yolu
D) 1-İki yönlü kara yolu   2-Tek yönlü kara yolu

5.) Römork veya yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu araca ne denir?

A) Çekici
B) Kamyon
C) Treyler
D) Kurtarıcı

6.) Aksine bir durum yoksa, sürücü kırmızı ışıkta ne yapmalıdır?

A) Gelen araç yoksa dikkatle geçmelidir.
B) Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmelidir.
C) Durup beklemelidir.
D) Yayalar geçebileceği için yavaş gitmelidir.

7.)

Şekildeki araçlardan hangisi ya da hangileri beklemelidir?

A) 2
B) 3
C) 1 ve 2
D) 1 ve 3

8.) Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümüne konulur?

A) Virajlı
B) Kaygan
C) Kasisli
D) Yapım çalışması olan

9.) Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

A) Kontrolsüz kavşağı
B) Dönel kavşak yaklaşımını
C) Demir yolu geçidini
D) Ana yol-tali yol kavşağını

10.) Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli devamlı viraj işaretidir?

A)
B)
C)
D)

11.) Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A) Sağa zorunlu yön
B) Sola zorunlu yön
C) Sola tehlikeli viraj
D) Sola dönülmez

12.) Aşağıdakilerden hangisi, karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

A)
B)
C)
D)

13.) Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

A) Araç trafiğine kapalı yolu
B) Hız sınırlaması sonunu
C) Öndeki taşıtı geçme yasağını
D) Geçme yasağı sonunu

14.) Devamlı yol çizgisi neyi belirtir?

A) Sağ şeritten gidilemeyeceğini
B) Hiçbir sebeple durulamayacağını
C) Öndeki araçların geçilemeyeceğini
D) Sağ bankette durulamayacağını

15.) Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan sürücülerin 24 saat  içindeki taşıt kullanma süreleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur? Sürekli taşıt Toplam taşıt kullanma süresi kullanma süresi (saat)

A)  5               10
B) 4,5             9
C) 4,5            10
D) 5                8

16.)

Şekle göre 3 numaralı aracın şerit değiştirebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

A) 1 numaralı aracın sağa geçmesi
B) 4 numaralı aracın yavaşlaması
C) 2 numaralı aracın şerit değiştirmesi
D) 5 numaralı aracın geçmesi

17.) Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?

A) Gidişe ayrılan şeritlerden en soldakini sürekli işgal etmek
B) Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek
C) Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek
D) Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek
18.) Sürücülerin aşağıdakilere uymadaki öncelik sıralaması nasıl olmalıdır?

1. Işıklı trafik işaret cihazı

2. Trafik işaret levhası

3. Yer işaretleri

4. Trafik polisi
A) 1 - 2 - 3 – 4
B) 1 - 4 - 2 - 3
C) 4 - 1 - 2 - 3
D) 4 - 2 - 3 - 1

19.) Yerleşim yerleri dışındaki yollarda, aksine bir işaret bulunmadıkça, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonlar için azami hız saatte kaç kilometredir?

A) 70
B) 80
C) 90
D) 100

20.) Konvoy hâlinde seyreden araçlar arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

A) Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar
B) Araç uzunluğunun üç katı kadar
C) Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar
D) Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar
21.) 90 km/saat’lik hızla, arka arkaya seyreden iki otomobil arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
A) 40
B) 45
C) 50
D) 60

22.) Şekle göre geçme işlemi yapan araç  sürücüsü için aşağıdakilerden hangileri söylenir?

I- Tehlikeli geçiş yaptığı

II- Geçilen araçtan yeteri kadar uzaklaşmadan sağ şeride girdiği

III- Görüşün yetersiz olduğu yolda geçme yaptığı

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

23.) Araç geçme ile ilgili aşağıdaki davranışlar hangi sıra ile izlenmelidir? 

1- Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek

2- Sola dönüş lambası ile işaret vermek

3- Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek

4- Sağa dönüş lambası ile işaret vermek
A) 1 - 2 - 3 – 4
B) 1 - 4 - 3 - 2
C) 2 - 1 - 3 – 4
D) 2 - 3 - 1 - 4

24.)

Geceleyin 1. aracın geçme uyarısını alan 2. aracın sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
B) Aracını izlediği şeridin sağından sürmesi
C) Önündeki araç ile takip mesafesini artırması
D) Yakını gösteren lambalarını yakmayı sürdürmesi

25.) Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

A) Arkadan gelen araçlara yol vermek
B) İşaret verdiği anda şerit değiştirmek
C) Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek
D) Dönmeye başladıktan sonra işaret vermek
26.) Aşağıdakilerin hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır?
A) Bağlantı yolunda seyrederken
B) Tek yönlü yollarda park ederken
C) İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlarken
D) Tek yönlü yollarda duraklarken
27.) Kavşaklarda sağa ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır?

Sağa dönüşte Sola dönüşte

A) Geniş Dar
B) Dar Geniş
C) Dar Dar
D) Geniş Geniş

 28.)

Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
A) Hızını azaltarak yoluna devam etmelidir.
B) Korna çalıp 2 numaralı aracı yavaşlatmalıdır.
C) Hızlanarak geçiş hakkını kendi kullanmalıdır.
D) 2 numaralı aracın geçmesini beklemelidir.

29.) Geçiş üstünlüğüne sahip araçların sesli veya ışıklı  işaretlerini alan sürücüler ne yapmalıdır?

A) Aracını hemen durdurmalıdır.
B) Mümkünse geriye dönmelidir.
C) Taşıt yolunda yer açmalıdır.
D) Aracını hızlandırarak seyretmelidir.
30.) Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otobüs ile arazi taşıtının karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
A) Otobüs sürücüsü, arazi taşıtına
B) Arazi taşıtı sürücüsü, otobüse
C) Şeridi daralmış olan, diğerine
D) Yüklü ağırlığı fazla olan az olana

31.) Kara yolunda uzun süreli yükleme boşaltma yapacak sürücü, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

A) Aracın başında gözcü bulundurmak
B) Trafik görevlisine haber vermek
C) Motoru durdurup el frenini çekmek
D) Motoru durdurup farları yakmak
32.) Yerleşim yerlerindeki kavşaklara kaç metre mesafe içinde duraklama yapmak yasaktır?
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
33.) Geceleri ışıkların kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek
B) Park veya sis ışıkları ile seyretmek
C) Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak
D) Aydınlatılmamış tünellerde uzağı gösteren ışıkları yakmak
34.) Arıza nedeniyle yolda kalındığında, tehlikeye meydan  vermemek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Aracın etrafına taş dizmek
B) Aracı yol dışına veya bankete çıkarıp işaretlemek
C) Aracın yerini değiştirmeden tamirci çağırmak
D) Eski lastik yakarak diğer sürücüleri uyarmak
35.) Sürücünün hangi davranışı tedbirsiz ve saygısız araç sürme suçu sayılmaz?
A) Kırmızı ışıkta geçmek
B) Yayalara su sıçratmak
C) Sigara izmaritlerini yola dökmek
D) Keyfi olarak taşıt trafiğinin seyir emniyetini ihlal etmek

36.) Gündüzleri, araç kornasının hangi durumda kullanılması zorunludur?

A) Bisiklet yolundaki bisikletlilerin taşıt yoluna girmelerini önlemede
B) Kaldırımdaki yayaların taşıt yoluna girmelerini önlemede
C) Kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücülerinin harekete hazırlanmalarını sağlamada
D) İlerisi görünmeyen dönemeçlere yaklaşırken gelişi haber vermede
37.) Okul taşıtlarının arkasındaki "DUR" işaretinin yanması neyi bildirir?
A) Öğrencilerin indirilip bindirildiğini
B) Öğrencileri almak üzere beklemekte olduğunu
C) Geri manevra yaptığını
D) Okula yaklaşmış olduğunu
38.) Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) Yüklerin bağlanması
B) Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
C) Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
D) Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması
39.) Aşağıdakilerden hangisi kara yollarında yük  taşımak amacıyla alınır?
A) Ticari taşıt kullanma belgesi
B) Zorunlu trafik sigorta belgesi
C) Tescil belgesi
D) Sürücü belgesi

40.) Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme  cihazının en az kaç adet ve her birinin kaç kilogram olması zorunludur?

