Q and A: "dersimizdireksiyon.net, direksiyon dersi, direksiyon egitimi, bayandan direksiyon, özel direksiyon, sürücü kursu ehliyet soruları, ehliyet testleri, ehliyet testi, trafik testi, trafik testleri, trafik soruları, en son ehliyet soruları, son ehliyet sınavı soruları, ehliyet kursu soruları, ehliyet kursu sınav soruları, 27 3kim ehliyet soruları, temmuz, ağustos, şubat, 2008 ehliyet soruları, b sınıfı ehliyet soruları, çıkmış ehliyet sınav soruları, ehliyet trafik soruları, geçmiş ehliyet soruları, sürücü kursu soruları, trafik sınavı, ehliyet soru, sürücü kursu sınav soruları, ehliyet sınavları, sınav ehliyet, ehliyet deneme sınavı">

Testi bitirdiğinizde soruların yanlarında göreceğiniz  D : Doğu | Y : Yanlış  ifade eder.

1.) Aşağıdakilerin hangisinde Karayolları Trafik Kanunu uygulanmaz?

A) Otoyollarda
B) Kara yolu dışındaki kamuya açık alanlarda
C) Bölünmüş kara yollarında
D) Deniz yollarında

2.)  Ticari olarak tescil edilmiş motorlu taşıt sürücüsüne ne denir?

A) Hizmetli
B) Araç sahibi
C) Şoför
D) Aracı işleten

3.) Taşıt yolunun trafik işaretleri ile belirlenerek yayaların karşıya geçmesi için ayrılmış bölümüne ne denir?

A) Yaya yolu
B) Yaya geçidi
C) Platform
D) Geçiş yolu

4.) Öğrenciler ile gözetici ve hizmetlilerin taşınmasında kullanılan araca ne ad verilir?

A) Personel servis aracı
B) Eğitim aracı
C) Okul taşıtı
D) Özel taşıt

5.) Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sürücüye ne yapılır?

A) Masraf ödetilir ve para cezası verilir
B) Trafikten ömür boyu men edilir
C) 6 ay hapis cezası verilir
D) Sürücü belgesi geri alınır

6.) Aşağıdakilerden hangisi yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?

A) Aralıklı yanıp sönen sarı ışık
B) Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık
C) Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık
D) Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık

7.) Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin görevlerinden biri değildir?

A) Trafiği düzenlemek
B) Kaza tespit tutanağı düzenlemek
C) Sürücüleri denetlemek
D) Trafik levhalarının yerlerini belirlemek

8.) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A) Tünele
B) Alt geçide
C) Karavanlı park yerine
D) Gençlik kampına

9.) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A) Bisikletlilerin yavaş gitmesi gerektiğini
B) Bisikletlilerin yaya yolunu kullanabileceklerini
C) Bisikletlilere ait bir yolun bulunduğunu
D) Bisikletlilerin karşıya geçebileceğini

10.) Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

A) Demir yolu geçidini
B) Dönel kavşak yaklaşımını
C) Kontrolsüz kavşağı
D) Taşıtların giremeyeceğini

11.) Aşağıdakilerden hangisi “ana yol-tali yol kavşağı” ile ilgili trafik işareti değildir?

A)
B)
C)
D)

12.) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?

A)
B)
C)
D)

13.) Aşağıdakilerden hangisi “taşıt trafiğine kapalı yol” işaretidir?

A)
B)
C)
D)

14.) Uyuşturucu bağımlıları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bu kişilere sürücü belgesi verilmez
B) Sürücü belgeleri geri alınanlar yeniden sürücü yetiştirme kursuna alınırlar
C) Uyuşturucu kullandıkları tespit edilenlerin sürücü belgeleri süresiz geri alınır
D) Uyuşturucu kullandıklarından şüphelenildiğinde sağlık muayenesine tabi tutulurlar

15.) Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, 24 saatlik bir süre içinde toplam olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?

A) 6
B) 7
C) 8
D) 9

16.) Aşağıdaki durumların hangisinde şerit değiştirmek yasaktır?

