+ Q and A: "dersimizdireksiyon.net, direksiyon dersi, direksiyon egitimi, bayandan direksiyon, özel direksiyon, sürücü kursu ehliyet soruları, ehliyet testleri, ehliyet testi, trafik testi, trafik testleri, trafik soruları, en son ehliyet soruları, son ehliyet sınavı soruları, ehliyet kursu soruları, ehliyet kursu sınav soruları, 27 3kim ehliyet soruları, temmuz, ağustos, şubat, 2008 ehliyet soruları, b sınıfı ehliyet soruları, çıkmış ehliyet sınav soruları, ehliyet trafik soruları, geçmiş ehliyet soruları, sürücü kursu soruları, trafik sınavı, ehliyet soru, sürücü kursu sınav soruları, ehliyet sınavları, sınav ehliyet, ehliyet deneme sınavı">

Testi bitirdiğinizde soruların yanlarında göreceğiniz  D : Doğu | Y : Yanlış  ifade eder.

1.) Kara yolu üzerinde hareket halinde olan en az bir aracın karşılaştığı  ölüm yaralanma veya maddî hasarla sonuçlanan olaylara ne denir?

A) Doğal afet
B) kazası
C) Trafik kazası
D) Felâket

2.) Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde trafik kazalarında can ve mal kaybının, gelişmiş ülkelerden daha fazla olmasının nedenlerinden değildir?

A) Trafik kurallarına uyulmaması
B) Ülkemizde iklim şartlarının daha farklı olması
C) Dikkatsiz ve sorumsuz araç kullanılması
D) ilk yardım eğitimine gereken önemin verilmemesi

3.) Aşağıdaki özelliklerden hangileri ilkyardımı yapacak kişide bulunmalıdır?

I- Her zaman tedbirli olmak

II- Soğuk kanlılığını koruyabilmek

III- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak

A) I-II
B) II–III
C) II-III
D) I-II-III

4.) Kazaya müdahale ederken ilk yardımın 1. adımı nedir?

A) Kazazedelerin ve kendi güvenliğinizin sağlanması
B) Kazazedelerin vakit kaybetmeden araçtan dışarı çıkarılması
C) Kazazedelerin hemen hastaneye taşınması
D) Kazazedelere ilaç verilmesi

5.) Aşıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarından değildir?

A) Akciğer
B) Karaciğer
C) Burun
D) Soluk borusu

6.) Aşağıdakilerden hangisi omurganın içindeki boşlukta bulunur?

A) Kas
B) Lenf düğümleri
C) Omurilik soğanı
D) Omurilik

7.) insan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem   hangisidir?

A) Dolaşım sistemi
B) Sindirim sistemi
C) Sinir sistemi
D) Solunum sistemi

8.) ilk yardım çantasında gazlı bez bulundurmanın amacı nedir?

A) Etrafı temizlemek
B) Kalp masajında kullanmak
C) Yaraları kapatmak ve sarmak
D) Kırıklarda ağrıyı azaltmak

9.) Kaza yapmış bir araçta, devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araç sallanıyorsa, kazazedeler araçtan ne zaman çıkarılmalıdır?

A) Araç itilerek yavaşça devrilmesi sağlandıktan sonra
B) Araç sabit bir hâle getirildikten sonra
C) Hiç zaman kaybetmeden, hemen
D) ilk yardımcı aracı tutarken

10.) Yaralının boyun hasarı gördüğü şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılır ?

A) Boynuna, mutlaka boyunluk takılarak
B) Boynuna atel bağlanarak
C) Ayaklarından çekilerek
D) Boynuna bir şey bağlamadan

11.) Kalbi çalıştığı halde solunumu durmuş olanlara yapılacak sunî solunuma ne kadar devam edilir?

A) On dakika
B) On beş dakika
C) Kalbi daha hızlı çalışana kadar
D) Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar

12.) Bayılma sonucu bilinci kaybolmuş insan, soluk yolunun tıkanmaması için hangi pozisyona getirilir?

A) Yan yatış
B) Yüzükoyun yatış
C) Yarı oturuş
D) Sırt üstü yatış

13.) Bebeklere sunî solunum nasıl yapılır? 