A) 3 Adet - 2 Kg'lık
B) 2 Adet - 6 Kg'lık
C) 3 Adet - 6 Kg'lık
D) 2 Adet - 3 Kg'lık
41.) Otoyoldan çıkarken hangi şeridin kullanılması zorunludur?
A) Tırmanma şeridinin
B) Hızlanma şeridinin
C) Yavaşlama şeridinin
D) Orta şeridin

42.) Resmî ve ticari plakalı otomobillere 2 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

43.) Aşağıdaki hâllerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur?

A) Sigorta süresi bittiğinde
B) Sahibi değiştiğinde
C) Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
D) Tescil belgesi değiştirildiğinde

44.) “E” sınıfı sürücü belgesiyle aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz?

A) Otobüs
B) Kamyon
C) Lastik tekerlekli traktör
D) Motorlu bisiklet
45.) Aşağıdakilerden hangisi trafik denetiminde istenmesi  hâlinde, sürücülerin göstermek zorunda olduğu belgelerdendir?
A) Gümrük giriş belgesi, ithal belgesi,noter satış belgesi
B) Tescil belgesi, trafik belgesi, zorunlu mali sorumluluk sigortası
C) İşletme belgesi, imalat teknik belgesi
D) Kasko sigortası poliçesi, sahiplik belgesi

46.) Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıda  verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Motorlu araçlar için zorunludur.
B) Zarar verilen araçlarla ilgili maddi ve bedenî zararları karşılar.
C) Teminat limitleri ve sigorta primi yasa ile belirlenir.
D) Sigortalı aracın gördüğü hasarı karşılar.

47.) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?

A) Tek yönlü yola ters yönden girmek
B) Araçta bulunması zorunlu gereçleri bulundurmamak
C) Alkollü olarak araç kullanmak
D) Taşıma sınırı üstünde yolcu taşımak
48.) Uyuşturucu veya keyif verici maddeleri almış oldukları tespit edilen sürücüler hakkında hangi işlem yapılır?
A) Tekrar sürücü eğitimine alınır.
B) En az 6 ay araç kullanmaktan men edilir.
C) 3 ay hafif hapis cezası verilir.
D) Sürücü belgesi süresiz alınır.