A) Durma ve duraklamada
B) Geçme ve park etmede
C) Kavşağa gelindiğinde
D) Sağa ve sola dönmede

17.) Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde önceliğe sahiptir?

A) Trafik ışıkları
B) Trafik levhaları
C) Yer işaretleri
D) Trafik görevlisi
18.) Yerleşim yerleri dışındaki yollarda, aksine bir işaret  bulunmadıkça, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonlar için azami hız saatte kaç kilometredir?
A) 70
B) 80
C) 90
D) 100

19.) Tünellere ve dar köprülere yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları uygundur?

A) Taşıt yolu üzerinde duraklaması
B) Önündeki aracı geçmesi
C) Hızını artırması
D) Hızını azaltması

20.)

Şekildeki trafik ve yol durumuna göre aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

A) 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçişine yardımcı olması
B) 2 numaralı aracın hızlanması
C) 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı sollaması
D) 1 numaralı aracın karşı şeride geçmesi
21.) Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Tramvayların sol yanından geçilemez
B) Sağ banketten geçiş için yararlanılabilir
C) Geçme sırasında hız sınırı ihlaline ceza verilmez
D) Çok şeritli yollarda sağ şeritten hızlı gitme geçme sayılmaz

22.) Aşağıdakilerden hangisinde araçların dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?

A) Şerit değiştirmelerde
B) Park yerlerine giriş ve çıkışlarda
C) Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde
D) Sürücülere geç mesajının verilmesinde

23.) Işıksız kavşağa giren sürücü, sola dönüşe geçtiği sırada, geçiş hakkını kime vermek zorundadır?

A) Arkadan gelen ve sağa dönmek isteyen araçlara
B) Karşıdan gelen ve emniyetle duramayacak kadar yaklaşmış araçlara
C) Arkadan gelen ve sola dönmek isteyen araçlara
D) Soldan gelen araçlara

24.) Aşağıdakilerin hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır?

A) Bağlantı yolunda seyrederken
B) Tek yönlü yollarda park ederken
C) İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlarken
D) Tek yönlü yollarda duraklarken

25.) Römork takılı aracın geri manevrasını, çevre koşulları nedeniyle emniyetle yapamayan sürücü ne yapmalıdır?

A) Aşağıya inip bir süre beklemelidir
B) Akan trafiği durdurmalıdır
C) Geri manevradan vazgeçmelidir
D) Bir gözcü bulundurmalıdır
26.)

Şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?

A) Korna çalıp 1 numaralı aracı yavaşlatmalıdır
B) Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır
C) Geçiş hakkını 1 numaralı araç sürücüsüne vermelidir
D) Hızlanıp yola çıkmalıdır
27.) Aşağıdaki araçların görev sırasında bir kavşakta karşılaşmaları hâlinde, ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?
A) Cankurtaran
B) İtfaiye aracı
C) Trafik hizmet aracı
D) Sivil savunma aracı

 28.) Şekildeki durum için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

A) Dar yoldan önce 1 numaralı araç geçmelidir
B) 1 numaralı araç 2 numaralı araca yol vermelidir.
C) 1 numaralı araç sürücüsü 2 numaralı araç sürücüsünü ikaz edip durdurmalıdır.
D) 2 numaralı araç sürücüsü 1 numaralı araç sürücüsünü ikaz ederek durdurmalıdır.

29.)

Şekle göre geçiş hakkı sırası ne olmalıdır?

A) 1 - 2 - 3
B) 2 - 1 - 3
C) 3 - 1 - 2
D) 3 - 2 - 1
30.) Aşağıdakilerden hangisi durmaya örnektir?
A) Park etmek
B) Kırmızı ışıkta beklemek
C) Yük boşaltmak
D) Yolcu indirmek ve bindirmek

31.) Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre  mesafe içinde park etmek yasaktır?