A) Büyüklere uygulandığı gibi
B) Bebeğin sırtına vurarak
C) Ağzına ve burnuna birlikte sık aralıklarla az hava vererek
D) Sırt üstü yatırıp göğüs ve karnına birlikte bastırarak

14.) Ayak veya bacaktaki kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karın ön üst kısmı
B) Kasık iç kısmı
C) Bacak dış kısmı
D) Dizin ön üst kısmı

15.) Aşağıdakilerden hangisi turnike uygulama malzemesi olarak tercih edilmelidir?

A)  5-6 cm eninde elastik bandaj
B) 50 cm uzunluğunda ince kablo
C) 50 cm uzunluğunda ince iplik
D) 5-6 cm genişliğinde metal malzeme

16.) Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

A) Yüz üstü yatış pozisyonunda kafa yana çevrilip, ayaklar biraz aşağıda, üstü örtülü pozisyon
B) Sırt üstü yatış pozisyonunda kafa yana çevrilmiş, ayaklar biraz yukarıda, üstü örtülü pozisyon
C) Yan yatış pozisyonunda ayaklar birbirine paralel
D) Oturuş pozisyonunda baş öne eğilmiş ve dizler, diz kapaklarından katlanmış pozisyon

17.) Bayılan kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?

A) Duyu organları uyarılır.
B) Vücut sıcaklığı şürülür.
C) şekerli  soğuk içecek verilir.
D) hastaneye  götürülür.
18.) Kalp masajı ile suni solunum birlikte varsa, sırasıyla yapılacak işlem sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2 kalp masajı - 2 sunî solunum
B) 15 kalp masajı - 15 sunî solunum
C) 2 kalp masajı - 15 sunî solunum
D) 15 kalp masajı - 2 sunî solunum

19.) Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

A) Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak
B) Yara üzerini tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak
C) Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak
D) Hekimin gelmesini beklemek

20.) Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Kazazede oturtulur, kulağına pamuk tıkanır.
B) Kazazede sırt üstü yatırılarak ayakları yukarı kaldırılır.
C) Kazazedenin kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kulağına pamukla tampon yapılır.
D) Kazazedenin kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez.
21.) Ciltle birlikte cilt altı dokularının da yandığı yanıklarda, olay yerinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Salça sürülür.
B) Alkollü su ile yıkanır.
C) Yara merhemi sürülür.
D) Soğuk su veya buz tatbik edilir.

22.) Kaburga kemiği kırıklarında kazazede hangi pozisyonda hastaneye sevk edilir?

A) Yan yatış
B) Yüz üstü yatış
C) Oturuş veya yarı oturuş
D) Sırt üstü yatış

23.) Aşağıdakilerden hangisi, çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

A) Hasta, çıkan bölgenin üzerine yatırılır.
B) Çıkan bölge ile kalp arasına turnike uygulanır.
C) Çıkan bölgenin hareketsizliği sağlanarak hemen hekime sevk edilir.
D) Çıkan bölgenin üzerine sıcak masaj yapılır.

24.) Burkulmalarda uygulanacak ilk yardımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanmalıdır.
B) şişlik ve ağrıyı azaltmak için soğuk ya da buz tatbiki yapılmalıdır.
C) Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirmek gereklidir.
D) Burkulma bacakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulmalıdır.

25.) Kaza yerinden acil yardım haberleşmesi yapılırken aşağıdakilerden hangisi ilk olarak bildirilir?

A) Araçların hasar durumu
B) Yaralıların durumu ve sayısı
C) Kaza yerinin açık ve net adresi
D) Kazanın oluş şekli ve yol durumu
26.) Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazedeler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Solunum yolu zehirlenmesi olanlar
B) Kafa yaralanması olanlar
C) Kanama geçirenler
D) Ayak kemiği kirik olanlar
27.) Yaralı taşınan sedyenin taşınma yönü nasıl olmalıdır?
A) Yaralının ayakları önde olacak şekilde
B) Yaralının baş kısmı önde olacak şekilde
C) Sedyenin taşınma yönü yaranın çeşidine göre değişir
D) Sedyenin taşınma yönü yaralının isteğine göre değişir

 28.) Egzoz gazına maruz kaldığı için baygın durumda bulunan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Yoğurt yedirilir.
B) Kusturulur.
C) ık havaya çıkarılır.
D) Tuzlu su içirilir.