49.) Araç kornalarının kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ses tonunun sabit olması
B) Korkutmadan uyarması
C) Uyarı amacı dışında kullanılması
D) Rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması
50.) Aşağıdakilerden hangisinin taşıtta bulunması yakıt ve zaman tasarrufunda fayda sağlar?
A) Harita ve kroki
B) Stepne
C) Reflektör
D) Yangın tüpü
51.) Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait özelliktir?
A) Önceden tahmin edilebilme
B) Doğal olaylardan olma
C) Genellikle çevreyi etkileme
D) Önlemlere bağlı olarak azalabilme
52.) Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?
A) Aracını kullandığı yolun bozuk olması
B) Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
C) Seyir hâlinde iken cep telefonu kullanması
D) Aracının arıza yapması
53.) Ülkemizde, en çok ölümle sonuçlanan kaza çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Trafik kazası
B) İş kazası
C) Spor kazası
D) Ev kazası
54.) Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?
A) Çevredeki bulaşıcı hastalıklara karşı dikkatli olmak için
B) Kazalarda ilk müdahaleyi yapabilmek için
C) Hastaları iyileştirecek tıbbi tedaviyi uygulamak için
D) Kendisinin ve yakınlarının sağlığını korumak için
55.) Yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?
A) Yakınları geldikten sonra
B) Hiçbir müdahale yapılmadan önce
C) Kendine gelmesi sağlandıktan sonra
D) Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra
56.) Kaza yerine ulaşan kurtarıcının ilk olarak yapması gereken nedir?
A) Yaralıları belirlemelidir.
B) Kazayı yetkililere haber vermelidir.
C) Kendinin ve yaralıların güvenliğini sağlamalıdır.
D) Yaralıları araçtan çıkarmalıdır.
57.) Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunur?
A) Akciğer
B) Pankreas
C) Böbrek
D) Karaciğer
58.) İlk yardım çantasında bulundurulması gereken  malzemelerin miktarı neye göre belirlenir?
A) Sürücünün isteğine
B) Mevsim ve yol durumuna
C) Aracın tipi ve içinde bulunacak kişi sayısına
D) Sürücü ve yolcuların sağlık durumlarına
59.) Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Motorun durdurulup aracın sabitlenmesidir.
B) Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanmasıdır.
C) Aracın kapılarının açılmaya çalışılmasıdır.
D) Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesidir.
60.) Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
A) Kollarının gövdeye paralel durmasına
B) Ayak tarafından çıkarılmasına
C) Baş - boyun - gövde hizasının bozulmamasına
D) Baş tarafından çıkarılmasına
61.) Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir hastanın solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir?
A) Çenenin kasılması
B) Dilin geriye kayması
C) Başın arkaya düşmesi
D) Vücudun kasılması
62.) Bayılan hastaya soluk yolunun tıkanmaması için hangi pozisyon verilir?
A) Yan yatış
B) Yüzükoyun yatış
C) Yarı oturuş
D) Sırt üstü yatış
63.) Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır?
A) Kalbi düzensiz çalışanlara
B) Öksürük ve hıçkırığı olanlara
C) Göğüs kafesi düzenli olarak inip kalkanlara
D) Bak-dinle-hisset yöntemi ile solunumu saptanamayanlara
64.) Yeni meydana gelen büyük bir dış kanamada kırık  yoksa,  kanayan yere ilk önce yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kalpten aşağı seviyede tutmak
B) Yara bandı yapıştırmak
C) Basınç uygulamak
D) Soğuk su ile yıkamak
65.) Atardamar kanaması, toplardamar kanamasına göre neden daha tehlikelidir?
A) Damar esnekliği az olduğundan
B) Daha fazla kan kaybı olduğundan
C) Kirli kan bulundurduğundan
D) Vücudun her yerinde bulunduğundan
66.) Kanamanın olduğu damar parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir. Bu yöntemin hangi durumda uygulanması sakıncalıdır?
A) Çöken kırık kemik üzerine
B) Boyun bölgesine
C) Baş ve yüz bölgesine
D) Kol ve bacak üzerine
67.) Aşağıdakilerden hangisi iç kanamanın belirtilerinden değildir?
A) Bulantı ve kusma
B) Kulak veya ağızdan kan gelmesi
C) Reflekslerin güçlü olması
D) Baş dönmesi
68.) Uzuv kopması durumunda aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?
A) Bilincini açık tutmaya çalışmak
B) Tıbbi birimleri haberdar etmek
C) Kopan uzvu temiz ve su geçirmez torbaya koyduktan sonra soğuk tutmak
D) Kopan uzvu temiz bir bezle sararak sıcak tutmak
69.) Bacakta, turnike uygulama bölgesi neresidir?
A) Diz ile kalça arası
B) Diz ile ayak arası
C) Diz kapağının olduğu bölge
D) Ayak bileği alt kısmı
70.) Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerindendir?
A) Solunumun aniden derinleşmesi
B) Aşırı duyarlılık
C) Deride kızarıklık
D) Hayati faaliyetlerin zayıflaması
71.) İç kanaması olan ve şok durumdaki hastaya aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Üzeri açık olacak şekilde sırt üstü yatırılır.
B) Ağızdan ağıza suni solunum yapılır.
C) Bilincinin açık kalması için çaba gösterilir.
D) Bolca ılık içecekler içirilir.
72.) İlk yardım yapan kişi, yaralının omuzlarına hafifçe dokunarak “iyi misiniz?” diye sorar. Bu davranış ile yaralının hangi durumu kontrol edilir?
A) Ağız içi
B) Bilinci
C) Göğüs hareketi
D) Solunumu
73.) Kalp masajı yapılacak olan hasta hangi pozisyonda, nasıl zemine yatırılır?
A) Yan yatış pozisyonunda, sert zemine
B) Yüz üstü, yumuşak zemine
C) Sırt üstü, sert zemine
D) Yarı oturur pozisyonda, yumuşak zemine
74.) Aşağıdaki belirtiler hangi tür yaralanmalarda daha çok görülür?
  • Göz bebeklerinde büyüklük farkı