A) 15
B) 20
C) 25
D) 30
32.) Geceleri ışıkların kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek
B) Park veya sis ışıkları ile seyretmek
C) Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak
D) Aydınlatılmamış tünellerde uzağı gösteren ışıkları yakmak
33.) Dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasından en az kaç metre uzağa yansıtıcı konulmalıdır?
A) 30
B) 20
C) 10
D) 5
34.) Arızalı aracın ışık donanımı bozuk ise aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Çeken araca gündüz kırmızı bez asılmalı
B) Çeken araca gece kırmızı yansıtıcı konulmalı
C) İki araç arasına gece kırmızı ışık,gündüz kırmızı bez konulmalı
D) Çekilen aracın arkasına gündüz kırmızı bez, gece kırmızı yansıtıcı konulmalı
35.) Sürücü için hangisi trafik suçudur?
A) Yaya ve okul geçitlerinde aracını yavaşlatmak
B) Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek
C) Seyir hâlinde iken telefonla konuşmak
D) Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek

36.) Okul taşıtlarının arkasındaki "DUR" işaretinin yanması neyi bildirir?

A) Öğrencilerin indirilip bindirildiğini
B) Öğrencileri almak üzere beklemekte olduğunu
C) Taşıtın geri manevra yaptığını
D) Taşıtın okula yaklaşmış olduğunu
37.) Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya veya okul  geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır?
A) Yavaşlamaları
B) Yayaları ikaz ederek geçmeleri
C) Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymaları
D) Yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri
38.) Kamyon, kamyonet ve römorklarda, kısa mesafede  işçi taşınmasında aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?
A) Kasa kenarlarının düşmeyi önleyecek yükseklikte olması
B) Kapaklarının kapalı tutulması
C) Elle tutulabilecek korkuluğun bulunması
D) Araç üzerinin kapalı olması
39.) Aşağıdakilerden hangisi otoyola girebilir?
A) Çekiciler
B) Lastik tekerlekli traktörler
C) Bisikletler
D) Motorsuz araçlar

40.) Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?

A) 100
B) 110
C) 120
D) 130
41.) Trafik kazalarında kusur payı en çok aşağıdakilerin hangisinde görülür?
A) Yayada
B) Sürücüde
C) Yolcuda
D) Yolda

42.) “Trafikte tekrar yoktur.” sözü ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?

A) Trafikteki hatalar telafisi imkânsız sonuçlar doğurur.
B) Bir ülkenin trafikle ilgili alt yapısı yeniden oluşturulamaz.
C) Her yolculuk, sürücüye ayrı bir deneyim kazandırır.
D) Trafikle ilgili acılar yeniden yaşanılmak istenmez

43.) Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?

A) Sürücü belgesi
B) Tescil belgesi
C) Araç imalat belgesi
D) Servis bakım belgesi

44.) Aşağıdaki hâllerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur?

A) Sigorta süresinin bitmesi
B) Sahip değiştirmesi
C) Üzerinde teknik değişiklik yapılması
D) Tescil belgesinin değişmesi
45.) Motorlu araçların, aşağıdaki hâllerin hangisinde kara yolunda sürülmesi yasaktır?
A) Sürülecek araç başkasına ait ise
B) Kasko sigortası yaptırılmamış ise
C) Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değil ise
D) Aracın bakım süresi geçmiş ise

46.) Aşağıdaki araçlardan hangisine “koltuk ferdi kaza sigortası” yaptırılması zorunludur?

A) Otomobil
B) Otobüs
C) Çekici
D) Kamyonet

47.) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?

A) Tek yönlü yola ters yönden girmek
B) Araçta bulunması zorunlu gereçleri bulundurmamak
C) Alkollü olarak araç kullanmak
D) Taşıma sınırı üstünde yolcu taşımak
48.) Aşağıdakilerden hangisi trafik suçudur?
A) Tehlikeli madde taşıyan araçları geçmek
B) Taşıma sınırı altında yük taşımak
C) Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyretmek
D) Aracın cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten gitmek

49.) Katalitik konvertörün görevi nedir?