29.) Asit-baz veya bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark edilen kişilere, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Kusturma
B) Bol su içirme
C) Sarımsaklı yoğurt yedirme
D) içtiği maddeyi sulandırıp verme
30.) Aşağıdakilerden hangisi sürücüye uygun davranışlardandır?
A) Yolcuların isteğine göre araç kullanmak
B) Emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak
C) Diğer sürücülerden önce kendi hakkını gözetmek
D) Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak

31.) Karayollarındaki işaretleme standartları tespit etmek, aşağıdakilerden hangisinin sorumluluk ve yetki alanına girer?

A) Emniyet Genel Müdürlüğünün
B) Trafik Hizmetleri Başkanlığının
C) il Trafik Komisyonunun
D) Karayolları Genel Müdürlüğünün
32.) Yayaların ve sürücülerin yolu kullanmadaki önceliğine ne ad verilir?
A) Geçiş üstünlüğü
B) Geçiş hakkı
C) Geçiş kolaylığı
D) Geçiş yolu
33.) Şekildeki aracın bulunduğu yol aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anayol
B) Bağlantı yolu
C) Tali yol
D) Geçiş yolu
34.) Aşağıdakilerden hangisi karayolunun unsurlarından biri değildir?
A) Araç
B) Köprü
C) Banket
D) Kavşak
35.) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının nedenlerinden biri değildir?
A) Yol yapım kusurları
B) Yolun eğimli olması
C) Trafik işaretlerine zarar verilmesi
D) Gerektiği halde trafik işaretlerinin konulmaması

36.) Kırmızı ışık ile birlikte yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

A) Yavaşlamalıdır.
B) Durmalıdır.
C) Dikkatli geçmelidir.
D) Kalkışa hazırlanmalıdır.
37.) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A) Tünele
B) Alt geçide
C) Karavanlı park yerine
D) Gençlik kampına
38.) Aşağıdakilerden hangisi “tehlike uyarı işareti” değildir?

A) A
B) B
C) C
D) D
39.) Aşağıdakilerden hangisi “azamî hız sınırlaması” anlamındadır?

A) A
B) B
C) C
D) D

40.) Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

A) Yolun iki taraftan daraldığını
B) Yolun tek yönlü olduğunu
C) Yolun çift yönlü olduğunu
D) Karşıdan gelene yol verme zorunluluğunu
41.) Koşulların uygun olması hâlinde sürücüler kesik yol çizgileri boyunca aşağıdakilerden hangisini yapabilirler?
A) iki şeridi birden kullanabilirler.
B) Önlerindeki araçları geçebilirler.
C) Sol şeritte sürekli seyredebilirler.
D) Diğer şeride geçemezler.

42.) Aşağıdakilerden hangisi sürücüleri yayalara karşı uyaran işarettir?

A) A
B) B
C) C
D) D

43.) Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?

A)
B)
C)
D)

44.) Ticarî amaçla yük ve yolcu taşımacılığı  yapan araç sürücüleri, 24 saatlik bir süre içinde toplam olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?

A) 9
B) 7
C) 10
D) 12
45.) Aşağıdakilerin hangisinde verilen durum ile izlenecek şerit arasında uyumsuzluk vardır?
A) Sola döneceklerin sol şeritte seyretmesi
B) Yolun boş olması hâlinde iki şeridin birlikte kullanılması
C) Araç geçenlerin sol şeritten gitmesi
D) Yavaş gidenlerin sağ şeridi izlemesi

46.) Bir kavşakta;

1. Trafik işaret levhaları

2. Trafik görevlisi

3. Işıklı işaret cihazı bulunması hâlinde, sürücüler bunlara hangi sıra ile uymak zorundadır?
A) 1-2-3
B) 3-1-2
C) 3-2-1
D) 2-3-1

47.) Tehlikeli madde taşıyan araçların, boş olarak seyretmesi sırasındaki azamî hızı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Tehlikeli madde yüklü araçlar için belirlenen hızla gitmelidirler.
B) Tehlikeli maddenin cinsine göre belirlenen hızla gitmelidirler.
C) Kendi sınıflarındaki araçlar için belirlenen hızla gitmelidirler.
D) Aracın teknik özelliklerine uygun bir hız tespit etmelidirler.
48.) Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?
A) Takip mesafesi kadar
B) Duruş mesafesi kadar
C) Fren mesafesi kadar
D) intikal mesafesi kadar