  • Geçici hafıza kaybı

  • Burundan kan gelmesi
A) Baş
B) Göğüs
C) Karın
D) Omurga
75.) Aşağıdakilerden hangisinin yaralanmasında öksürme ile ağızdan köpüklü kan gelir?
A) Midenin
B) Akciğerin
C) Karaciğerin
D) Dalağın
76.) Bir trafik kazası sonucu araçta yangın çıkmaması için öncelikle aşağıdaki önlemlerden hangisi alınır?
A) Aracın üstüne su sıkılır.
B) Aracın kapıları sıkıca kapatılır.
C) Motora kum dökülür.
D) Kontak anahtarı kapatılır.
77.) Yanık yarası üzerine aşağıdakilerden hangisi tatbik edilir?
A) Buz
B) Alkol
C) Salça
D) Limon suyu
78.) Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A) Kuvvetli masaj
B) Sürekli buzla ovma
C) Turnike uygulama
D) Hareketsiz kalmasını sağlama
79.) Aşağıdakilerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?
A) Ağır kanamalı olan
B) Ölmüş olan
C) Ayağında kırık olan
D) Orta derecede ezik yarası olan
80.) Güneş çarpmasında, hastaya aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılır?
A) Sıcak içecekler verilir.
B) Vücudu serinletilir.
C) Sıcak duş yaptırılır.
D) Üstü örtülerek terlemesi sağlanır.
81.) Sıkıştırılmış yakıt ile hava karışımını buji ile ateşleyerek çalışan motor hangisidir?
A) Dizel motoru
B) Marş motoru
C) Benzin motoru
D) Buhar makinesi
82.) Aşağıdakilerden hangisi su ile soğutmalı motorda soğutma sistemi parçasıdır?
A) Karbüratör
B) Vantilatör
C) Kondansatör
D) Distribütör
83.) Motorlar soğutma sistemine göre nasıl sınıflandırılırlar?
A) Su ve hava soğutmalı
B) Su ve yağ soğutmalı
C) Hava ve benzin soğutmalı
D) Yağ ve motorin soğutmalı
84.) Aşağıdakilerden hangisi karterin görevidir?
A) Soğutma suyunu depolamak
B) Yağı depolamak
C) Ateşleme yapmak
D) Motora ilk hareketi vermek
85.) Buji hangi sistemin elemanıdır?
A) Ateşleme sisteminin
B) Soğutma sisteminin
C) Yağlama sisteminin
D) Şarj sisteminin
86.) Dört zamanlı dizel motorunda emme zamanında silindirlere hangisi emilir?
A) Karışım
B) Motorin
C) Benzin
D) Hava
87.) Aşağıdakilerden hangisi akümülatörün görevidir?
A) Yüksek voltaj üretmek
B) Karbüratöre yakıt göndermek
C) Marş motoruna ilk hareket için elektrik vermek
D) Direksiyon tertibatını çalıştırmak
88.) Kontak anahtarının görevi nedir?
A) Ateşleme yapmaktır.
B) Aküyü şarj etmektir.
C) Elektrik devresini açıp kapatmaktır.
D) Motora ilk hareketi vermektir.
89.) Bujide kıvılcım meydana gelmiyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Motor yağının eksilmesi
B) Benzinin bitmesi
C) Radyatör suyunun eksilmesi
D) Endüksiyon bobini kablosunun çıkması
90.) Aşağıdakilerden hangisi bujinin görevidir?
A) Akümülatöre akım göndermek
B) Ateşlemeyi sağlamak
C) Yüksek akım üretmek
D) Akümülatörü şarj etmek
91.) Akümülatörün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?
A) Asit
B) Alkol
C) Saf su
D) Antifriz