A) Yakıtı süzmek
B) Fren sistemini güçlendirmek
C) Egzoz gazındaki zehirli maddeleri azaltmak
D) Yakıt tüketimini azaltmak
50.) Piknik alanlarında aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?
A) Atıkların yakılması
B) Atıkların toplanması
C) Gürültü yapılması
D) Araç yıkanması
51.) Aşağıdakilerden hangisi felaketlere ait ortak özelliklerdendir?
A) Araç ve gereçlerin yanlış kullanılması
B) İnsan hatalarından kaynaklanması
C) Doğal kaynaklı olması
D) Önlenebilir olması
52.) Aşağıdakilerden hangileri trafik kazalarında can kaybını artırır?

I- İlk yardım eğitimine önem verilmemesi

II- Trafik kurallarına uyulmaması

III- Sürücü belgesini yanında bulundurmaması

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
53.) Trafik kazasını gören sürücünün yasal sorumluluğu nedir?
A) Kendi isteğine bağlı olarak müdahale etmeyebilir.
B) Her durumda müdahale etmesi zorunludur.
C) Sadece sağlık eğitimi alanların müdahale etme mecburiyeti vardır.
D) Sadece olaya karışan sürücülerin müdahale etme mecburiyeti vardır.
54.) İlk yardım nerede uygulanmaya başlanır?
A) Hastanenin acil servisinde
B) Sağlık ocağında
C) Kaza yerinde
D) Cankurtaranda
55.) Yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?
A) Yakınları geldikten sonra
B) Hiçbir müdahale yapılmadan önce
C) Kendine gelmesi sağlandıktan sonra
D) Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra
56.) Kazaya müdahale ederken ilk yardımın 1. adımı nedir?
A) Trafik ve can güvenliğinin sağlanmasıdır
B) Yaralının hemen araçtan çıkarılmasıdır.
C) Yaralının hemen hastaneye taşınmasıdır
D) Tıbbi yardım istenmesidir
57.) Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımı yapanda mutlaka bulunmalıdır?
A) Sakin ve tedbirli olmak
B) Tıp eğitimi almış olmak
C) Trafik görevlisi olmak
D) İyi bir sürücü olmak
58.) Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzun tümünde faaliyet gösterir?
A) Boşaltım sistemi
B) Solunum sistemi
C) Sindirim sistemi
D) Dolaşım sistemi
59.) Aşağıdakilerden hangisi karın bölgesinde bulunur?
A) Mide
B) Akciğer
C) Kalp
D) Yemek borusu
60.) İlk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı neye göre belirlenir?
A) Sürücünün isteğine
B) Mevsim ve yol durumuna
C) Aracın tipi ve içinde bulunacak kişi sayısına
D) Sürücü ve yolcuların sağlık durumlarına
61.) Kaza sonucunda yaralı, araçta sıkışmamış ise en uygun hangi şekilde çıkartılmalıdır?
A) Sadece sedye ile
B) Bir kişi ile hemen
C) Hekim gözetiminde, bir kişi ile
D) Mümkünse üç kişi ile dikkatlice
62.) Aşağıdakilerden hangisi solunum durması sonucunda gerçekleşir?
A) Kanın kalbe gelme hızının artması
B) Vücut sıcaklığının yükselmesi
C) Kalbin, kanı pompalama gücünün artması
D) Kandaki oksijen oranının düşmesi
63.) Ağızdan ağıza suni solunumda hava miktarının yeterliliği nasıl anlaşılır?
A) Nabız sayısının azalmasından
B) Göğsünün yükselmesinden
C) Vücut sıcaklığının azalmasından
D) Yüzünün sararmasından
64.) Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerindendir?
A) Deride kızarıklık
B) Solunumun derinleşmesi
C) Vücut sıcaklığının artması
D) Hayati faaliyetlerin zayıflaması
65.) Aşağıdakilerden hangisi şoka karşı alınacak önlemlerdendir?
A) Hastanın bilincinin açık kalmasının sağlanması
B) Hastanın derhal uyutulması
C) Hastanın vücut sıcaklığının düşürülmesi
D) Hastaya alkollü içecekler verilmesi