49.) Şekildeki karayolunda seyreden araçların aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A) 1 numaralı aracın bulunduğu şeritte seyretmesi
B) 4 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride girmesi
C) 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi
D) 3 numaralı aracın sağdaki şeritte seyretmesi
50.) Aşağıdakilerden hangisi, geçiş yapan araç sürücüsünün yapacağı davranışlardan biri değildir?
A) Yol durumunu kontrol etmek
B) Aracının hızını azaltmak
C) Şerit değiştirme lâmbalarını kullanmak
D) Öndeki araç sürücüsünü uyarmak
51.) Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A) Uzunu gösteren lâmbaları yanıyorsa, kısa lâmbaları yakması
B) Aracını izlediği şeridin sağından sürmesi
C) Önünde araç varsa takip mesafesini artırması
D) Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
52.) Araçların sağa dönüşleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Hız azaltılır.
B) Sağa dönüş lâmbası yakılır.
C) Geniş kavisle dönülür.
D) Sağ şeride geçilir.
53.) Şekildeki araçların geçiş hakkı sırası nasıl olmalıdır?

A) 2-3-1
B) 3-1-2
C) 1-2-3
D) 3-2-1
54.) Geçiş üstünlüğünü kullanan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini Yapması zorunludur?
A) Trafik zabıtasına bilgi vermesi
B) Anayolda seyretmesi
C) Işıklı trafik cihazlarına uyması
D) Sesli ve ışıklı işaretleri birlikte kullanması
55.) Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa inen araç sürücüsü ne yapmalıdır?
A) Varsa sığınma cebine girmeli, sığınma cebi yoksa sağa yanaşıp durmalı
B) Çıkan araç sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmalı
C) Çıkan aracın geri gitmesini sağlamalı
D) Motoru durdurup, vitesi boşa almalı
56.) Aşağıdakilerden hangisi “DURMA” değildir?
A) aret levhalarına uyarak durmak
B) Öndeki araçların durması sonucu durmak
C) Yolcu indirip bindirmek için durmak
D) Kırmızı ışıkta durmak
57.) Park edilirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?
A) Aracın yanında gözcü bulundurulması
B) Acil uyarı ışıklarının yakılması
C) Aracın park yerindeki görevliye teslim edilmesi
D) Motoru durdurup el freninin çekilmesi
58.) Aşağıdakilerden hangisi araçların arka plâkalarıyla ilgili getirilmiş bir zorunluluktur?
A) Işığı iyi yansıtması
B) Geceleri 20 metre mesafeden okunacak şekilde aydınlatılmış olması
C) Harf ve rakamların dikkat çekici olması
D) Boyutunun ön plâkadan daha küçük olması
59.) Arızalı araç ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
60.) Araç kornasının hangi durumda kullanılması zorunludur?
A) Kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücülerinin harekete hazırlanmalarını sağlamada
B) Kaldırımdaki yayaların taşıt yoluna girmelerini önlemede
C) ilerisi görünmeyen dönemeçlere yaklaşırken gelişi haber vermede
D) Bisiklet yolundaki bisikletlilerin taşıt yoluna girmelerini önlemede
61.) Okul taşıtının arkasındaki "DUR" ışığı hangi hâllerde yakılır?
A) Taşıtın fren lâmbaları arızalandığı zaman
B) Okul taşıtı arızalanıp yolda kaldığı zaman
C) Sadece sisli, yağmurlu ve karlı havalarda
D) Sadece öğrenci indirip bindirirken
62.) Bariyerli demiryolu geçidine yaklaşan sürücü nasıl hareket etmelidir?
A) Hızını azaltıp, bariyerin izin vermesi hâlinde uygun hızla geçmeli
B) Bariyer inmekte ise dikkatli ve hızlı geçmeli
C) Geçide geldiğinde durup görevlinin işaretini beklemeli
D) Yol açıksa hızlı geçerek uzaklaşmalı
63.) Araçların neresinde yolcu taşınması uygundur?
A) Karoseri kenarında
B) Sürücünün yanındaki koltukta
C) Yük üzerinde
D) Aracın basamağında