92.) Akümülatörün bakımında aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Suyu boşaltılıp yağlanır.
B) Antifrizle doldurulur.
C) Plakaları temizlenir.
D) Kutup başlarının oksitleri temizlenir.
93.) Motor çalışmazken kontak anahtarı ateşleme durumunda  açık unutulursa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A) Bujilerin yanması
B) Endüksiyon bobininin yanması
C) Konjektörün yanması
D) Flaşörün yanması
94.) Benzin motorlu araç su birikintisinde ıslanarak istop  ederse, çalıştırmak için ne yapılır?
A) İteklenir.
B) Arka arkaya marş yapılır.
C) Depoya benzin ilave edilir.
D) Ateşleme sisteminin parçaları kurulanır.
95.) Aşağıdakilerden hangisi motorun sarsıntılı çalışmasına sebep olur?
A) Yağ seviyesinin düşük olması
B) Yakıt seviyesinin düşük olması
C) Akümülatörün zayıf olması
D) Buji kablolarından birinin çıkmış olması
96.) Araçta kısa devreden doğacak yangın durumunda nasıl davranılır?
A) Marş motorunun kablosu çıkarılır.
B) Bataryanın kutup başları çıkarılır.
C) Distribütörün kablosu çıkarılır.
D) Alternatörün kablosu çıkarılır.
97.) Aracın belli bir mesafe gidebileceği kadar yakıtın araç üzerinde bulundurulmasına yarayan parça hangisidir?
A) Yakıt deposu
B) Bagaj
C) Karter
D) Torpido
98.) Depodaki yakıt seviyesini sürücüye aşağıdakilerden hangisi bildirir?
A) Yağ göstergesi
B) Şarj göstergesi
C) Yakıt göstergesi
D) Hararet göstergesi
99.) Motorda hava filtresinin görevi nedir?
A) Suyu temizler.
B) Yağı temizler.
C) Yakıtı temizler.
D) Havayı temizler.
100.) Enjeksiyon sistemli araçta, kontak anahtarını açtıktan sonra marş yapabilmek için hangi lambanın sönmesi gerekir?
A) Yağ lambasının
B) Şarj lambasının
C) Enjeksiyon sistem uyarı lambasının
D) Enjeksiyon sistem yağ lambasının
101.) Jiklenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sıcak havalarda motorun kolay çalışmasını sağlar.
B) Aracın vitese kolay geçmesini sağlar.
C) Motorun çabuk soğumasını sağlar.
D) Soğuk havalarda motorun kolay çalışmasını sağlar.
102.) Araç kullanırken yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Lastiklerin hava basıncı indirilmelidir.
B) Yağ seviyesi kontrol edilmelidir.
C) Eskimiş bujiler değiştirilmelidir.
D) Zamanında benzin alınmalıdır.
103.) Buji ayarları yanlış yapılmış motorun egzoz dumanı hangi renkte çıkar?
A) Siyah
B) Mavi
C) Kırmızı
D) Sarı
104.) Isıtma bujilerinin görevi nedir?
A) Ateşleme yapmak
B) Soğuk havalarda silindir içindeki havayı ısıtmak
C) Motor soğutma suyunun sıcaklığını ölçmek
D) Motora giren havayı temizlemek
105.) Dizel motorlarında, aşağıdakilerden hangisinin sökülmesi yakıt sisteminin hava yapmasına sebep olur?
A) Yakıt borularının
B) Hava filtresinin
C) Yağ filtresinin
D) Hidrolik filtresinin
106.) Aracı çalıştırırken 10-15 saniyeden fazla marş yapılırsa hangisinin olması beklenir?
A) Alternatörün yanması