66.) Şokta zamanla oluştuğu hâlde, bayılmada aniden meydana gelen belirti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nabzın güçlenmesi
B) Bilinç kaybı
C) Vücut sıcaklığında artma
D) Ciltte kızarma
67.) Aşağıdakilerden hangisi koma nedenlerinden değildir?
A) Beyin kanaması
B) Aşırı kan kaybı
C) Birinci derece yanık
D) Suda boğulma
68.) Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?
A) Derinin kızarması
B) Reflekslerin kaybolması
C) Vücut sıcaklığının artması
D) Göğüs hareketlerinin artması
69.) Yaralanmalarda, yaralı bölgeye hangi pozisyon verilir?
A) Baş seviyesinin altında kalması sağlanır.
B) Kalp ile aynı seviyede olması sağlanır.
C) Kalp seviyesinin üstünde kalması sağlanır.
D) Kalp seviyesinin altında kalması sağlanır.
70.) Aşağıdakilerden hangisi, kafa içi yaralanma belirtilerindendir?
A) Hırıltılı soluk alma
B) Boyunda şişme
C) Nabzın artması
D) Hızlı hareket etme
71.) Yanık yarası üzerine aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Salça
B) Alkol
C) Buz
D) Limon suyu
72.) Kimyasal madde yanıklarında yapılacak ilk yardım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yakıcı maddeyi sulandırıp sürmek
B) Kuru sargı bezi ile kapatmak
C) Yara merhemi sürmek
D) Bol su ile yıkamak
73.) Aşağıdakilerden hangisi atelin tanımıdır?
A) Kırık bölgesini hareketsiz hâle getiren düz nesnedir.
B) Kanama durdurmaya yarayan emici ve renkli nesnedir.
C) Pamuktan yapılmış bir çeşit sargı bezidir.
D) Ağrı dindirici ilaçtır.
74.) Köprücük kemiği kırıkları tespitinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Tahta atel
B) Tel atel
C) Üçgen sargı
D) İnce rulo sargı
75.) Omurga yaralanmasına bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi görülebilir?
A) Sürekli öksürme
B) Hasar alan bölgeden aşağıda hissizlik
C) İlgili bölgede fazla hareketlenme
D) Solunum durması
76.) Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa uygulanacak dıştaki atelin boyu ne kadar olmalıdır?
A) Topukla diz arasına
B) Topuktan koltuk altına
C) Topuktan kalçaya
D) Dizden kalçaya
77.) Aşağıdakilerin hangisinde burkulma görülmez?
A) El bileğinde
B) Dizde
C) Ayak bileğinde
D) Topukta
78.) Ülkemizde tıbbi yardım isteme telefon numarası hangisidir?
A) 110
B) 112
C) 154
D) 155
79.) Sindirim yoluyla zehirlenen hasta kusuyorsa, aşağıdaki pozisyonlardan hangisine alınmalıdır?
A) Yüz üstü yatış
B) Sırt üstü yatış
C) Oturuş
D) Yan yatış
80.) Donma aşamasına gelmiş kişiye aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Şeker içeriği fazla, ılık içecekler verilmelidir.
B) Kaynar su ile yıkanmalıdır.
C) Karla ovularak masaj yapılmalıdır.
D) İyice sarılarak uyutulmalıdır.
81.) Sıkıştırılmış yakıt ile hava karışımını buji ile ateşleyerek çalışan motor hangisidir?
A) Dizel motoru
B) Marş motoru
C) Benzin motoru
D) Buhar makinesi
82.) LPG hangi tip motorda kullanılır?
A) Sıkıştırma ile ateşlemeli motorlarda
B) Enjektör ile ateşlemeli motorlarda
C) Dizel motorlarda
D) Bujiyle ateşlemeli motorlarda
83.) Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?
A) Motor
B) Tekerlek
C) Vites kutusu
D) Şaft
84.) Aşağıdakilerden hangisi akümülatörün görevidir?
A) Yüksek voltaj üretmek
B) Karbüratöre benzin vermek
C) Marş motoruna ilk hareket için elektrik vermek
D) Aracın direksiyon tertibatını çalıştırmak
85.) Aşağıdakilerden hangisi bujilere ateşleme sırasına göre akım dağıtan parçadır?