64.) Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A) Yükün, kasanın sağ ve sol yanından eşit taşacak şekilde yüklenmesi
B) Aracın, boyunu önden 2 metre taşacak şekilde yüklenmesi
C) Sürücünün görüşüne engel olacak şekilde yüklenmesi
D) Aracın, plâkası görülecek şekilde yüklenmesi
65.) Aşağıdakilerden hangisi otoyola girebilir?
A) Bisikletler
B) Lâstik tekerlekli traktörler
C) Çekiciler
D) Motorsuz araçlar
66.) Motorlu bisiklet sürücüleri aşağıdakilerden hangisini kullanmak zorundadır?
A) Eldiven
B) Koruma başlığı
C) Güneş gözlüğü
D) Emniyet kemeri
67.) Aşağıdakilerden hangisi, bisiklet sürücüleri için getirilmiş yasaklardan değildir?
A) Elde paket ve benzeri şeyler taşımak
B) Yaya yolunda bisiklet sürmek
C) Elinin birini bırakıp işaret vermek
D) Taşıtlara asılarak gitmek
68.) iki yönlü karayolunda karşıya geçecek yayaların aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A) Yaya geçidini kullanması
B) Alt ve üst geçitleri kullanması
C) En kısa doğrultuda ve en kısa zamanda geçmesi
D) Önce sağ sonra sol trafiğini kontrol etmesi
69.) Trafiğe çıkacak bir araçta aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin bulundurulması zorunludur?
A) Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plâkası
B) Araç işletme belgesi ve tescil plâkası
C) imalât belgesi ve araç tadilât belgesi
D) Gümrük giriş belgesi ve tescil plâkası
70.) Araçlarında renk ve teknik değişiklik yaptıranların bunu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmesi zorunludur?
A) 60
B) 50
C) 40
D) 30
71.) “E” sınıfı sürücü belgesiyle aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz?
A) Otobüs
B) Motorlu bisiklet
C) Lâstik tekerlekli traktör
D) Kamyon
72.) Hangi sınıf sürücü belgesine sahip olanlar kamyon süremezler?
A) B
B) C
C) D
D) E
73.) Aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerinden biridir?
A) Sürücünün 65 yaşını doldurmuş olması
B) Sürücünün kaza yaptığının tespit 6 edilmesi
C) Sürücü belgesinin hile ile alınmış olduğunun tespit edilmesi
D) Sürücünün alkollü olarak araç kullandığının belirlenmesi
74.) Zorunlu malî sorumluluk sigortasıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Geçerlilik süresi iki yıldır.
B) Türkiye sınırları içinde geçerlidir.
C) Sigortası yaptırılmayan motorlu araçlar trafikten men edilir.
D) Zararların başvurudan itibaren 8 iş günü içinde ödenmesi zorunludur.
75.) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasına karışan sürücülerin uyması veya yapması gereken hususlardan biridir?
A) Kaza tespit tutanağı düzenlemek
B) Kazaya ait kanıt ve izleri değiştirmemek
C) Yolu trafiğe açmak
D) Yolu trafiğe kapatmak
76.) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında aslî kusur sayılır?
A) Hızının gerektirdiği şeritten gitmemek
B) Fazla yolcu almak
C) Aşırı yük yüklemek
D) Karşı şeride tecavüz etmek
77.) Trafik para cezalarının tebliğ edildiği tarihten itibaren kaç gün içinde ödenmesi gerekir?
A) 10
B) 15
C) 20
D) 30
78.) Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?
A) Çevre düzeni
B) Çevre
C) Çevre koruma
D) Çevre hakkı
79.) Sürücüler şehirler arası yola çıktıklarında yanlarına aşağıdakilerden hangisini almalıdırlar?
A) Karayolları haritası
B) Şehir planı
C) Şehir haritası
D) Şehir krokisi
80.) Sürücülerin bulundukları şehrin tarihi ve turistik yerlerine en uygun gidiş yollarını bilmeleri hangisi açısından önemli değildir?
A) Alt yapı
B) Trafik
C) Turist
D) Turizm sektörü
81.) Buji ile ateşlemeli motorlarda, aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır?