B) Akümülatörün boşalması
C) Endüksiyon bobininin yanması
D) Far ampullerinin patlaması
107.) Araç iteklenerek çalıştırılacak olursa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A) Rölanti ayarının bozulması
B) Vantilatör kayışının kopması
C) Triger kayışının kopması
D) Marş motorunun arızalanması
108.) Marşa basıldığında “tık” diye ses gelip, motor çalışmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Aracın el freni çekiktir.
B) Debriyaj arızalıdır.
C) Yakıt içerisinde toz ve pislik vardır.
D) Akümülatörün kutup başları gevşemiştir.
109.) Motordaki aşınmaları hangi sistem önler?
A) Ateşleme sistemi
B) Marş sistemi
C) Yağlama sistemi
D) Şarj sistemi
110.) Aşağıdakilerden hangisi motor sıcaklığının aniden yükselmesine sebep olur?
A) Vantilatör kayışının gergin olması
B) Vantilatör kayışının kopmuş olması
C) Distribütörün arızalanması
D) Bujilerin arızalanması
111.) Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Akümülatör boşalmıştır.
B) Akümülatör kablo bağlantıları gevşektir.
C) Akümülatör kablo bağlantıları paslanmıştır.
D) Far kablo bağlantıları paslanmıştır.
112.) Aracın ilk çalıştırılması esnasında, bir miktar gaz verildikten sonra hangisine basılmasının faydası vardır?
A) Vites koluna
B) Fren pedalına
C) Debriyaj pedalına
D) Kornaya
113.) Aşağıdakilerden hangisi debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur?
A) Ani ve sert kalkış yapılması
B) Aracın hızlı kullanılması
C) Aracın yavaş kullanılması
D) Park hâlinde viteste bırakılması
114.) Aracın direksiyonu zor dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Lastiklerin havası tavsiye edilen değerden fazladır.
B) Lastiklerin havası tavsiye edilen değerden azdır.
C) İnce tabanlı lastik kullanılmıştır.
D) Arka lastikler aşınmıştır.
115.) Aşağıdakilerden hangisi fren sisteminin parçasıdır?
A) Kampana
B) Volan
C) Kavrama
D) Aks
116.) Servis (ayak) frenine basıldığında aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A) Ön tekerlekler durur.
B) Arka tekerlekler durur.
C) Ön ve arka tekerlekler birlikte durur.
D) Ön ve arka tekerlekler ayrı ayrı durur.
117.) Aşağıdakilerden hangisi ön tekerleklerde düzensiz lastik aşıntısına sebep olur?
A) Rot ayarının bozuk olması
B) Buji ayarının bozuk olması
C) Avans ayarının bozuk olması
D) Rölanti ayarının bozuk olması
118.) Aşağıdakilerden hangisi yoldan dolayı meydana gelen titreşim ve darbeleri üzerine alan parçadır?
A) Diferansiyel
B) Amortisör
C) Rot
D) Rotil
119.) Yeni araca 1000 - 2000 km arasında servislerde yapılan işleme ne denir?
A) İlk bakım
B) Yağ değişimi
C) Supap ayarı
D) Lastik bakımı
120.) Yeni bir araçta rodaj zamanı doluncaya kadar aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A) Fazla sürat yapılması
B) Rölantide gidilmesi
C) Ani fren yapılması
D) Fazla sürat yapılmaması