A) Distribütör
B) Karbüratör
C) Konjektör
D) Akümülatör
86.) Benzinli motorun ıslanarak çalışmaması durumunda hangisi yapılır?
A) Marş sistemi parçaları kurulanır
B) Ateşleme sistemi parçaları kurulanır
C) Şarj sistemi parçaları kurulanır
D) Aydınlatma sistemi parçaları kurulanır
87.) Araçta kısa devreden doğacak yangın durumunda nasıl davranılır?
A) Marş motorunun kablosu çıkarılır.
B) Bataryanın kutup başları çıkarılır
C) Distribütörün kablosu çıkarılır.
D) Alternatörün kablosu çıkarılır
88.) Aşağıdakilerden hangisi enjeksiyon yakıt sisteminin avantajlarından biridir?
A) Yakıt tasarrufu sağlaması
B) Yağ tasarrufu sağlaması
C) Su tasarrufu sağlaması
D) Hidrolik tasarrufu sağlaması
89.) Enjeksiyon sistemli araçta, kontak anahtarını açtıktan sonra, marş yapabilmek için hangi lambanın sönmesi gerekir?
A) Yağ lambası
B) Şarj lambası
C) Enjeksiyon sistem uyarı lambası
D) Enjeksiyon sistem yağ lambası
90.) Hava filtresi tıkalı ise motor nasıl bir karışımla çalışır?
A) Normal karışımla
B) Zengin karışımla
C) Fakir karışımla
D) Az yakıtlı karışımla
91.) Motor sıcakken jikle çekili unutulursa, aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A) Motor devrinin düşmesi
B) Az yakıt tüketilmesi
C) Çalışmasında değişikliğin olmaması
D) Fazla yakıt tüketilmesi
92.) Aracın fazla yakıt tüketimi nasıl anlaşılır?
A) Siyah egzoz dumanından
B) Sarı egzoz dumanından
C) Mavi egzoz dumanından
D) Beyaz egzoz dumanından
93.) Araç kullanırken yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Lastiklerin hava basıncı normalin altında olmalıdır.
B) Yağ seviyesi kontrol edilmelidir
C) Eskimiş bujiler değiştirilmelidir
D) Zamanında benzin alınmalıdır.
94.) Boğulmuş motoru çalıştırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Debriyaj pedalına basılarak marş yapılır.
B) Gaz pedalının sonuna kadar basılarak marş yapılır.
C) Fren pedalına basılarak marş yapılır
D) El freni çekilerek marş yapılır.
95.) Yakıt içerisinde toz, su, pislik varsa motor nasıl çalışır?
A) Düzenli
B) Yağ yakarak
C) Zengin karışımla
D) Düzensiz ve tekleyerek
96.) Dizel motorlarda yakıt filtresi değiştirildiği zaman aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Sistemin havası alınır.
B) Sistem yağlanır.
C) Sistem benzinle doldurulur.
D) Sistem yağla doldurulur.
97.) Motor çalışırken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A) Motor daha hızlı döner.
B) Marş dişlisi zarar görür.
C) Motor daha yavaş döner.
D) Motor daha iyi yağlama yapar.
98.) Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?
A) Ateşleme sistemine yardımcı olmak
B) Motorun soğutulmasına yardımcı olmak
C) Yakıtın yanmasına yardımcı olmak
D) Motorun erken ısınmasını sağlamak
99.) Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?
A) El fren lambasının
B) Park lambasının
C) Sinyal lambasının
D) Yağ lambasının
100.) Motor yağının kontrolü yapılırken yağ seviyesi, yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?
A) İki çizgisi arasında
B) Alt çizgide
C) Üst çizgide
D) Alt çizgiden aşağıda
101.) Motor çalışırken yağ göstergesinde herhangi bir anormallik görüldüğünde ne yapılır?
A) Motor devri yükseltilir.
B) Motor devri düşürülür
C) Motor rölantide çalıştırılır.
D) Motor hemen durdurulur
102.) Kontak anahtarının görevi nedir?
A) Ateşleme yapmaktır
B) Aküyü şarj etmektir
C) Elektrik devresini açıp kapatmaktır.