A) ispirto ve gazyağı
B) Motorin ve LPG
C) Gaz yağı ve motorin
D) Benzin ve LPG
82.) Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarından biridir?
A) Diferansiyel
B) Şaft
C) Silindir kapağı
D) Rot
83.) iki ve dört zamanlı motorlar aşağıdakilerden hangisinde kullanılır?
A) Araç motorlarında
B) Helikopter motorlarında
C) Jet motorlarında
D) Uçak motorlarında
84.) Aşağıdakilerden hangisi motor çalışmazken, kontak anahtarı ateşleme durumunda açık unutulursa, ateşleme sisteminde görülebilecek arızalardandır?
A) Bujilerin yanması
B) Flaşörün yanması
C) Konjektörün yanması
D) Endüksiyon bobininin yanması
85.) Aşağıdakilerden hangisi distribütörün bir parçasıdır?
A) Buji
B) Platin
C) Konjektör
D) Enjektör
86.) Akümülatörün elektrolit seviyesini tam olarak ayarlayabilmek için aşağıdaki düzeylerden hangisine kadar saf su konur?
A) Akümülatörün tamamına
B) Plakaların 1 cm altina
C) Plakaların 1 cm üzerine
D) Plakaların ortasına
87.) Ateşleme sisteminde aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılır?
A) Şaft
B) Platin
C) Eksantrik
D) Rot
88.) Yakıt sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Diferansiyele yağ karışımı göndermek
B) Silindire yağ karışımı göndermek
C) Diferansiyele benzin-hava karışımı göndermek
D) Silindire benzin-hava karışımı göndermek
89.) Motora gerekli olan benzin-hava karışımını ayarlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karbüratör
B) Egzoz manifoldu
C) Benzin otomatiği
D) Distribütör
90.) Hava filtresinin tıkalı olması motorun çalışmasını nasıl etkiler?
A) Az yakıt yakar
B) Fazla yakıt yakar
C) Fazla yağ yakar
D) Az yağ yakar
91.) Araç kullanırken yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Eskimiş bujiler değiştirilmelidir
B) Yağ seviyesi kontrol edilmelidir
C) Lâstiklerin hava basıncı indirilmelidir
D) Zamanında benzin alınmalıdır
92.) Enjektörlere püskürtme sırası ile basınçlı mazotu gönderen parça aşağıdakilerden hangisidir?
A) Besleme pompası
B) Endüksiyon bobini
C) Enjeksiyon pompası
D) Distribütör
93.) Motora ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şarj sistemi
B) Soğutma sistemi
C) Yağlama sistemi
D) Marş sistemi
94.) Marş yapıldığında aracın motoru rahat dönüyor fakat çalışmıyorsa aşağıdakilerden hangisi arızalıdır?
A) Şarj sistemi
B) Yakıt sistemi
C) Marş sistemi
D) Yağlama sistemi
95.) Marşa basıldığında “tik” diye ses gelip marş, motoru çalıştırmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akümülatörün kutup başları gevşemiştir
B) Yakıt içerisinde toz ve pislik vardır
C) Aracın el freni çekiktir
D) Debriyaj arızalıdır
96.) Araçta, kontak anahtarını ıp marşa basma süresi ne kadar olmalıdır?
A) 80-90 sn
B) 60-80 sn
C) 20-60sn
D) 10-15 sn
97.) Motordaki aşınmaları hangi sistem önler?
A) Ateşleme
B) Yağlama
C) Marş
D) Şarj
98.) Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?
A) El fren lâmbasının
B) Park lâmbasının
C) Yağ lâmbasının
D) Sinyal lâmbasının
99.) Motor karterindeki yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?
A) Motor ısınır, yanar
B) Motor yakıtına yağ karışır
C) Motor çok soğur
D) Motor suyuna yağ karışır
100.) Motor çalışırken yağ göstergesinde herhangi bir anormallik görüldüğünde aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Motor devri yükseltilir
B) Motor devri düşürülür
C) Motor hemen durdurulur
D) Motor rölantide çalıştırılır
101.) Motor suyunun sıcaklığını çalışma sıcaklığında ayarlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vantilatör
B) Termostat
C) Radyatör