D) Motora ilk hareketi vermektir
103.) Araç çalıştıktan sonra motor çalışma sıcaklığına gelmiyorsa aşağıdakilerden hangisi arızalı olabilir?
A) Karbüratör
B) Buji
C) Termostat
D) Jikle
104.) Vantilatör kayışı kopmuş ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?
A) Motor hararet yapar
B) Motor suyu soğur
C) Motor suyuna yağ karışır.
D) Motor hemen durur
105.) Aşağıdakilerden hangisi araç için gerekli elektriği üretir?
A) Marş motoru
B) Diferansiyel
C) Debriyaj
D) Alternatör
106.) Vantilatör kayışının koptuğu ilk önce hangi göstergeden anlaşılır?
A) Şarj göstergesinden
B) Yakıt göstergesinden
C) Hararet göstergesinden
D) Yağ göstergesinden
107.) Elektrik devresinde, sigortanın görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bujilere giden akımı yükseltmek
B) Kısa devre olduğunda sistemi korumak
C) Akümülatörü şarj etmek
D) Endüksiyon bobinine giden akımı yükseltmek
108.) Flaşörün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fren lambalarının yanıp sönmesini sağlar.
B) Geri vites lambalarının yanıp sönmesini sağlar
C) Sinyal lambalarının yanıp sönmesini sağlar.
D) Park lambalarının yanıp sönmesini sağlar.
109.) Aşağıdakilerden hangisi aktarma organı elemanıdır?
A) Motor
B) Kavrama
C) Amortisör
D) Rot
110.) Aracın ilk çalıştırılması esnasında, bir miktar gaz verildikten sonra hangi pedala sonuna kadar basılmasının faydası vardır?
A) Gaz pedalına
B) Fren pedalına
C) Debriyaj pedalına
D) Takviye pedalına
111.) Vites değiştirirken ses geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fren pedalına tam basılmamıştır
B) Gaz pedalına tam basılmamıştır
C) Jikle düğmesi çekilmemiştir
D) Debriyaj pedalına tam basılmamıştır
112.) Aracın fazla yakıt yakmasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kavramanın kaçırması
B) Vites kutusunun kaçırması
C) Diferansiyelin kaçırması
D) Şaftın kaçırması
113.) Aşağıdakilerden hangisi virajlarda arka tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar?
A) Direksiyon sistemi
B) Diferansiyel sistemi
C) Fren sistemi
D) Ön düzen sistemi
114.) Lastik havaları normalden fazla olursa araçta aşağıdakilerden hangisi medyana gelir?
A) Krank mili bozulur
B) Kam mili bozulur
C) Enerji kaybı fazla olur
D) Titremeler olur
115.) Karlı havalarda hangi lastiklere zincir takılır?
A) Ön lastiklerin birine
B) Arka lastiklerin birine
C) Çekici lastiklerin ikisine
D) Çekici olmayan lastiklerin ikisine
116.) Motor (kompresyon) freninin etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Taşıtı hızlandırır
B) Taşıtı yavaşlatır
C) Araç bir tarafa çeker
D) Frenleme çok zayıflar
117.) Aşağıdakilerden hangisi etkili bir frenleme yapılamamasına sebep olur?
A) Hidrolik yağı seviyesinin yüksek olması
B) Fren pedal boşluğunun az olması
C) Balataların ve fren sisteminin aşırı ısınması
D) Rot ayarının bozuk olması
118.) Frenleme sırasında fren pedalı yeterince sertleşmiyorsa sebebi nedir?
A) Hidrolik seviyesi yüksektir
B) Pedal boşluğu azdır
C) Lastik hava basıncı düşüktür
D) Sistemde hava vardır
119.) Rot ayarı bozuk olan araçta aşağıdaki durumlardan hangisi meydana gelir?
A) Arka lastikler ortadan aşınır
B) Ön lastikler içten veya dıştan aşınır
C) Direksiyon mili eğilir
D) Direksiyon kovanı eğilir
120.) Yeni araca 1000 - 2000 km arasında servislerde yapılan işleme ne denir?
A) İlk bakım
B) Yağ değişimi
C) Supap ayarı
D) Lastik bakımı