D) Hararet (ısı) göstergesi
102.) Fanlı soğutma sisteminde fani çalıştıran parça aşağıdakilerden hangisidir?
A) Su pompası
B) Vantilatör kayışı
C) Marş motoru
D) Fan motoru
103.) Radyatöre konulacak su peteklerin neresinde olmalıdır?
A) Üzerinde
B) Hizasında
C) Altında
D) Ortasında
104.) Motorun hararet yapmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Motorun çok yüksek devirde çalıştırılması
B) Vantilatör kayışının çok gergin olması
C) Distribütör kapağının bozuk olması
D) Motorun uygun vites ve devirde kullanılmaması
105.) Aşağıdakilerden hangisi şarj sistemi elemanıdır?
A) Distribütör
B) Platin
C) Konjektör (regülatör)
D) Endüksiyon bobini
106.) Motor çalışırken şarj lâmbasının yanmasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alternatör kablo bağlantılarının gevşek olması
B) Distribütör kablo bağlantılarının gevşek olması
C) Marş motoru kablo bağlantılarının gevşek olması
D) Endüksiyon bobini kablo bağlantılarının gevşek olması
107.) Araçta uzun farlar yakıldığında kaç metreyi aydınlatması gerekir?
A) 250
B) 200
C) 150
D) 100
108.) Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akü boşalmıştır
B) Far kablo bağlantıları paslanmıştır
C) Akü kablo bağlantıları paslanmıştır
D) Akü kablo bağlantıları gevşektir
109.) Aşağıdakilerden hangisi aktarma organının bir elemanıdır?
A) Amortisör
B) Rotil
C) Debriyaj
D) Rotlar
110.) Araç hareket hâlinde iken ayağın debriyaj (kavrama) pedalının üzerinde devamlı durması hâlinde aşağıdakilerden hangisi olur?
A) Araç daha hızlı gider
B) Lâstikler aşınır
C) Debriyaj (kavrama) balatası aşınır
D) Vites kutusu (şanzıman) aşınır
111.) Aşağıdakilerden hangisi aktarma organının bir elemanıdır?
A) Vites kutusu
B) Supaplar
C) Pistonlar
D) Rotlar
112.) Vites kutusunun bakimi yapılırken aşağıdakilerden hangisine bakılır?
A) Antifriz kaçağının olup olmadığına
B) Yağ kaçağının olup olmadığına
C) Elektrolit kaçağının olup olmadığına
D) Asit kaçağının olup olmadığına
113.) Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketini tekerleklere ileten elemanlardan biridir?
A) Yaylar
B) Amortisör
C) Rot
D) Diferansiyel
114.) Aracın direksiyonu zor dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lâstiklerin havası tavsiye edilen değerden azdır
B) Lâstiklerin havası tavsiye edilen değerden fazladır
C) ince tabanlı lâstik kullanılmıştır
D) Arka lâstikler aşınmıştır
115.) Ön lâstiklerden biri yeni, diğeri eski ise fren yapınca aracınızda ne olur?
A) Aracın freni tutmaz
B) Araç bir tarafa çeker
C) Aracın frenlerinin tutması hızlanır
D) Arka frenler tutmaz
116.) Motor (kompresyon) freninin etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Taşıtı hızlandırır
B) Araç bir tarafa çeker
C) Taşıtı yavaşlatır
D) Frenleme çok zayıflar
117.) Frenleme sırasında fren pedalı yeterince sertleşmiyorsa sebebi nedir?
A) Hidrolik seviyesi yüksektir
B) Sistemde hava vardır
C) Lâstik hava basıncı şüktür
D) Öndeki araç sürücüsünü uyarmak
118.) Aracın kampanaları aşırı ısınmışsa bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Diferansiyel ayarları bozuktur
B) Vites kutusu ayarları bozuktur
C) Motor ayarları bozuktur
D) Fren ayarları bozuktur
119.) Ön tekerleklerde düzensiz lâstik aşıntısının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Buji ayarı bozuktur
B) Rot ayarı bozuktur
C) Avans ayarı bozuktur
D) Rölanti ayarı bozuktur
120.) Yoldan dolayı meydana gelen titreşim ve darbeleri üzerine alan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A) Amortisör
B) Diferansiyel
C) Rotlar
D) Rotiller